Kinesiska påtryckningar fick Ryssland att begränsa Falun Gongs rättigheter

Illavarslande "extremismlagstiftning" missbrukas för censurering av Falun Gongs undervisning, lokala utövare trakasseras

New York - Som en följd av press från det kinesiska kommunistpartiet har ryska myndigheter alltmer beskurit de medborgerliga fri- och rättigheterna för de som utövar Falun Gong.

I den senaste händelseutvecklingen greps i fredags tre Falun Gong-utövare i Vladivostok enbart för att de innehade utövningens huvudbok Zhuan Falun och informationsblad som avslöjar förföljelsen av Falun Gong i Kina. Detta ägde rum kort efter att Högsta domstolen förkastat en överklagan om att ta bort Zhuan Falun från en lista med bannlyst material.

Talesmannen för Falun Dafa Information Center Levi Browde:

- Försöket att förbjuda Zhuan Falun i Ryssland kommer beklagligt nog kort efter affärsuppgörelser mellan Ryssland och Kina. Vi har inga tvivel om att det drivits fram genom samverkan med höga kinesiska ämbetsmän som leder den brutala förföljelsen i Kina. Uppenbart är att det kinesiska kommunistpartiet ligger bakom - varför skulle Ryssland annars så snabbt förbjuda en bok som lär människor att leva enligt sanning, godhet och tålamod?

Falun Dafa Information Center uppmanar de ryska myndigheterna att stå emot kinesiska påtryckningar och att andra länder i den internationella gemenskapen offentligt fördömer agerandet, för att försvara det ryska folkets religions- och yttrandefrihet. EU har tagit upp fallet med ryska myndigheter under bilaterala möten om mänskliga rättigheter.

EU:s utrikesminister Catherine Ashton skrev i februari 2012 i ett brev till EU-parlamentets medlemmar:

- Jag är mycket oroad över ärendet med Falun Gong-utövarna i Ryssland, såväl som de vidare konsekvenser det kan leda till.

Falun Gong praktiseras fritt i över 100 länder, men rutinmässigt stör det kinesiska kommunistpartiet (kkp) antingen direkt, eller försöker utöva påtryckningar mot andra regeringar att begränsa Falun Gong-utövares rättigheter utanför Kina. På så sätt försöker kkp rättfärdiga förföljelsen i Kina och begränsa de ansträngningar som görs utomlands att exponera brotten.

Chen Yonglin var en hög diplomat vid det kinesiska konsulatet i Sydney, Australien, som hoppade av till Väst 2005. Han har uppgett att alla kinesiska beskickningar runtom i världen har personal som specifikt har som uppgift att förtrycka och kränka Falun Gong-utövare i värdlandet.

Den ryska regeringen antog 2002 en lag som förbjuder "extremistiskt" material, vilket väckte farhågor om att lagen skulle tolkas oklart och att den skulle kunna användas för att begränsa yttrandefriheten. Det är just det som skett. I augusti 2008 förklarade en lokal domstol visst Falun Gong-relaterat material som "extremistlitteratur". I det innefattades Zhuan Falun, en framstående undersökning om organskörd från Falun Gong-utövare [BLODIG SKÖRD] och flygblad om "Global Human Rights Torch Relay”, ett initiativ som ägde rum inför olympiaden i Peking, för att protestera mot förföljelsen av Falun Gong-utövare i Kina.

Därefter har flera domstolar, under uppenbar press från regeringen, avvisat överklaganden om ändring av beslutet. Rättegångarna har vanligen innehållit procedurfrågor och oregelmässiga förfaringssätt, enligt Human Rights Law Foundation i Washington [fact sheet]. Den 5 juli avvisade Högsta domstolen en ny överklagan, men dess beslut meddelades inte omedelbart de som ingett den. De fick veta det först den 20 juli, då det publicerades på domstolens internetsajt. Advokater som representerar de lokala Falun Gong-utövarna har vänt sig till Europadomstolen (Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna) för att försöka rätta till situationen.

- Vi kräver att den ryska regeringen vidtar nödvändiga åtgärder för att ändra beslutet. Zhuan Falun har sålts i över 100000 exemplar, vilket visar på det stora intresset hos allmänheten. Det nuvarande beslutet påverkar inte bara de tusentals Falun Gong-utövarna i Ryssland, utan alla ryska medborgare. Varför ska de berövas möjligheten att studera en utövning som gett hälsa, inre harmoni och andra fördelar till många miljoner människor runtom i världen, sade Sergey Skulkin i den ryska Falun Gong-föreningen.

Konsekvenserna av HD:s beslut kan bli stora. Bokförläggare kan inte längre ge ut boken och bokhandlare får inte sälja den. De som innehar den riskerar att bli arresterade. Sedan maj 2012 har de lokala Falun Gong-utövarna, varav de allra flesta är infödda ryssar, verkligen rapporterat om ökat ofredande och övervakning från myndigheternas sida.

Kränkningar av Falun Gong-utövares religions- och trosfrihet har eskalerat sedan beslutet den 5 juli. Den mest extrema händelsen var den 27 juli då polis i Vladivostok arresterade tre personer efter att ha funnit Falun Gong-böcker, vilka tillsammans med annat Falun Gong-relaterat material konfiskerades. När utövarna frågade om anledningen, angav polischefen att det var på grund av det senaste domstolsbeskedet.

AGERA NU

I FOKUS