Spansk domstol anklagar höga kinesiska partitjänstemän för tortyr och folkmord mot Falun Gong

Skall svara inom sex veckor - riskerar internationell arresteringsorder

New York – Spansk domare har tagit det unika beslutet att anklaga fem höga ämbetsmän inom det kinesiska kommunistpartiet (KKP) för delaktighet i tortyr- och folkmordsbrott mot Falun Gong-utövare. Bland de anklagade finns KKP:s tidigare ordförande Jiang Zemin, vilken av många anses vara den drivande bakom kampanjen att "utplåna" den andliga utövningen.

Efter en två år lång utredning underrättade i förra veckan Spaniens nationella domstol (Audiencia Nacional) genom domare Ismael Moreno, advokat Carlos Iglesias (Human Rights Law Foundation, HRLF) att man tillmötesgått en rättslig begäran om att anklaga svaranden för tortyr och folkmord.

I domarens meddelande anges även att domstolen har tillmötesgått en begäran om att sända skrivelser (skriftlig framställan) till de fem anklagade med frågor kring vars och ens personliga inblandning i förföljelsen av Falun Gong. Besluten togs efter en serie inlagor till domstolen från Iglesias och HRLF.

De anklagade måste svara inom 4-6 veckor och kan därefter begäras utlämnade om de befinner sig i ett land som har utlämningsavtal med Spanien. Utslaget togs under den rättsliga principen om universell jurisdiktion, vilket ger nationella domstolar möjlighet att pröva fall av folkmord och brott mot mänskligheten, oavsett var de begås.

- Detta historiska beslut från en spansk domare innebär att ledare inom kinesiska kommunistpartiet som är ansvariga för brutala brott nu är ett steg närmare att ställas inför rätta. När någon begår folkmords- och tortyrbrott, så är det ett brott mot det internationella samfundet som helhet, och inte bara mot kinesiska medborgare. Spanien framstår som en försvarare av mänskliga rättigheter och universell rättvisa, sade advokat Iglesias.

Bland de anklagade finns kommunistpartiets tidigare ordförande Jiang Zemin, allmänt betraktad som den främste anstiftaren av den kampanj som inleddes 1999 med syfte att "utplåna" Falun Gong. Även Luo Gan, ansvarig för 610-byrån (en landsomfattande hemlig polis), vilken har lett den våldsamma kampanjen, hör till de anklagade. Kinesiska advokater har jämfört 610-byrån med Nazitysklands Gestapo, på grund av dess brutalitet och utomrättsliga befogenheter.

De tre övriga anklagade är Bo Xilai, nuvarande partisekreterare för Chongqing och tidigare handelsminister, Jia Qinglin, den fjärde högste i partihierarkin, och Wu Guanzheng, chef för partiets interna disciplinnämnd. Anklagelserna mot dem baseras på deras aktiva spridande av förföljelsen av Falun Gong under deras tid som höga ämbetsmän i Liaoning, Peking och Shandong. En Pulizer-prisbelönt artikel från år 2000 av Wall Street Journals Ian Johnson beskriver hur Wu bötfällde underställda om de inte förföljde Falun Gong tillräckligt, vilket fick tjänstemän att tortera människor på den egna orten, i en del fall till döds (news).

Annan bevisning som beaktats av domaren under hans undersökning innefattar skriftliga vittnesmål från 15 Falun Gong-utövare och muntliga vittnesmål från sju Falun Gong-utövare, bland dem tortyroffer och personer vilkas anhöriga i dödats i kinesisk fångenskap. Domaren åberopade även rapporter från Amnesty International, Human Rights Watch, Human Rights Law Foundation och FN:s kommission för mänskliga rättigheter, för att fatta sitt beslut, uppgav HRLF:s advokat Iglesias.

AGERA NU

I FOKUS