Ljusvakor runtom i världen markerar tio år av förföljelse

Tortyr och arresteringar fortsätter i Kina

Washington DC – För tio år sedan, den 20 juli 1999 startade förre kommunistpartiledaren Jiang Zemin en våldsam kampanj för att ”utrota” den andliga metoden Falun Gong, som vid den tiden utövades av tiotals miljoner kinesiska medborgare. Sedan dess har partiet utövat tvångsmetoder, fängslanden, tortyr och systematisk desinformation i sina försök att tvinga var och en som utövade Falun Gong att förneka grunden i sin fredliga utövning.

Falun Gong-utövare utanför Kina markerar årsdagen av denna ödesdigra händelse med en rad marscher, ljusvakor och andra offentliga manifestationer. Från Brisbane till London har man genomfört weekend-marscher och stora offentliga möten där man kräver stopp för det pågående förtrycket i Kina och minns dem som mist livet under förföljelsen.

- Den här årsdagen är en tid då man kommer ihåg de miljoner människor vilkas liv oåterkalleligen har förändrats av den här våldsamma kampanjen. Det är också en tid där det finns hopp. Tio år efter att KKP försökte krossa Falun Gong ”på tre månader” fortsätter oräkneliga kinesiska medborgare att finna ro och andlig tillfredsställelse genom utövningen, och allt fler människor står fredligt upp för sin rätt att göra just det, säger Levi Browde, Falun Dafa Information Center.

Förföljelsen fortsätter i Kina

I Kina karakteriseras årsdagen för starten på den våldsamma kampanjen mot Falun Gong av intensifierade säkerhetspådrag och fortsatta rapporter om arresteringar, tortyr och godtyckliga rättegångar. Officiella webbsidor av så sent datum som 27 maj 2009 manar till förhöjd aktivitet för grenar av den olagliga 6-10-byrån mot lokala Falun Gong-utövare inför 20 juli. Ett sådant meddelande på den officiella webbsidan Qidong i Jiangsuprovinsen säger att stadens 6-10-byrå ska förstärka och konsolidera sina satsningar på att transformera Falun Gong-utövare.(link / cache / page 1 capture; page 2 capture).

Sådana satsningar resulterar ofta i arresteringar och tortyr av utövare och i en del fall – död. Det var nyligen ett sådant fall där Sun Min arresterades tillsammans med sin make, Wu Yang (Wu Zhijun), båda från Inre Mongoliet men senare bosatta i Peking. Enligt källor inne i Kina delade paret den 22 april 2009 ut Falun Gong-relaterade DVD-skivor vid ett shoppingcenter i Pekings Fengtaidistrikt. De rapporterades till polisen och fördes till Niujiedistriktets polisstation.

Inom en dag var Sun Min död. En polisrapport som sändes till familjen slog fast att hennes död berodde på ett fall, medan en undersökningsdomare som ombetts undersöka kroppen uppges ha sagt till familjen att Sun Mins skador inte kunde ha orsakats genom fall. Familjemedlemmarna som såg hennes kropp beskrev att de sett blåmärken på anklarna och halsen, blodiga skåror i pannan och brännmärken efter elbatonger. Hon är en av de 3259 utövare som dokumenterats ha dött av tortyr eller andra former av förföljelse sedan 1999, men det verkliga antalet dödsfall är förmodligen mycket högre.

Trots fortsatt förföljelse och stora risker fortsätter Kinas Falun Gong-utövare enträget med att lugnt informera sina landsmän om att metoden de utövar är helt oskyldig och om den grymhet de utsätts för i förföljelsen. Deras bemödanden innefattar att framställa och distribuera litteratur och VCD-skivor som dokumenterar rättsövergrepp mot deras landsmän, att hänga upp banderoller på offentliga torg och i parker för att berätta om godheten i Falun Gong, samt lansera mjukvara framtagen av Falun Gong-utövare som gör det möjligt för kineser att kringgå regimens internetblockad, och på så sätt låta dem få fri tillgång till information.

För mer information om utövares gräsrotsansträngningar i Kina, se Righteous Resistance

AGERA NU

I FOKUS