Falun Gong-utövare avled efter psykiatrisk tortyr

2009-10-03 Dödslista

New York - En 40-årig kvinnlig Falun Gong-utövare från Kinas Hunanprovins har avlidit efter psykiatrisk tortyr, erfar Falun Dafa Information Center. Kvinnan hade internerats i maj 2008 under ett lokalt nedslag inför den olympiska facklans passage genom provinsen.

Chen Chunjun arbetade inom det lokala järnvägsbolagets kansli och arresterades den 10 maj 2008 i staden Huaihua av agenter från 610-byrån, en enhet som skapades 1999 och agerar utanför lagen med uppgift att radera ut Falun Gong. Hon gick mot en busshållsplats på sin väg hem då hon arresterades. Chen var en av dussintals Falun Gong-utövare som den månaden godtyckligt internerades i Hunan, som en följd av lokala tjänstemäns nedslag inför den olympiska facklans färd genom Hunan den 1-3 juni 2008.

Källor i Kina har nyligen fått veta att Chen avled i mars 2009 i Huaihuas psykiatrisjukhus (Huiahuas 4:e folksjukhus).

Sedan 1999 har tortyr inom "psykiatrivården" varit ett väldokumenterat agerande i det kinesiska kommunistpartiets kampanj att tvinga Falun Gong-utövare att ge upp sin andliga utövning.

Verksamheten är en fortsättning på vad som ägt rum under årtionden mot de som har uppfattningar som inte är i linje med kommunistpartiet.

Under de senaste åren har det rapporterats att personal på Huaihuas psykiatrisjukhus under press från den lokala 610-byrån medverkat i att förfölja Falun Gong-utövare, genom att tex ge injektioner med ämnen som skadar nervsystemet. Chen hade under en tidigare internering i staden injicerats med en drog.

- Denna oskyldiga kvinnas död är en abrupt påminnelse om de fortsatta förfärliga konsekvenser förra årets olympiad innebär för vanliga kineser, månader efter avslutningsceremonin. Kanske den mest tragiska aspekten av Chens död är att det sker trots alla tidigare varningssignaler om att sådana metoder används på detta sjukhus. För varje dag som går utan att praktiska åtgärder vidtas för att stoppa det, riskerar fler Falun Gong-utövare att möta samma öde, säger Gail Rachlin, talesman för Falun Dafa Information Center.

- Vi uppmanar därför det internationella samfundet att omedelbart undersöka omständigheterna kring Chens död och det större sammanhang med övergrepp vid denna specifika institution.

Chen var först internerad vid Zhijiangs interneringscenter, där andra intagna, främst narkotikalangare, misshandlade henne på direktiv från vakterna, vilket orsakade henne huvudskador. Hon fördes sedan till Baimalongs kvinnoarbetsläger och därefter till Huaihuas omskolningscenter (hjärntvättscenter). Hon tvingades där till sessioner där de ansvariga försökte tvinga henne att ge upp sin utövning. Hon togs därefter till Huaihuas psykiatrisjukhus. Det är en vanligt förekommande metod från kinesiska säkerhetsenheter att använda psykiatrisk tortyr på utövare som står emot "transformering", psykologisk "omprogrammering" syftar till att få dom att ta avstånd från Falun Gong.

Historia av psykiatrisk tortyr

Innan sin död hade Chen under tio år vid upprepade tillfällen fängslats för att hon utövade Falun Gong, såsom tagits till Baimalongs arbetsläger 2001, och dömdes i en skenrättegång 2002 till tre år i Hunanprovinsens kvinnofängelse. Enligt källor insatta i hennes situation, höll Chen under dessa perioder av fångenskap fast vid sin utövning. Hon var upprepat utsatt för tortyr, tex med elbatong, under långa tidsperioder upphängd i handbojor och tvångsmatning. Vid vissa tillfällen torterades hon till den grad att hon blev oförmögen att gå och tappade synen. Under sin tidigare internering i Baimolonglägret injicerades Chen med drogen Thorazine, vilket då skadade hennes kognitiva förmåga.

Neuroleptika används ofta mot Falun Gong-utövare i arbetslägren som en tortyrmetod. Sådana "behandlingar" är kända att kunna orsaka svåra hallucinationer [se fallet med Li Heping, som citeras här: http://www.newstatesman.com/blogs/the-faith-column/2008/08/falun-gong-practitioners-china]

Amnesty, Human Rights Watch och World Psychiatric Association har under de senaste åren dokumenterat psykiatriska övergrepp mot Falun Gong-utövare, politiskt oliktänkande och gräsrotsaktivister. Ett banbrytande arbete i att exponera sådana övergrepp gjordes av Robin Munro med boken "China’s Psychiatric Inquisition: Dissent, Psychiatry and the Law in Post-1949 China". Munro ägnar där ett kapitel till den psykiatriska förföljelsen av Falun Gong-utövare i Kina [För mer information se: http://www.faluninfo.net/topic/148/]

AGERA NU

I FOKUS