Våld mot kvinnor - kommunistpartiets verktyg för "transformering"

2011-03-06 Familjer och barn

Uttalande vid den Internationella kvinnodagen

New York - En 25-årig kvinnlig förskollärare från Hubeiprovinsen som utsattes för sexuell tortyr med en borste, kan inte länge gå (news). En lysande student vid Tsinghua-universitet "miste förståndet" genom sexuella övergrepp och våldtäkt (news). En i åttonde månaden gravid kvinna från Hunan utsattes för tvångsabort och sändes till interneringsläger på sex år.

Detta är tre rapporter som Falun Dafa Information Center mottagit från anhöriga och vänner till kvinnliga Falun Gong-utövare i Kina. De representerar endast ett litet urval av övergrepp som de kinesiska myndigheterna begår mot kvinnor som utövar Falun Gong.

Nästan tolv år efter att kommunistpartiet förde ut sin kampanj att radera ut den andliga utövningen, kvarstår våld mot kvinnor som en av de vanligaste och mest flagranta formerna av kränkningar av mänskliga rättigheter som rapporteras.

Den framstående advokaten Gao Zhisheng skrev 2005 i ett öppet brev till de kinesiska ledarna om sin undersökning som dokumenterade tortyren av Falun Gong-utövare i nordöstra Kina och som uppmanade till ett slut på förföljelsen:

"De omoraliska handlingar som chockerade mig mest var dock polisers och 610-byråns personals rutinmässiga och anstötliga attacker mot kvinnors underliv. Nästan alla kvinnors könsorgan och bröst... har på det mest vulgära sätt angripits sexuellt."

Formerna av tortyr inbegriper elektriska batonger mot kvinnors bröst, sexuella övergrepp med vassa föremål och tvångsaborter. Offren är från unga högskoleelever till äldre kvinnor [mormor/farmor]. Förövarna är både manliga poliser och kvinnliga lägervakter. Dessa omständigheter belyser grundorsaken till sådant våld - det är inte kulturella normer eller avvikande och nyckfulla fångvaktare. Det är snarare vad gäller Falun Gong, systematiskt sexuellt våld och förödmjukelse är rotat i kommunistpartiets lednings order att använda alla erforderliga metoder för att "transformera" Falun Gong-utövare.

Transformering är en omskrivning av att tvinga utövare att ta avstånd från Falun Gong och utlova trohet till kommunistpartiet, och är sedan förföljelsens begynnelse dess kärna.

När myndigheterna talar om transformering av Falun Gong-utövare innebär det i praktiken tortyr av människor som eftersträvar att vara ärliga, vänliga och tålmodiga. Friska rationella människor plågas till den punkt där offret antingen sviker sin djupast hållna andliga övertygelse och helt överlämnar sig till kommunistpariets vilja, avlider efter tortyr, eller drivs till att mista sitt förstånd.

För att uppnå kommunistpartiets mål att transformera alla Falun Gong-utövare i Kina, har lägre tjänstemän och arbetslägerpersonal fått kvoter på antal utövare som årligen ska transformeras. Träningskurser ges för att sprida vad man kallar "framgångsrika" taktiker och tortyrmetoder. Vid årets slut ges befordringar och bonusar till de som är bäst på att transformera utövare. Vakter som upptäcks visa sympati till torterade utövare riskerar degradering och att själva få genomgå omskolning.

Piska och morot skapar ett perverterat system som uppmuntrar till att inte känna några gränser i sin hållning att transformera kvinnliga Falun Gong-utövare. Resultatet av detta system är att hellre än att frige en gravid kvinna ur fångenskapen, vilket krävs av kinesisk lag, så utsätter man henne för tvångsabort eller misshandlar henne så grovt att hon får missfall och sänder henne därefter till arbetsläger för "omskolning".

På den Internationella kvinnodagen tackar Falun Dafa Information Center de runt om i världen som under det gångna året talat ut om dessa övergrepp och erbjudit stöd till offren. Vi ber samtidigt det internationella samfundet att öka ansträngningarna att undersöka, fördömma och få ett definitivt slut på det fasansfulla våld som ett oräkneligt antal kvinnliga Falun Gong-utövare i denna stund utsätts för.

Dessa kvinnor är, trots allt, mödrar, systrar och döttrar. Vi borde göra allt vi kan för att skydda dom.

Vidare information:

• Rape, Beatings and Betrayal Typify “Transformation” of Former Top Student (May 2010)

• Urgent Appeal: 25-year-old Woman Unable to Walk from Sexual Abuse in Hebei Labor Camp (November 2010)

• Photo Gallery: Brutality Against Women

• FDIC web feature: Rape and Sexual Assault

• Washington Post: Torture is Breaking Falun Gong

AGERA NU

I FOKUS