Människorättsadvokat som försvarat Falun Gong misshandlad i kinesiskt fängelse

New York - En människorättsadvokat från nordöstra Kina som i november 2009 dömdes till sju års fängelse för att ha bistått Falun Gong-utövare, har blivit slagen och satts i isoleringscell, uppger källor i Kina för Falun Dafa Information Center.

Wang Yonghang, en advokat från Liaoningprovinsen, har sedan april 2010 hållits fången i avdelning 18 vid Shenyangs huvudfängelse. Källor i Kina uppger att flera fängelsevakter den 11 och 12 oktober 2010 hetsade kriminella interner att misshandla Wang. Han var då enligt uppgift placerad i isoleringscell. Wang har också upprepat utestängts från möjligheten att ringa telefonsamtal och köpa dagliga förnödenheter i fängelsets butik. Informationscentret fortsätter undersökningen efter ytterligare information.

Wang fängslades i slutet av 2009 efter att ha försvarat Falun Gong-utövare och publicerat öppna brev som bestred det lagliga i den tioåriga förföljelsen av gruppen. Wang påtalade att "artikel 300" - bestämmelsen som oftast används för att fängsla Falun Gong-utövare - inte uppfyller internationella rättsliga normers minimikrav gällande tydlighet och noggrannhet.

Ironiskt nog anklagades Wang just enligt denna bestämmelse, som liksom Kinas lagar angående statens säkerhet är så vagt formulerade att de framförallt ger myndigheterna möjlighet att godtyckligt kunna fängsla en person. Wang är inte Falun Gong-utövare. Amnesty International rapporterade om fängslandet av Wangs och anger honom som samvetsfånge.

"Wang är en ädel och modig advokat som enbart har fängslats för att genom rättsliga kanaler ha framfört rättsliga argument. Det finns för närvarande över två dussin advokater som företräder Falun Gong-utövare i Kina. För Wangs skull, för hans kollegers och klienters framtida säkerhet, och för rättssäkerheten i Kina, är det absolut nödvändigt att det internationella samfundet sätter press på kinesiska myndigheter att omgående och villkorslöst frige honom," säger Falun Dafa Information Centers talesman Erping Zhang.

Efter att i månader nekats träffa Wang kunde familjen till sist besöka honom den 19 november 2010 och 17 januari 2011. Tjänstemän tillät Wangs svärmor att besöka honom och överlämna frukt, kläder och vadderade skor. Fängelsepersonal vägrade Wangs hustru att träffa sin man på grund av att hon är en Falun Gong-utövare. Under mötet rapporterade Wang om en skada på ett ben som uppkommit under tidigare misshandel och där man inledningsvis vägrade tillbörlig medicinsk vård, och att skadan fortfarande "sipprar vätska". Läkarna sa enligt uppgift till honom att han bara skulle ges vård framåt våren.

Ytterligare Information:

• Amnesty International Urgent Action: Lawyer jailed for defending human rights

• Falun Dafa Information Center press release: Chinese Human Rights Lawyer Sentenced to Seven Years in Prison for Defending Falun Gong (includes timeline of Wang’s human rights work and imprisonment)

• “In the Words of Chinese Human Rights Lawyers”: Excerpts of comments made by lawyers who have defended Falun Gong, including a segment from one of Wang’s open letters

AGERA NU

I FOKUS