Över 34 000 rättsliga klagomål har inlämnats mot tidigare kinesiske presidenten Jiang Zemin

New York – Över 34 000 klagomål har inlämnats till domstolar i Kina, där den tidigare presidenten Jiang Zemin anklagas för olagligt fängslande, tortyr, korruption, maktmissbruk och fler än dussinet andra brott.

Falun Dafa Information Centers talesman Erping Zhang säger:

– Denna våg av inlämnade klagomål har betydelsefull av två anledningar. För det första så visar det på ett ökat stöd runtom i Kina och världen att ställa Jiang inför rätta för sin medverkan i det våldsamma förtrycket av Falun Gong. Det andra skälet är att dessa rättsliga klagomål har accepterats av kinesiska domstolar och att de som inlämnat dom inte utsätts för repressalier från regimen. Bara något år tillbaka så var detta otänkbart. Det är en stor förändring med omfattande följder.

Enligt en artikel på minghui.org den fjärde juli (report) mottog domstolar från slutet av maj till den andra juli över 34 000 klagomål. Över 10 000 av de rättsliga klagomålen anger med underskrifterna att de inlämnats till de Högsta provinsdomstolarna eller den Högsta folkdomstolen. Under sju dagar till och med den andra juli mottog minghui.org 16 373 kopior på dessa, vilket var den högsta siffran räknat från slutet av maj, då klagomålen började lämnas in. Dessutom har 393 Falun Gong-utövare från 19 länder, däribland USA, Storbritannien och Australien, också ingett rättsliga klagomål mot Jiang Zemin.

Som president i Kina 1999 var Jiang Zemin allmänt ansedd som den drivande kraften bakom den brutala och kostsamma kampanj som inleddes i juli 1999 för att "utrota" Falun Gong i Kina. Det finns över 100 000 dokumenterade tortyrfall och 3800 verifierade döda genom myndigheters försorg. Flera oberoende undersökare för mänskliga rättigheter beräknar det verkliga dödstalet till tiotusentals.

Erping Zhang säger vidare:

– Det återstår att se om en sådan våg av klagomål kommer att leda till ett åtal den närmsta tiden. Men ett tryck från allmänheten av detta slag, för rättvisa och medborgerliga rättigheter, har mött allmänt erkännande både inom och utanför Kina, och det innebär en icke tidigare sedd våg där allmänheten använder lagen för att få rättsskipning mot höga kinesiska tjänstemän. Det har helt enkelt inte hänt tidigare.

Advokater från både Kina och utanför landet, har betraktat inlämnandet av dessa rättsliga klagomål som ett nytt och välkommet gensvar på de övergrepp som höga tjänstemän orsakat.

"Jag tror att det är helt riktigt att väcka talan mot Jiang Zemin utifrån både rättvisa och rättsligt perspektiv", säger Zhang Zanning, professor i juridik vid Southeast University i Nanjing City. Han tillägger att han och hans kolleger finner det "mycket uppmuntrande."

Den kanadensiske advokaten för mänskliga rättigheter David Matas instämmer. "Det är hoppfulla tecken. Främst för att de rättsliga klagomålen har accepterats. Människor arresteras inte för att de lämnar in dom till domstol. Ledande ansvariga för förföljelsen av Falun Gong, som Zhou Yongkang och Bo Xilai har ställts inför rätta. Det ser ut som det är en rörelse riktad mot Jiang Zemin, den ledande gärningsmannen."

Falun Dafa Information Center ber media i Väst att undersöka denna våg av rättsliga klagomål, vilket inte tidigare inträffat, och ge det berättigad täckning.

----------

Falun Gong, även kallad Falun Dafa, är en fredlig kinesisk meditationsmetod, baserad på gamla traditioner för fysisk och andlig förbättring. Den följer principerna Sanning, Godhet, Tålamod, och har fem fysiska övningar. Falun Dafa utövas fritt i 114 länder.

Metodens enorma popularitet i Kina (70-100 miljoner utövare) triggade år 1999 den tidigare kinesiske kommunistpartiledaren Jiang Zemins avund, och han beordrade att metoden skulle utrotas, alla medel var tillåtna. Under 15 år har Falun Gong-utövarna i Kina spärrats in i arbetsläger, fängelser, häkten och på mentalsjukhus, och många tortyrmetoder har använts, och de har berövats sina organ.

Svenska föreningen för Falun Dafa

AGERA NU

I FOKUS