Arbetsläger stängs - den kinesiska regimen lanserar ny hjärntvättskampanj

2013-11-18 Tvångsarbete

"Slutstrid" syftar till att hjärntvätta Falun Gong-utövare

New York - Media har i sin rapportering den senaste tiden karakteriserat det kinesiska kommunistpartiets beslut att stänga de förhatliga arbetslägren, (laojiao, eller laogai, omskolning genom arbete) som ett framsteg inom mänskliga rättigheter. En ny kampanj som syftar till att genom psykisk och fysisk tortyr hjärntvätta miljontals Falun Gong-utövare runtom i Kina visar emellertid att Peking-regimens metoder att förtrycka, fortsätter att vara i minst lika full funktion och verksamhet som tidigare.

- Det är vanligt att kommunistpartiet meddelar om förändringar, vilka är skenbara - och de är ämnade att stärka bilden av partiet - medan det bakom kulisserna fortsätter som tidigare. Vi ser att Falun Gong-utövare sänds till antingen fängelser (efter skenrättegångar) eller omskolningsenheter, även kallade hjärntvättscenter, vilka är något än mer fördolt och godtyckligt än arbetslägersystemet. Den tortyren och de övergrepp som människor utsätts för i dessa center kan vara lika förfärliga som i ett arbetsläger. Tillkännagivandet om stängning av arbetsläger är bara en fasad. Verkliga förbättringar för Falun Gong-utövare och andras mänskliga rättigheter i Kina är ännu inte genomförda, säger Lewi Browde i Falun Dafa Information Center.

Dagen efter Peking-regimens tillkännagivande publicerade tidningen Epoch Times en förteckning över 56 rundskrivelser från statliga ämbeten runtom i Kina, vilka avslöjar att en ny landsomfattande kampanj att tillintetgöra Falun Gong är på gång. En officiell webbplats uppger, "genomförande av kampanjen'Slutstrid 2013-2015 för omskolning och transformering' är partiets rationella beslut i den pågående kampen". En annan sajt skriver, "omforma alla icke omskolade Falun Gong-utövare innan utgången av 2015 och fortsätt med propaganda som kritiserar Falun Gong".

Användningen av hjärntvättsenheter expanderar i landet, samtidigt som vissa arbetsläger stängs eller görs om. Statistik från minghui.org, en webbsajt där Falun Gong-utövare dokumenterar allmänhetens rapporter om övergrepp, säger att under årets första tio månader har antalet bekräftade "hjärntvättsfall" i Hebeiprovinsen ökat från 50 till 350.

En sådan utveckling innebär ökade risker för Falun Gong-utövare och andra, på grund av att hjärntvättsenheter är än mer utanför rättsordning än omskolningslägren. Dessa hjärntvättsenheter finns inte officiellt, men man vet sedan tidigare att de godtyckligt har inrättats i olika faciliteter, såsom skolor och lägenheter, och till och med i buddhistiska tempel.

Falun Dafa Information Center ber grupper som arbetar för mänskliga rättigheter att undersöka den nya treårskampanjen mot Falun Gong. Centret vill också uppmana journalister stationerade i Kina att undersöka denna kampanj och inkludera dessa fakta i relaterad rapportering om mänskliga rättigheter i Kina. Då Peking-regimen gör ett tillkännagivande av detta slag, blir det en otjänst för läsarna att lämnas ovetande om hur den kinesiska regimen fortsätter ett förföljelseangrepp, även om de stänger några få arbetsläger.

För mer information:

Epoch Times report

Falun Dafa Information Center report on persecution statistics amidst labor camp closures

AGERA NU

I FOKUS