Mördade samvetsfångar är huvudkällan för mänskliga organ

2014-12-06 Organstölder

New York - Den kinesiska regimens utsagor att den upphör med verksamheten att ta organ från avrättade fångar är propagandatricks ämnade att tysta en växande internationell kritik, och den ignorerar bevisen för att majoriteten av alla organ som rövats i Kina har tagits från mördade samvetsfångar, och främst från Falun Gong-utövare.

Under mer än tio år har det internationella samfundet fördömt Kinas praktiserande att ta organ från avrättade fångar. De första rapporterna om att Falun Gong-utövare och andra samvetsfångar dödades för att ta deras inre organ kom 2006. När allt fler bevis kom, satte olika regeringar mer press på Kina.

Den 6 november i år antog en kommitè inom Kanadas parlament en resolution som fördömmer ofrivillig organskörd i Kina (report). En liknande resolution, (H.Res.281), är för närvarande under utredning i den amerikanska kongressen, där den fram tills idag har uppnått 245 ledamöters stöd.

De nya bestämmelserna som tillkännagavs i torsdags i den statliga median är de senaste i en rad av liknande meddelanden, som hade sin början 2007 - men där inget av dem förändrat den ohyggliga verksamheten att ta organ från avrättade fångar.

Den stora bilden: Vad som inte sades

Tillkännagivandet tar inte upp anklagelsen om att tiotusentals samvetsfångar har dödats i det enda syftet att ta deras inre organ, för att underhålla en växande transplantationsindustri i Kina.

De första rapporterna om att kinesiska tjänstemän var inblandade i systematiskt dödande av människor för deras inre organs skull kom i mars 2006, då en kvinna avslöjade att så många som 4000 Falun Gong-utövare hade dödats för att ta deras inre organ på det sjukhus där hon arbetat (news). En vecka senare inte bara bekräftade en militärläkare kvinnans redogörelse, utan han hävdade att dessa grymheter ägde rum på 36 olika koncentrationsläger runtom i landet (news).

Den tidigare kanadensiske departementschefen för Asien-Stilla Havs-området David Kilgour och den välkände advokaten för mänskliga rättigheter David Matas publicerade i juli 2006 den 140-sidiga rapporten "Bloody Harvest" (blodig skörd). I den drogs "den beklagansvärda slutsatsen att anklagelserna är sanna" (news). Därefter har två böcker i ämnet utgivits. 2009 publicerades Bloody Harvest: Organ Harvesting of Falun Gong och 2012 "State Organs: Transplant Abuse in China". I båda böckerna dras slutsatsen att tiotusentals Falun Gong-utövare dödats då deras organ tagits.

Den oberoende undersökaren och experten på organskörd i Kina, Ethan Gutmann, publicerade en tredje bok i ämnet 2014, med titeln: The Slaughter: Mass Killings, Organ Harvesting, and China’s Secret Solution to It’s Dissident Problem. Gutmann uppskattar att antalet Falun Gong-utövare som dödats då deras inre organ tagits uppgår till 65000.

Falun Dafa Information Center begär att oberoende undersökare får komma in i Kina så att en grundlig undersökning kan genomföras, och att de ansvariga för detta brott mot mänskligheten ställs inför rätta. Centret uppmanar också internationell media att rapportera den fullständiga bilden, och att inte låta sig ledas av den kinesiska regimen till att bara sprida vidare vad som garanterat är tomma löften.

AGERA NU

I FOKUS