USA:s representanthus uppmanar till ett slut på förföljelsen av Falun Gong i Kina

New York – USA:s representanthus antog tisdagen den 16 mars en resolution som uppmanar det kinesiska kommunistpartiet att upphöra med den nu tioåriga kampanjen mot Falun Gong, och uttryckte solidaritet med förföljelsens offer i Kina.

Resolution 605 (hela texten) talar om "den fortsatta förföljelsen av Falun Gong-utövare i Kina inför elvaårsdagen av det kinesiska kommunistpartiets kampanj att förtrycka Falun Gongs andliga rörelse och [uppmanar] till ett omedelbart slut på kampanjen att förfölja, skrämma, fängsla och tortera Falun Gong-utövare.

- Falun Gongs andliga utövning baseras på sanning, godhet och tålamod, sade representanthusets ledamot, tillika ledamot i utrikesutskottet och författare till resolutionen, Ileana Ros-Lehtinen från Florida (uttalandet i sin helhet). Ändå är dessa oskyldiga människor måltavlor för den kinesiska regimen, vars avskyvärda taktik innefattar stöld av organ från Falun Gong-utövare, och grova trakasserier till och med av utövare som lever i USA. Den svåra verklighet som denna resolution tar upp ger en ny innebörd till frasen "slaktarna från Peking", sade Ros-Lehtinen.

Resolutionstexten citerar västerländsk press liksom rapporter från Amnesty, FN och den amerikanska kongressens egen verkställande Kina-kommission (Congressional-Executive Commission on China) och ger detaljerad information om händelserna, alltifrån den våldsamma förföljelsens inledningsfas till de omfattande arresteringarna och dödsfallen av Falun Gong-utövare i anslutning till sommar-OS 2008.

- Innehållet och den specifika ordalydelsen i resolutionen är av särskild betydelse då den påvisar att förföljelsen av Falun Gong-utövare i Kina är lika akut som någonsin, sade Levi Browde från Falun Dafa Information Center.

- Verkligheten är att miljoner oskyldiga människor i Kina som utövar Falun Gong hela tiden riskerar godtyckligt fängslande, tortyr och död. Resolutionens innehåll lyfter även fram att verklig frihet och skydd för mänskliga rättigheter för alla kinesiska medborgare är avhängigt av ett slut på förföljelsen av Falun Gong. För hur kan ett civiliserat och sunt samhälle kunna utvecklas då tiotals miljoner är utsatta på detta sätt, sade Browde vidare.

Resolutionen citerar beräkningar som säger att tiotals miljoner människor fortsätter att utöva Falun Gong i Kina, samtidigt som de utmanar kommunistpartiets anti-Falun Gong-propaganda, framför allt dess användande av etiketten "sekt" för att svärta ner utövarna i Kina och utomlands.

Den uppmanar "den kinesiska folkrepublikens regim att omedelbart upphöra med, och avstå från sin kampanj med förföljelse, skrämsel, fängslande och tortyr av Falun Gong-utövare, att omedelbart avskaffa 610-byrån, en utomrättslig säkerhetsinstans som getts mandat att ’utplåna’ Falun Gong, och att omedelbart frige Falun Gong-utövare, vilka enbart fängslats för sin övertygelse, ur fängelser och tvångsarbetsläger”.

Resolutionen uppmanar även presidenten och kongressens medlemmar att markera elvaårsdagen av kampanjens start, som inträffar i juli 2010.

- Det är viktigt att inte underskatta den verkliga inverkan denna resolution kommer att ha, sade Browde, och utvecklade vidare:

- För det första, genom att uttrycka den officiella amerikanska kongressens ståndpunkt, med dess ledande ställning i världen, blir det till ett exempel att följa för dem som formar politiken runtom i världen. För det andra, då resolutionstexten översätts till kinesiska och cirkulerar bland gräsrötternas nätverk i Kina, så inger det hopp hos miljoner som lider i förföljelsen och uppmuntrar till fortsatt fredliga ansträngningar med att få slut på förföljelsen. Den exponerar dessutom kommunistpartiets lögner och framhållandet av solidaritet med offren, och kommer att hejda presumtiva deltagare i förföljelsen.

Representanthusets resolution 605 är den fjärde kongressresolutionen som antagits sedan 1999 som särskilt tar upp den svåra belägenheten för Falun Gong-utövare. (De tre tidigare är 218, 188 och 304).

Resolutionen var ett gemensamt initiativ från kongressens båda partier, och förutom Ros-Lehtinen var ytterligare 40 demokrater och 41 republikaner initiativtagare. Omröstningen gav 412 röster för och en mot resolutionen. Den avvikande var Ron Paul från Texas, känd för sitt motstånd mot att lägga sig i frågor som rör medborgerliga rättigheter i andra länder.

Vid den debatt som föregick omröstningen refererade Lynn Woolsey (Dem, Kalif.) till resolution 304 från år 2002 rörande förtryck av Falun Gong-utövare i USA och i Kina, vilken hon var med om att arbeta fram. Hon kommenterade:

- Beklagligt nog fortsätter förföljelsen åtta år senare. Människor skickas till fängelser, till arbetsläger och angrips för att de utövar Falun Gong. Den kinesiska regeringen måste upphöra med sin omänskliga förföljelse.

Chris Smith (Rep, N.J.) och Gus Bilirakis (Rep-FL.), vilka inte kunde närvara under debatten, hade lämnat uttalanden för protokollet. Följande är hämtat från Smiths uttalande:

"Falun Gong-utövare har verkligen visat stort mod och fredlighet. Jag var i Kina i juli. Jag minns att jag gick till ett internetcafé och försökte söka på Falun Gong. Ni vet hur det är: ingenting. Jag nämner detta då många som utövar Falun Gong är ’internetfrihetens stora hjältar’. Åtskilliga av dem har kommit till mitt kontor och visat hur de hjälper miljoner kinesiska män och kvinnor att bryta igenom den 'stora kinesiska brandväggen’".

I Bilirakis uttalande stod följande att läsa:

"Denna resolution är ett vittnesmål till de miljoner offer för det kinesiska kommunistpartiet att den kinesiska regeringen inte kan dölja sanningen, och dess offer kommer inte att glömmas. En oerhörd orättvisa såsom denna som drabbar Falun Gong-utövare och andra måltavlor för det kinesiska kommunistpartiet är oacceptabel i en civiliserad värld.

AGERA NU

I FOKUS