Tolv års förföljelse av Falun Gong

2011-07-19 Offer

Pressuttalande 20 juli 2011

Den 20 juli 1999 inledde det kinesiska kommunistpartiet förföljelsen av Falun Gong-utövare i Kina med en stor kampanj för att sprida misstro och hat mot utövare i samband med landsomfattande frihetsberövanden av utövarna. Idag utgör Falun Gong-utövare i Kina världens största grupp samvetsfångar, där hundratusentals utanför rättslig prövning hålls i fångenskap.

Varför förföljs Falun Gong–utövare?

• En förklaring till denna irrationella kampanj är att Kinas kommunistparti fruktar alla grupper utanför dess kontroll – särskilt de som har en annan ideologi.

• Förtrycket av människors tro och fria tanke är vitt utbrett i Kina. Det drabbar alla som på något sätt ”stör” diktaturen. Denna omfattande kränkning av människor rapporteras av bland andra FN och Amnesty.

• Andra har noterat att beslutet att inleda förföljelsen beror på den tidigare ledaren Jiang Zemins ”rädsla” och ”avundsjuka” pga Falun Gongs stora popularitet.

• En historisk tillbakablick visar att den kinesiska regimen under varje decennium förföljt en grupp människor i samhället för att skrämma den övriga befolkningen till lydnad.

Vad är Falun Gong?

Falun Gong är en qigong- och kultiveringsmetod som introducerades för den kinesiska allmänheten 1992 av Li Hongzhi. Den består av stående övningar och meditation med hälsofrämjande effekter. Kultiveringsdelen i metoden innebär att man försöker följa principerna sanning, godhet och tålamod i sitt vardagsliv, t.ex. lära sig att hantera negativa känslor, tänka på andra i sina ageranden och ha tålamod i stället för att gå i konflikt med andra. Idag finns det utövare i över 100 länder och i Sverige finns övningsplatser på ett 30-tal orter. Metoden lärs ut och utövas kostnadsfritt.

Förföljelsen pågår än idag

Den 20 maj 2011 arresterades 54-årige Jin Jie, en Falun Gong-utövare från staden Jiamusi i nordöstra Kina när han delade ut informationsblad om förföljelse av Falun Gong. Han frihetsbedrövades och torterades på polisstationen. Cirka en månad senare den 14 juni, överfördes han till arbetslägret Suihua. (http://clearwisdom.net/html/articles/2011/7/19/126832.html)

Falun Gong-utövare i Kina förlorar även rätten till arbete och utbildning. Oräkneliga familjer har splittrats och många barn har blivit föräldralösa när deras föräldrar fängslats eller torterats till döds. Enligt bekräftade uppgifter har fler än 3000 personer dödats.

Enligt oberoende kanadensarna David Matas och David Kilgour har Falun Gong-utövare dödats för sina organs skull. De redovisar resultaten från deras undersökningar i rapporten ”Bloody Harvest” (http://organharvestinvestigation.net).

Förföljelsen har uppmärksammats av Amnesty, förra utrikesministern Anna Lindh, kanadensiske premiärministern Stephen Harper, FN:s kommission för mänskliga rättigheter, Europaparlamentet och andra organisationer och personer.

Massmedia utanför Kina har till stor del varit tysta om de brutala följderna av förföljelsen, dels av rädsla för repressalier från världens största diktatur och dels pga att journalister inte tillåts undersöka situationen för Falun Gong i Kina.

Mer information:

http://sv.falundafa.org/

Mer om förföljelsen:

http://se.faluninfo.eu/

Svenska föreningen för Falun Dafa

Ordförande: Chowa Choo 0705-40 59 98

Kontaktperson: Viveka Enoksson 0739-89 32 33

AGERA NU

I FOKUS