14 år av förföljelse och motstånd

Falun Gong är en andlig disciplin där utövarna följer principerna sanning, godhet och tålamod. Miljoner människor i över 60 länder gläds över att i sina liv få följa dess goda principer.

Falun Gong är även känt som försvarare av den kinesiska befolkningens trosfrihet.

Den 20 juli är årsdagen för den olagliga förföljelsens inledning av Falun Gong i Kina.

Den 20 juli 1999 gav det kinesiska kommunistpartiets ledare Jiang Zemin order om en (olaglig) attack mot Falun Gong, med uppdraget att "fullständigt eliminera" den andliga utövningen. Detta efter att han fått veta att var tolfte invånare utövade metoden, och inte var under partiets kontroll.

Under de senaste 14 åren har organisationer för mänskliga rättigheter inom FN och regeringar i väst, dokumenterat de svåra kränkningarna av Falun Gong-utövares mänskliga rättigheter i Kina. Dessa övergrepp innefattar dödandet av tusentals, fängslande av miljoner i arbetsläger, tiotusentals fall av tortyr och våldtäkter, ödeläggelse av tiotals miljoner familjer, och rapporter om att över 60 000 dödats av statliga tjänstemän genom rövande av deras inre organ, vilka genom statliga sjukhus sålts till transplantationsturism. Rapporter visar också på den massiva hatpropagandan mot Falun Gong, med etiketter som "politik", förrädare, och än värre, vilket har underblåst förföljelsen alltsedan den inleddes.

Rapporter har även avslöjat att i syfte att dölja brotten för världen, har de kinesiska ledarna hotat och mutat media i väst, och regeringspersoner, till att vända bort blickarna från förföljelsen, eller möta ekonomiska och politiska konsekvenser.

Den omfattande förföljelsen pågår fortfarande. Den kinesiska regimen har emellertid misslyckats med att tysta krav om rättvisa och principerna sanning, godhet och tålamod. Falun Gong växer och frodas, och Falun Gong-utövare runtom i världen och i Kina fortätter att exponera sanningen om övergreppen som sker i Kina - och de är inte ensamma, utan miljoner människor har undertecknat petitioner med begäran om ett slut på förföljelsen.

Tio höga kinesiska ledare kommer att ställas inför domstol, och olika länder har vidtagit förberedelser att åtala dessa personer om de anländer till landet.

Varje dag får miljoner kineser telefonsamtal, e-post, flygblad och cd-skivor med information från Falun Gong-utövare, vilket hjälper dom att få veta om de övergrepp som sker utanför deras egen dörr. Det hjälper till att dra bort den slöja som den statliga propagandan innebär och människor kan därmed se till vilken grad de själva kan ha missletts till att bli delaktiga i förföljelsen.

Det kinesiska kommunistpartiets plan att eliminera Falun Gong har helt misslyckats och de ansvariga kommer att ställas inför rätta för deras brott mot mänskligheten.

Vi är här för att uppmärksamma alla de modiga och osjälviska utövare som fridsamt har hållit sig till principerna sanning, godhet och tålamod, men som i förföljelsen har lidit eller dödats.

See more at: http://www.faluninfo.net/article/1302/14-Years-of-Persecution-and-Resilience/?cid=84#sthash.8MnrZiRe.dpuf

AGERA NU

I FOKUS