Fel i västs mediarapportering om "självbränningen" på Himmelska fridens torg

New York - Vid rapportering om den brand som idag uppkom på Himmelska fridens torg, har även tidigare händelser som där ägt rum omnämnts. Västlig media som har närvaro i Peking, har i flera fall felaktigt uppgett att Falun Gong-utövare i januari 2001 hade satt eld på sig själva på Himmelska fridens torg.

Under de senaste årtioendet har trovärdiga källor och analytiker påvisat att den påstådda självbränningen den 23 januari 2001 var iscensatt av den kinesiska regimen som en förfärlig propagandaploy, för att vända den allmänna opinionen mot Falun Gong. De kinesiska myndigheterna tillät inte att någon oberoende undersökning gjordes och använde händelsen som svepskäl till att sanktionera systemastisk använding av våld och utomrättsliga fängslanden av Falun Gong-utövare, vilket ledde till en våg av dödsfall efter tortyr i fångenskap.

Bland bevisen för att självbränningen var iscensatt finns en rapport från Washington Post den 4 februari 2001, vilken avslöjade att ingen någonsin sett de två påstådda självbrännarna utöva Falun Gong (news). Rapporten citerade även grannar som sa att de två personernas livsstil var helt i motsats jämfört med de som utövar Falun Gong.

Många media i väst har emellertid fortsatt att framföra den kinesiska regimens påståenden angående den 23 januari 2001 som fakta, utan att kännas vid något av bevisen som motsäger regimens berättelse.

- Vi förstår att det är svårt, och ofta även riskabelt, för västlig media som är stationerad i Kina att göra undersökningar och rapportera öppet kring händelser som exponerar kränkningar av mänskliga rättigheter, säger Erping Zhang, talesman för Falun Dafa Information Center.

- Vi ber media som är stationerade i Kina att bedriva mer djupgående undersökningar och inte nöja sig med att återge den kinesiska regimens berättelser för sin rapportering. Att göra så blir att tillåta Peking att göra parodi av vårt system med fri press och får vår media att misslyckas med sin viktigaste roll: "tala sanning till makthavarna" (speaking truth to power).

Falun Dafa Information Center uppmanar de media i väst som felaktigt listat Falun Gong-utövare bland de kända självbrännarna på Himmelska fridens torg, vilket innefattar Reuters, USA Today och The Economist, att rätta till detta fel i sina rapporter.

AGERA NU

I FOKUS