I Kina: Falun Gong-utövare kidnappas och dödas vid nedslag inför amerikanskt guvernörsbesök

2012-08-22 Dödslista
Li och hans son. Li rövades bort av polis i Hebei-provinsen i juni inför ett besök av Iowa-guvernören Terry Branstad.

Minst en Falun Gong-utövare har dödats och en sänts till arbetsläger i Hebeiprovinsen efter att säkerhetsstyrkor gjort razzior i regionen inför besöket av Iowas guvernör Terry Branstad. Övergreppen gjordes i försöken att ta reda på vem som hade postat information på internet om en petition där 700 bybor begärde att en invånare som utövar Falun Gong skulle släppas fri.

Händelserna inleddes den 1 juni då polis ämnade röva bort Li Lankui i byn Dong'anfeng för att han utövare Falun Gong Byborna lyckade förhindra polisens försök genom att omringa bilarna och pressa poliserna till att inte internera Li, som är en välrespekterad person i samhället. Myndigheterna, inklusive den utomrättsliga 610-byrån fortsatte att övervaka Li. De trakasserade bybor och varnade dom att inte ha något samröre med med Li, och bötfällde en butiksinnehavare med 1500 yuan för att han samtalat med honom.

Den 7 juni gjorde säkerhetsagenter ett nytt försök att kidnappa Li. Denna gång lyckades man och Li dömdes i hemlighet till 15 månader i tvångsarbetsäger. Han hålls just nu i Shijiazhuangs hjärntvättscenter.

Bortrövandet av Li ingick i att "städa upp" i ett större stadsområde - vilket ofta görs inför känsliga politiska datum, internationella händelser eller besök av betydelsefulla personer från andra länder. I detta fall skedde razzian inför ett besök av Iowa-guverören Terry Branstad gällande handelsutbyte. Inbjudan hade kommit från Xi Jinping, medlem i kommunistpartiets mäktiga politbyrås ständiga utskott och som senare i år väntas efterträda Hu Jintao som landets president. Besöket varade mellan den 25 maj och 5 juni och innefattade ett dygn i Shijiazhuang (news).

- Utländska dignitärer som besöker Kina måste vara medvetna om att kommunistpartiet ofta använder deras besök för att strama åt invånares frihet, som att kidnappa Falun Gong-utövare till hjärntvättsenheter. Tjänstemän från andra länder måste göra klart för deras kinesiska motpart att sådant agerande är oacceptabelt och att de kommer att annullera alla överenskommelser om de får vetskap om att en enda oskyldig kinesisk medborgare har mist sin frihet i samband med deras besök, säger Lewi Browde, talesman för Falun Dafa Information Center.

Petitionen där över 700 bybor kräver att Li frisläpps.

Efter att Li gripits agerade byborna på nytt för hans sak. Inom en vecka hade över 700 personer undertecknat en petition som krävde att denne äldre man skulle släppas. Det är en vädjan i vad som blivit ett landsomfattande fenomen (details). Banderoller och ballonger med budskap som "Religionsfrihet", "Stoppa förföljelsen" och "Världen behöver Sanning-Godhet-Tålamod (på kinesiska Zhen-Shan-Ren, vilket är det centrala i Falun Gongs andliga lära) kunde ses på offentliga platser.

Efter att bilder på petitionen och banderoller kommit ut på internet - även på den utanför Kina belägna och kinesiskspråkiga webbsajten minghui.org - agerade polisen snabbt, gjorde husrannsakningar och förhörde bybor i ett försök att identifiera vem som postat fotona.

Yang Yinqiao dog efter att i augusti ha fallit från en byggnad under polisrazzia för att ta reda på vem som postat information om Li Lankui på internet.

Under en razzia den 7 augusti i Falun Gong-utövaren Yuang Yinqiaos hem, "föll" hon under mystiska omständigheter från sitt lägenhetsfönster på femte våningen. Polisen flydde omedelbart fältet, för att senare då Yangs make kom hem och fann henne död på gatan återvända med en kravallstyrka. Han kallade på akutvård, men hon förklarades död på platsen. Polisen spärrade därefter av gatan och använde våld mot de som ville komma nära, även Yangs egen son.

Det rapporteras att polisen fortfarande är stationerad i Dong'anfeng, och att de försöker ta reda på vilka som har postat informationen på internet. Flera andra Falun Gong-utövare har internerats, därav en kvinna som uppges blivit medvetslös efter polisbrutalitet. Den 2 augusti fängslades Lis hustru och dotter.

- De dramatiska och tragiska händelserna som omger petitionen om att Li ska släppas fri illustrerar den rädsla som kommunistpartiet har för internationell kännedom om det kinesiska folkets ökande krav om att sluta förfölja deras vänner och grannar som utövar Falun Gong. Vilket är ytterligare en anledning till att undersöka, exponera och rapportera om Li och Yangs fall, säger Lewi Browde.

Falun Dafa Information Center kräver att ansvariga tjänstemän i Hubeiprovinsen beaktar den begäran som görs i petitionen för Li och omedelbart släpper honom fri, såväl som att undersöka Yang Yingqiaos dödsfall och straffa de ansvariga. Centret uppmanar även utländsk media att rapportera om dessa händelser och regeringstjänstemän - inklusive guvernör Branstad - att kräva Lis frisläppande.

AGERA NU

I FOKUS