Pressmeddelande: Svenskar brottsanmäler förre kommunistledaren Jiang Zemin till Kinas Högsta domstol

2015-07-25 Nyckelpersoner

En kinesisk lagändring den 1 maj i år har möjliggjort att tiotusentals anmälningar mot den tidigare kommunistpartichefen kunnat lämnas in till Kinas rättssystem. De allra flesta anmälningarna kommer från Kina, men offer för förföljelsen i hela världen har brottsanmält mannen som startade förföljelsen.

Den 26 juli var antalet anmälningar uppe i över 103 000 enligt webbsidan Minghui, som ger förstahandsinformation om förföljelsen av Falun Gong i Kina.

Även Zheng Lu, 34, som studerar Industriell ekologi vid Chalmers, samt Jason Wang, 30, som forskar inom Nanoteknologi vid Linköpings universitet finns bland de tolv anmälarna i Sverige.

För en intervju med kinesiska anmälare i Sverige, vänligen kontakta Dan Alfjorden.

Bakgrund:

Den 20 juli 1999 startade den tidigare kommunistpartichefen Jiang Zemin förföljelsen av Falun Gong i Kina. Under de 16 åren som har gått har Falun Gong-utövare i Kina förlorat rätten till arbete och utbildning. Oräkneliga familjer har splittrats och många barn har förlorat sina föräldrar när dessa har fängslats eller torterats till döds. Tiotusentals har spärrats in i fängelser och arbetsläger. Ett oräkneligt antal Falun Gong-utövare har försvunnit spårlöst. Enligt oberoende undersökningar har tiotusentals Falun Gong-utövare också blivit offer för organstöld. Allt tyder på att denna hantering fortgår oförminskat.

Kontaktperson:

Dan Alfjorden mobilnr: 073-8263114

Svenska föreningen för Falun Dafa

AGERA NU

I FOKUS