Världens ledare måste kräva frisläppande av Gao Zhisheng och slut på förföljelsen av Falun Gong

Gao Zhisheng har upprepade gånger riskerat livet när hans stått upp mot orättvisor. Han har blivit bortförd och torterad främst för att ha försvarat Falun Gong-utövare offentligt, avslöjat de grymheter de har utstått och uppmanat regimens ledare att stoppa sin kampanj mot den här stora gruppen vanliga kineser som vill utöva sin tro i fred.

Den fasansfulla behandlingen av honom för att han gjort detta borde vara en larmklocka för det internationella samfundet när det gäller den kinesiska regimens förakt för mänskliga rättigheter och för rättssamhället. Gaos fall visar tydligt att i frånvaro av internationella påtryckningar som biter så kan man inte lita på att Kinas ledare ska upprätthålla grundläggande värdighet och rättigheter för det egna folket, säger Falun Dafa Information Centers talesman Erping Zhang.

Gao Zhisheng, en kinesisk människorättsadvokat som var på New York Times förstasida 2005 och fanns med bland de tre toppkandidaterna till Nobels fredspris 2008, återgav den brutala tortyr han utsattes för i polisförvar 2007, i ett uttalande som publicerades å hans vägnar på måndagen och publicerades av China Aid Association and Human Rights in China. (statement).

Flera dagar innan brevet blev offentligt, den 4 februari, fördes Gao bort av kinesiska myndigheter. Det är ännu inte känt var han befinner sig och risken för att han torteras är stor.

Tortyrredogörelse

I uttalandet som publicerades på måndagen beskriver Gao den behandling han fick i händerna på kinesiska säkerhetsagenter efter bortförandet den 21 september 2007, orsakat av att han skrivit ett brev till den amerikanska kongressen där han utförligt beskrev övergrepp som skedde i anslutning till förberedelserna inför OS.

Gao beskriver mycket detaljerat hur han blev helt avklädd och kastad ner på cementgolvet, där flera tjänstemän slog honom och chockade honom med elbatonger över hela kroppen - även genitalierna och munnen. Vid andra tillfällen var Gao fastspänd medan torterarna genomborrade hans genitalier med vassa föremål. Under övergreppet kopplade torterarna upprepade gånger behandlingen till den av Falun Gong-utövare – en förföljelse som han är känd för att ha fördömt offentligt.

”De 12 ’kurerna’ [med olika tortyrmetoder] som vi kommer att ge dig tillämpades på Falun Gong,” sade enligt Gao en torterare vid namn Wang. ”Vi kan tortera dig till döds och din kropp kommer inte att hittas.”

Tortyren varade i 50 dagar. Gao säger att han hotades med att om han avslöjade den tortyr han utsatts för så skulle han åter föras bort och torteras inför sin hustru och sina små barn.

Gao flyttades slutligen till en vanlig fängelsecell där flera tjänstemän föreslog att han skulle skriva artiklar som attackerade Falun Gong och prisa det kinesiska kommunistpartiet (KKP) och kunde ”ta hur mycket betalt du vill”, vilket innebar att regeringen skulle betala honom stora penningsummor om han gjorde det. Gao vägrade.

Internationell vädjan

Gaos brev avslutades med några tankar riktade till utländska regeringar och till hans landsmän: ”Till sist vill jag säga några ord som inte kommer att gillas av en del. Jag vill påminna de så kallade globala ’goda vänner’, ’goda partners’ som de kallas av KKP att den ökande graden av brutalitet och kyla gentemot det kinesiska folket från KKP:s sida är det direkta resultatet av eftergifter mellan er och oss (vårt eget kinesiska folk).”

Kinaobservatörer pekar ofta på ekonomiska och politiska relationer med den kinesiska regimen och antyder att om man intar en stark hållning i sådana fall som Gaos eller Falun Gongs så kan det skada utvecklingen av intressena på andra områden såsom ekonomi, energi och terrorbekämpningen. Zhang säger dock att ett sådant synsätt är kortsiktigt.

- Fria stater har aldrig blivit verkligt gynnade av eftergifter mot stater som styrs med tyranni. Till slut slår det alltid tillbaka mot oss, och ofta på värsta möjliga sätt. Den bästa partnern för det internationella samfundet vore ett Kina där anständiga och modiga individer som Gao Zhisheng hedras, inte torteras.

Beslutet att arrestera och tortera en sådan känd person kan bara komma från någonstans nära toppen av den kinesiska regimens hierarki. De kinesiska ledarna bedömde noga plus och minus med att göra så här mot Gao och beslutade att de kunde vidta de här åtgärderna med relativ immunitet. Det är dags att det internationella samfundet justerar balansen i den här kostnad-kontra-vinstanalysen med en stark reaktion.

Falun Dafa Information Center uppmanar:

  • den kinesiska regimen att omedelbart och ovillkorligt frige Gao Zhisheng.
  • president Barack Obama och andra ledare i världen att personligen offentligt uppmana kinesiska myndigheter att frige Gao.
  • USA och andra nationer att göra enhälliga och offentliga uttalanden mot förföljelsen av Falun Gong i Kina, vilken nyligen har trappats upp ytterligare. (news)

Mer om Gao Zhishengs bakgrund:

Med början år 2004 var Gao, en hängiven kristen, den förste av Kinas kända människorättsadvokater som uttalade sig offentligt mot förföljelsen av Falun Gong. Gao författade också flera öppna brev till kinesiska ledare (letter 1 / letter 2 / brev 3), liksom till den amerikanska kongressen (letter) som i detalj redogjorde för hans egen undersökning av grymheterna mot Falun Gong. År 2007 publicerade Gao en bok, ”Ett mer rättvist Kina”, som beskrev hans liv och arbete med att försvara en rad utsatta grupper i Kina.

AGERA NU

I FOKUS