FN:s Människorättsråd måste uppmärksamma Kinas största grupp av samvetsfångar

New York – Medlemsländerna i FN:s råd för mänskliga rättigheter (UNHRC) måste ta upp den pågående och nyligen upptrappade förföljelsen av utövare av Falun Gong med Kina under måndagens Universal Periodic Review session, sade Falun Dafa Information Center på fredagen.

- Samtidigt som rådets medlemsländer förbereder sig inför en genomgång av Kinas hantering av mänskliga rättigheter, tynar hundratusentals kineser bort i fängelser, interneringscenter och tortyrkammare, enbart för att de är Falun Gong-utövare. Det är nödvändigt att det internationella samfundet ger dessa människor en röst, inte minst då antalet som sänds till arbetsläger och fängelser ökar i landet i efterdyningarna från de landsomfattande hårda åtgärderna inför olympiaden, säger talesmannen för Falun Dafa Information Center, Erping Zhang.

Under 2008 skedde en markant upptrappning av kampanjen mot Falun Gong-utövare i och med att tusentals arresterades över hela landet. Det skedde oftast efter att säkerhetsagenter sökt igenom deras hem, eller att de offentligt upptäckts med Falun Gong-relaterat material. Enligt en undersökning gjord av den amerikanska kongressen kunde man finna officiella rapporter om de stränga åtgärderna mot Falun Gong inför olympiaden på webbplatser i alla Kinas 31 jurisdiktioner på provinsnivå.

Många av dem som arresterats har hållits internerade under lång tid i väntan på rättegång, uppenbarligen på grund av att myndigheterna har väntat med domarna till efter avslutningen av OS. Under månaderna efter avslutningsceremonin i OS har det varit en topp i antalet rättegångar i vilka Falun Gong-utövare har dömts till fängelse, i upp till 13 år. Många andra har utan "rättegång" dömts till ”omskolningsläger” i upp till 2½ år. Väl i fångenskap utsätts de för extrem tortyr, och under 2008 har minst 65 fall dokumenterats där utövare har avlidit av tortyrrelaterade skador.

Enligt amerikanska UD:s människorättsrapport för 2007 så bedömde utländska observatörer att hälften av fångarna i Kinas omskolningsläger var Falun Gong-utövare. Det kan även jämföras med den rapport som FN:s specialrapportör om tortyr lämnade efter sitt uppdrag i Kina 2005 - att i de rapporter om tortyr som hans kansli mottagit så var 66% av offren Falun Gong-utövare.

- De kinesiska representanterna kan försöka avleda och blockera kritik av de systematiska övergreppen mot dem som utövar Falun Gong. UNHRC, och särskilt de som koordinerar diskussionen, måste ta upp adekvata och väsentliga frågor angående förföljelsen av Falun Gong-utövare, vilka fortfarande utgör landets största enskilda grupp av samvetsfångar, säger Zhang.

Länkar till bakgrundsinformation om kampanjen inför de olympiska spelen:

 

AGERA NU

I FOKUS