Fruktansvärd förföljelse av Falun Gong i 13 år

Pressuttalande 20 juli 2012

Efter 13 år och i skymundan fortsätter Kinas kommunistparti begå brott mot mänskligheten genom att i arbetsläger, fängelser, avlägsna interneringsläger och lokaler avsedda för organskörd, förfölja Falun Gong-utövare. Många svenskar frågar sig varför det har varit så tyst om en så fruktansvärd förföljelse.

En anledning är att kineser som protesterar mot förföljelsen eller engagerar sig för offren riskerar att förlora sina arbeten, friheten och till och med sina liv. Ett välkänt exempel är den kinesiske kristne människorättsadvokaten Gao Zhisheng som förlorade sin arbetsrätt, dömdes till tre års fängelse 2006 och som åter rövades bort i februari 2009 efter avtjänat straff och svår tortyr. Säkerhetspolisen trakasserade även hans hustru och dotter.

Utländska journalister som har intresserat sig för Falun Gong har hotats och fått sina arbetstillstånd konfiskerade. Även deras mediaföretag riskerar att bli blockerade i Kina. Falun Gong-utövare som har tagit kontakt med utländska journalister har fängslats, torterats och till och med dödats.

Sun Xiuxia, 51 (nedre raden till höger) avled till följd av övergreppen på Heizuizi kvinnofängelse den 30 april 2012. Sun dömdes till tio års fängelse för att hon vägrade att ge upp Falun Gong. Hennes make, Wang Zhihong (nedre raden till vänster), dömdes till tre års fängelse.

En önskan att media bryter tystnaden om förföljelsen

Sammantaget har dessa hinder resulterat i massmedias tystnad om den svåra förföljelsen av miljontals kineser som bara vill utöva en traditionell andlig kultiveringsmetod. Det har till och med inträffat att enstaka medier gått i kommunistpartiets ledband och förtalat Falun Gong-utövarna genom att publicera felaktig information om Falun Gong.

Under tiden fortsätter vittnesmål om de omfattande illdåden mot oskyldiga Falun Gong-utövare att sippra ut från Kina. Den 15 maj i år dog exempelvis Gao Shouhai, 48 år, efter fyra års förföljelse i Weinanfängelset i Shaanxiprovinsen.

Amnesty

Amnesty International utfärdade den 31 maj i år en blixtaktion för läraren Wang Xiaodong och hans syster som riskerar att utsättas för tortyr för att de är Falun Gong-utövare. Fallet uppmärksammades internationellt när byborna i Zhouguantun, Botou, i Hebei, tröttnade på myndigheternas omänskliga behandling av oskyldiga människor och skrev på en petition som krävde Wangs frisläppande.

"Falun Gong-utövarna Wang Xiaodong och hans syster Wang Junling har internerats och riskerar att utsättas för tortyr och övergrepp. De är samvetsfångar, som endast internerats för att de fridfullt nyttjat sin yttrandefrihet och föreningsfrihet", enligt Amnestys blixtaktion.

Dödsfall och organstöld

Efter 13 års förföljelse riskerar de oräkneliga enskilda fallen av förföljelse att betraktas som tråkig statistik. Men historien har lärt oss att sanningen alltid kommer ikapp människan. Hur många Falun Gong-utövare har i Kina förlorat rätten till arbete och utbildning? Hur många familjer har splittrats? Hur många barn har blivit föräldralösa när deras föräldrar fängslats eller torterats till döds? Hur många dödsfall har inträffat? Det finns en växande internationell övertygelse om att allvarliga människorättsbrott inte får undgå bestraffning. Vi är hoppfulla om att allt kommer att hamna i ljuset i framtiden, och att de skyldiga kommer att få sina rättvisa straff.

När det gäller förföljelsen av Falun Gong-utövare i Kina är bevismaterialet omfattande. Det kanske mest omtalade är de undersökningar som gjordes av den oberoende kanadensiske människorättsadvokaten David Matas och den före detta kanadensiske parlamentarikern David Kilgour, vilka visar att Falun Gong-utövare i Kina har dödats för sina organs skull. De redovisar resultaten från undersökningarna i rapporten ”Bloody Harvest”.

Varför förföljs Falun Gong-utövare?

Beslutet att inleda förföljelsen fattades av kommunistpartiets före detta ledare Jiang Zemin som vid den tiden även var statschef. Jiang såg den populära andliga metoden som ett hot mot partiet, som är ökänt för sin omfattande korruption. Enligt kommunistpartiets egen undersökning från 1998 var antalet Falun Gong-utövare fler än antalet medlemmar i kommunistpartiet. Förtrycket av människors tro och fria tanke är utbrett i Kina även idag. Omfattande kränkningar av oliktänkande har rapporterats av bland andra FN och Amnesty.

Falun Gong, eller Falun Dafa, är en lära som uppmuntrar utövarna att kultivera hög moral, sanning, godhet och tålamod. Kommunistpartiet är sedan länge synonymt med lögnaktigt och enväldigt ledarskap och ser Falun Gong som ett hot mot sin överlevnad.

Den 13 juni 2005 gjorde Svenska föreningen för Falun Dafa en polisanmälan mot Kinas förre statschef Jiang Zemin samt högre kinesiska befattningshavare inom 610-byrån (den utomrättsliga organisation som skapades med enda syfte att eliminera Falun Gong), för delaktighet i mord och människorov på Falun Gong-utövare, på Kungsholmsgatans polisstation i Stockholm. Den 7 juni 2007 anmälde föreningen Kinas dåvarande handelsminister Bo Xilai när han var på besök i Sverige, för hans aktiva medverkan i mord och människorov på Falun Gong-utövare i Kina.

Vad är Falun Gong?

Falun Gong är en kultiveringsmetod som introducerades för den kinesiska allmänheten 1992 av Li Hongzhi. Utövarna gör stillsamma övningar och meditation. Dessutom kultiverar de sig enligt metodens vägledande förhållningssätt genom att följa principerna sanning, godhet och tålamod i vardagslivet. Idag finns det utövare i över 100 länder och i Sverige finns övningsplatser på ett 30-tal orter. Metoden lärs ut och utövas kostnadsfritt.

En vädjan

Svenska Falun Gong-utövare vädjar till allmänheten att stödja aktiviteter som syftar till ett snabbt slut på förföljelsen av Falun Gong-utövare i Kina. Ett sätt är att uppmana Sveriges regering att verka för en oberoende undersökning av förföljelsen i Kina. Regeringen kan också uppmanas att fördöma förföljelsen.

Aktiviteter

Stockholm

Manifestation vid Kinas ambassad i Stockholm, klockan 10–14 den 20 juli

Kontaktperson: Malin Nordstrand: Tel: 073-590 11 29

Göteborg

Manifestation framför Kinas konsulat vid Grönsakstorget, klockan 11.00–14.00 den 20 juli

Manifestation vid Kopparmärra, Kungsportsplatsen, klockan 15.00–18.00 den 20 juli

Kontaktperson: Bolette Ebertz: Tel: 0708-121114

För mer information

Internationell:

http://se.faluninfo.eu/internationellt

Sverige:

http://se.faluninfo.eu/

AGERA NU

I FOKUS