Falun Gong-utövare olagligt arresterade i Belgrad inför toppmöte med Kina

Serbisk polis fängslade Falun Gong-utövare och förvägrade yttrandefrihet

Dagen innan det tredje toppmötet mellan Central- och östeuropeiska länder och Kina inleddes blev flera europeiska medborgare olagligt fängslade i Belgrad för att de planerat att exponera brottet organstöld i Kina.

Sju bulgariska och två ryska medborgare som bor i Bulgarien bortfördes av polis från sitt hotell i Belgrad på söndagskvällen. Under de följande 17 timmarna förnekade polisen i Belgrad att de gripits, men enligt uppgifter från den bulgariska ambassaden i Belgrad på måndagseftermiddagen, hålls de i förvar utanför Belgrad. De är fortfarande "preliminärt frihetsberövade".

De nio personerna reste på söndagen den 14 december till Belgrad för att under det tredje mötet mellan ledare från Kina och från Central- och Östeuropa som hålls den 16-17 december, uppmärksamma frågan om allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Kina.

Samma dag hotades två kroatiska och en slovensk medborgare, alla tre Falun Gong-utövare, med åtal vid serbiska gränsen om de reste in i Serbien.

Måndagen den 15 december arresterades också en slovakisk och en finsk medborgare. Den finska medborgaren, Lan Lihua, är född i Kina och har FN:s flyktingstatus. Hon utsattes för brutal förföljelse i Kina innan hon flydde utomlands.

På kvällen utvisades två aktivister hemmahörande i Finland olagligt från Belgrads flygplats. Fler personer från olika länder hade planerat att besöka Belgrad av samma anledning, men de flesta av dem tvingades avboka sina resor till Belgrad i sista stund.

Dessa personer är alla laglydiga och de utövar alla Falun Gong, en fredlig traditionell kinesisk meditationsmetod med rötter i den kinesiska kulturen. De arbetar frivilligt med människorättsfrågor avseende Kina, särskilt den olagliga förföljelsen av Falun Gong, som sedan 1999 bedrivs av den kinesiska kommunistregimen.

Advokatkommittén för mänskliga rättigheter (Yucom) i Serbien fastslår att det har skett en rad kränkningar av de mänskliga rättigheterna mot serbiska såväl som mot utländska medborgare, medlemmar av Falun Gong-rörelsen, och det faktum att vad vi har här är en grupp som betraktas som opposition i Kina, ger oss ännu större anledning till oro. Advokatkommittén för mänskliga rättigheter - Yucom - har skickat en officiell not till inrikesministeriet och justitieministeriet.

Den 12 december 2013 antog Europaparlamentet en brådskande resolution om systematiska statssanktionerade organstölder från samvetsfångar som äger rum i Kina, däribland från ett stort antal Falun Gong-utövare som fängslats för sin övertygelse, och Europaparlamentet uppmanar EU:s medlemsstater att ta upp frågan om organstölder i Kina; att offentligt fördöma organtransplantationsövergrepp i Kina, och uppmana till åtal av dem som befinns ha ägnat sig åt sådan oetisk praxis. (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0603&language=EN).

Det kinesiska kommunistpartiet utövar konstant påtryckningar mot andra regeringar att begränsa Falun Gong-utövares rättigheter utanför Kina. På så sätt försöker regimen rättfärdiga förföljelsen i Kina och begränsa de ansträngningar som görs utomlands att exponera brotten.

Dessa europeiska invånare kom till Belgrad där de ville använda sin yttrandefrihet och uppmärksamma de kinesiska myndigheterna på frågan om organstölderna, så som det föreslås i resolutionen från Europaparlamentet, men de greps och berövades sina grundläggande rättigheter.

Enligt Dejan Markovic, kontaktperson för Falun Gong-utövare i Serbien, ansökte han om officiellt tillstånd från de lokala myndigheterna att få hålla fredliga aktiviteter 15-18 december, men myndigheterna förbjöd olagligen alla aktiviteter.

Falun Gong-utövare har skickat brev till premiärministrarna från de sexton länderna i Central- och Östeuropa som deltar i toppmötet och har bett dem att ta upp frågan om brott mot mänskliga rättigheter i Kina under mötet med sina kinesiska motparter.

Falun Gong-utövare i olika länder i Europa uppmanar de serbiska myndigheterna att stå emot kinesiska påtryckningar, och att omedelbart frige fängslade oskyldiga Falun Gong-utövare och respektera deras rättigheter. Vi ber samtidigt alla Europas regeringar som deltar i toppmötet och det internationella samfundet, att säkerställa de mänskliga rättigheternas grundläggande värden.

Kontakta för mer information och ytterligare frågor:

Namn: Dejan Markovic, E-post: skile@sbb.rs, Tel: +381621122784

-----

Falun Gong, även kallad Falun Dafa, är en fredlig kinesisk meditationsmetod, baserad på gamla traditioner för fysisk och andlig förbättring. Den följer principerna Sanning, Godhet, Tålamod, och har fem fysiska övningar. Falun Dafa utövas fritt i 114 länder.

Metodens enorma popularitet i Kina (70-100 miljoner utövare) triggade år 1999 den tidigare kinesiske kommunistpartiledaren Jiang Zemins avund, och han beordrade att metoden skulle utrotas, alla medel var tillåtna. Under 15 år har Falun Gong-utövarna i Kina spärrats in i arbetsläger, fängelser, häkten och på mentalsjukhus, och många tortyrmetoder har använts, och de har berövats sina organ.

Svenska föreningen för Falun Dafa

AGERA NU

I FOKUS