Årsdagen för Falun Gong-utövares vädjan i Peking - fortfarande finns missförstånd

2013-04-24 Zhongnanhai

New York - Den storskaliga vädjan som Falun Gong-utövare gjorde den 25 april 1999 nära regimens regeringsbyggnader, Zhongnanhai, blev huvudnyheter i världens media, men missuppfattas fortfarande av många som en provocerande protest mot ledningen. De flesta mediarapporter identifierade denna vädjan till att vara det som utlöste den förföljelsekampanj som inleddes tre månader senare och som ännu pågår.

Problemet är... det är inte sant.

Några personer inom partiledningen hade så tidigt som 1996 satt igång planer för att förtrycka Falun Gong, i syfte att få igång en kampanj som ett sätt att stärka sin egen ställning (rapport: Sanningen bakom "25 april Zhongnanhai-händelsen". Under den tiden publicerade regimkontrollerad media förtalande artiklar mot falun Gong, spioner sändes till övningsplatser för Falun Gong, för att "undersöka", Falun Gong-böcker förbjöds och trakasserier från polis och säkerhetspersonal blev allt vanligare.

Vädjan den 25 april var delvis arrangerat av Peking självt.

Den 11 april 1999 hade en tidningsartikel i närliggande Tianjin publicerats som attackerade Falun Gong. Falun Gong-utövare i området begav sig till tidningen för att diskutera artikelns felaktigheter med redaktionen. Som en följd utsattes de för våld och arresterades. Efter att fler utövare försökt få ett slut på misshandeln och ett frisläppande av de som arresterats, blev de tillsagda att ta sina klagomål till Peking. Detta spreds snabbt och på morgonen den 25 april hade fler än 10 000 Falun Gong-utövare från närområdet kommit till Besvärsbyrån i Peking, som de hade instruerats att göra. Händelsen beskrevs av såväl deltagare som journalister som lugn och fridfull, fast statlig propaganda skulle senare komma att beskriva det som en "belägring" av centralregeringens högkvarter.

Vid rapportering om händelsen och den roll den kan ha haft för Falun Gongs situation, ber Falun Dafa Information Center journalister och redaktörer att undersöka händelsen grundligt. Då förföljelsen av Falun Gong går in på sitt fjortonde år, kommer detaljer om fasansfulla brott, som den systematiska och omfattande tortyren av Falun Gong-utövare i arbetslägret Masanjia, och dödandet av tiotusentals Falun Gong-utövare för att ta deras inre organ, för att försörja den stora transplantationsindustrin i Kina, fram i ljuset. Det är viktigt att dessa saker ges en korrekt publicering utifrån ett informerat perspektiv - speciellt vad gäller "25 april-händelsen", där Pekings propagandister strävar att omforma historien.

For more information about April 25, see the following references:

Falun Dafa Information Center's Behind the April 25 Incident

Journalist and researcher Ethan Gutmann's report:

An Occurrence on Fuyou Street

For a detailed account of why the Chinese regime launched the suppression of Falun Gong, see the following references:

Falun Dafa Information Center's

Why is Falun Gong Persecuted in China?

Freedom House testimony before the Congressional-Executive Commission on China

AGERA NU

I FOKUS