​Manifestation uppmärksammar 17 års förföljelse och storskaliga organstölder

Tider: Onsdag kl. 13-17, torsdag-lördag kl. 13.30-15.30

Kontaktpersoner: Kristina Kleinert: 0706-647048 Dan Alfjorden: 0738-263114

Organstölderna uppmärksammade i Sverige och internationellt

Den före detta kanadensiske chefsåklagaren och statsrådet David Kilgour och den internationelle människorättsadvokaten, David Matas, har tidigare presenterat deras undersökning om organstölder i Kina inför den svenska riksdagen. För information om deras rapporter se: http://endorganpillaging.org/

Efter seminariet och en visning av filmen "Human Harvest" har svenska riksdagspolitiker engagerat sig i frågan och jobbar för en lag som förbjuder svenskar att åka till Kina för organtransplantationer, vilket Israel, Spanien och Taiwan redan har gjort.

Nyligen har USA:s kongress antagit en resolution som starkt fördömer organstölderna från samvetsfångar i Kina och dessutom har nu över hälften av EU-parlamentarikerna skrivit på resolutionen WD 0048 som tar upp samma fråga, och som därmed med stor sannolikhet kommer antas i slutet av juli.

Läs mer via länkarna: http://goo.gl/2BmkC4
https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-resolution/343/text

Varför förföljs Falun Gong-utövare?

Under 1990-talet rekommenderades Falun Gong av Kinas hälsodepartement för metodens bidrag till allmän hälsa och främjandet av moral. Att utöva Falun Gong var även kostnadsfritt. Inom några år spreds metoden till samtliga samhällsgrupper, ända upp till topparna inom kommunistpartiet. Enligt regimens egen beräkning fanns cirka 70 miljoner Falun Gong-utövare i Kina, vilket till och med var fler än antalet partimedlemmar. Detta uppfattade Jiang som ett hot mot sin maktställning och beordrade personer i den inre kretsen att ansluta sig. Bland andrra Bo Xilai, Zhou Yongkang, Luo Gan, Liu Jing, Li Changchun har sedan dess lojalt bedrivit förföljelsen. Planen var att svartmåla Falun Gong-utövare och förinta metoden inom tre månader. Utövarna i Kina har dock inte låtit sig krossas utan fortsätter att med fredliga medel kämpa för sin rätt att utöva i enlighet med sin övertygelse.

Bakgrund:

Falun Gong, eller Falun Dafa, är en traditionell qigongmetod som introducerades till allmänheten 1992 i Kina och finns nu i över 110 länder. Metoden främjar hälsan och lägger vikt vid att följa sanning, godhet och tålamod i det dagliga livet. Trots detta utsätts utövare för massarresteringar, tortyr, långa fängelsestraff och tvångsarbete sedan 1999. Bekräftelser finns på tusentals som torterats till döds och familjemedlemmar som utsatts för ständiga trakasserier. Dessutom är de, enligt oberoende rapporter, de största offren i de statssanktionerade organstölderna där organen har sålts dyrt till bl.a. västerländska köpare. Oberoende aktörer som FN och EU har flera gånger uppmärksammat förföljelsen och organstölderna.

AGERA NU

I FOKUS