USA:s kongress antog resolution som fördömer tvångsorganskörd från Falun Gong-utövare i Kina

2016-06-21 Organstölder

Den amerikanska kongressens representanthus antog den 13 juni resolution 343, som:

• fördömer statligt sanktionerad tvångsorganskörd i Kina

• uppmanar Kina och dess kommunistparti att upphöra med organstölder från samvetsfångar

• uppmuntrar de amerikanska medicinska samfunden att bidra till ökad medvetenheten om oetiska organtransplantationsmetoder i Kina

• kräver ett slut på förföljelsen av Falun Gong och frigivande av alla Falun Gong-utövare och andra samvetsfångar

Resolutionen uppmärksammar dessutom att organtransplantationssystemet i Kina inte överensstämmer med Världshälsoorganisationens krav på öppenhet och spårbarhet i organupphandling.

Den antagna resolutionen kan läsas här:

https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-resolution/343/text

EU-parlamentet har antagit en text för en resolution med samma tema, för en kommande votering.

En video som informerar om en resolution som antogs i EU-parlamentet 2013:

Organ Harvesting - European Parliament Resolution

Under 2006, genomförde David Matas, människorättsadvokat, och David Kilgour, tidigare kanadensisk statssekreterare för Asien-Stillahavsområdet, en oberoende utredning av anklagelserna om organstölder från Falun Gong-fångar i Kina, och drog slutsatsen att det var mycket troligt att Falun Gong-utövare dödas för sina organ.

Matas och Kilgour avslöjade att statliga instanser och partienheter, inklusive inhemska säkerhetstjänster och militärsjukhus, är inblandade i olagliga organstölder.

I december 2014 sade Huang Jiefu, chef för Kinas organdonationskommitté, att Kina skulle sluta med att ta organ från från avrättade fångar innan den 1 januari 2015, men inte direkt har tagit itu med organstölder från samvetsfångar.

Från 2006 till 2008 gjorde FN:s särskilda rapportörer upprepade förfrågningar till den kinesiska regeringen att svara på påståenden om Falun Gong-utövare och förklara källa till organ som används i transplantationer. I en rapport februari 2008 noterade FN:s särskilde rapportör om tortyr Manfred Nowak att det genomfördes många fler organtransplantationer än vad som motsvarade identifierbara källor på organ. Det påstås att diskrepansen mellan tillgängliga organ och siffror från identifierbara källor förklaras av organstöld från Falun Gong-utövare och att ökningen i transplantationer från år 2000 sammanfaller och korrelerar med början av förföljelsen av Falun Gong-utövare. Den kinesiska regeringens svar klargör inte dessa frågor eller förklarar orsakerna till påståenden.

I juli 1999 inledde det kinesiska kommunistpartiet en intensiv landsomfattande förföljelse som syftar till att utrota den andliga metoden Falun Gong, vilket speglar partiets långvariga intolerans mot stora oberoende grupper i samhället.

Sedan 1999, har hundratusentals Falun Gong-utövare internerats i omskolning genom arbetsläger, häkten och fängelser där tortyr och misshandel är rutin.

I många fängelser och arbetsläger utgör Falun Gong-samvetsfångar merparten av fångarna och har rapporterats fått de längsta strafftiderna och värsta behandlingarna.

Kontaktperson:

Lilly Wang: 0705717166

AGERA NU

I FOKUS