EU-parlamentet riktar sig mot den kinesiska regimens organskördsövergrepp

2013-12-12 Organstölder

Alltfler regeringar kräver ett slut på dödandet vid organstöld

New York - Europaparlamentet antog igår en resolution som fördömer "den systematiska, statskontrollerade organskörden från... samvetsfångar i Kina, innefattande många Falun Gong-utövare" (full text). Resolutionen uppmanar medlemsländerna att offentligt fördöma den kusliga verksamheten och att tillförsäkra att de inblandade ställs inför rätta.

- Resolutionen har sänt ett kraftfullt budskap till den kinesiska kommunistregimen om att sådana brott mot mänskligheten är oacceptabla i civiliserade samhällen, säger Erping Zhang, talesman för Falun Dafa Information Center.

De första rapporterna om att kinesiska statstjänstemän hade överinseende i ett systematiskt dödande av människor för att ta deras inre organ kom i början av 2006, då en kvinna avslöjade att så många som 4000 Falun Gong-utövare hade dödats vid stöld av deras inre organ vid det sjukhus hon arbetade (news). En vecka senare inte bara bekräftade en kinesisk militärläkare kvinnans redogörelse, utan han hävdade också att sådana övergrepp ägde rum i 36 olika koncentrationsläger i landet. (news)

I juli 2006 publicerade den kanadensiske tidigare statssekreteraren David Kilgour och den internationelle människorättsadvokaten David Matas en 140-sidig rapport. Rapporten drog den "... sorgliga slutsatsen att dessa anklagelser är sanna". (news)

Efter det har två böcker getts ut i detta ämne: Blodig skörd: organskörd från Falun Gong-utövare i Kina och 2012 State Organs: Transplant Abuse in China. I de dras slutsatsen att tiotusentals Falun Gong-utövare dödats genom organstöld.

Som en följd av de framkomna bevisen om organskörd, vilket främst gällde Kina, förbjöd Israel 2008 en omfattande "transplantationsturism".

Den kanadensiske parlamentsledamoten Irving Cotler presenterade den 6 december ett lagförslag om att kanadensiska medborgare inte ska kunna erhålla organ som inte donerats frivilligt.

I det amerikanska representanthuset pågår för närvarande arbetet med en resolution som fördömer organskörd i Kina, och kräver att undersökningar görs och åtal väcks.

- Trots all press och skrämselförsök som kinesiska tjänstemän använt för att hindra regeringar från att öppet lyfta fram denna grymhet, vänder sig nu många, såsom EU-parlamentet, mot Peking-regimen för den ska upphöra med denna förfärliga verksamhet. Undersökare säger att mellan 45000 och 65000 Falun Gong-utövare har dödats, då deras organ tagits i ekonomiskt syfte. Detta måste stoppas. Det är skymfande för mänskligheten, avslutar Erpin Zhang.

Mer information om organskörd i Kina:

1. Organ harvesting overview

2. Summary of key evidence

3. Congressional hearing

4. VIDEO: Killed for Organs - China's Secret State Transplant Business

AGERA NU

I FOKUS