15-årsdagen för vädjan i Peking - ökat motstånd mot förtrycket

Advokater och medborgare utmanar den kinesiska regimens kampanj mot Falun Gong

New York - Människorättsadvokater och modiga medborgare tar alltmer offentlig ställning mot den pågående förföljelsen av Falun Gong i Kina.

Sedan 2010 har antalet kinesiska medborgare som skrivit under petitioner (ofta med sina riktiga namn) mot bortrövandet av lokalinvånare fortsatt att öka (report), där vissa undertecknare själva fått möta svår förföljelse, allt från trakasserier och förlorat arbete, till fängelse och tortyr.

- Denna nya utveckling visar på två saker. För det första, att det kinesiska folket nu mer allmänt ser igenom regeringspropagandan, såsom den hatiska kampanjen mot Falun Gong. För det andra, man är så trött på kommunistregimen att man är villig att riskera egen säkerhet, för att stå upp för Falun Gong-utövares rättigheter, även om de inte utövar själva, säger Erping Zhang, talesman för Falun Dafa Information Center.

Förra månaden misshandlades fyra framstående advokater från nordöstra Kina, för att de representerade olagligt fängslade Falun Gong-utövare (nyheter).

Sedan 2010 har antalet kinesiska medborgare som skrivit under petitioner (ofta med sina riktiga namn) mot bortrövandet av lokalinvånare fortsatt att öka (report), där vissa undertecknare själva fått möta svår förföljelse, allt från trakasserier och förlorat arbete, till fängelse och tortyr.

Det ökande motståndet mot förtryck sker mitt i en pågående förföljelse, som fortsatt är en farlig verklighet för tiotals miljoner kineser. Tortyren är utbredd, och dödlig, som i fallet med Yang Chunling (news), som avled tidigt i april efter att under sju år ha utsatts för övergrepp i fångenskap. Kidnappningar utan anklagelsepunkter, även för syskon till kanadensiska medborgare som försökte besöka närstående i interneringscenter, vilket hände Chen Yinghua (news), sker regelbundet. Trots uppmärksamhet från internationella organ som den amerikanska kongressen och EU-parlamentet (report), finns det inget som pekar på att den kusliga verksamheten med att döda Falun Gong-utövare för att ta deras inre organ för organtransplantationer har förändrats (report).

Falun Dafa Information Center ber media i väst att att ge dessa modiga ageranden från advokater och invånare den bevakning det förtjänar. De som står upp mot tyranni under stort hot mot egen säkerhet måste få sina berättelser hörda.

25-april-vädjan forfarande missförstådd

På 15-årsdagen av händelsen som satte Falun Gong i strålkastarljuset - där över 10 000 utövare samlades nära regeringsbyggnaderna den 25 april 1999 - är fakta om vad som i verkligheten ägde rum denna ödesdigra dag, och de krafter som verkade bakom scenen, fortsatt ofta missförstått.

I väst beskrevs i media oftast 25-april-händelsen där Falun Gong-utövare samlades som "ett gemensamt agerande", som utlöste förföljelsen som inleddes tre månader senare.

I verkligheten hade en plan för att stärka sin maktposition genom att förtrycka Falun Gong funnits och förts ut under minst tre år (Orsaker till händelsen vid Zhongnanhai).

Vädjan den 25 april var de sista försöken att försöka avvärja utvecklingen. 1999 hade regimen redan förbjudit Falun Gong-böcker, publiserat kränkande rapporter och trakasserier av utövare innefattade "spionage", beslagtagande av tillhörigheter som "bevis", och det mest alarmerande, misshandel och arresteringar.

Då förföljelsen går mot sitt sextonde år, och med ett mer markant motstånd från allmänheten, blir det ännu viktigare att händelserna återges korrekt utifrån ett informerat perspektiv.

Referenser för mer information om "25-april-händelsen":

Sanningen bakom "25 april Zhongnanhai-händelsen"

Årsdagen för Falun Gong-utövares vädjan i Peking - fortfarande finns missförstånd

Journalisten och undersökaren Ethan Gutmanns rapport:

An Occurrence on Fuyou Street

AGERA NU

I FOKUS