Kinesiska regeringstjänstemän mer stödjande för stämningar av Jiang Zemin

2016-10-09 Individuellt stöd
Maoming (Kanton, Kina)

En grupp regeringstjänstemän och en polis från staden Maoming i Guangdongprovinsen besökte den 17 juli 2015 en lokal Falun Gong-utövare. De hade hört från postavdelningen att han den 15 juli lämnat in en brottsanmälan mot Jiang Zemin, så deras överordnade skickade dem för att få information.

"Utövar du Falun Gong?"

"Ja, jag det gör jag," svarade utövaren utan att tveka.

"Har du lämnat in en stämningsansökan mot Jiang Zemin?"

"Ja, det har jag gjort."

"Varför?"

Falun Gong-utövaren talade sedan om anledningen för dom.

"Varför jag gjorde det? Under 1999 lanserade Jiang Zemin förföljelsen av Falun Gong trots motstånd från andra regeringschefer. Han styrde också personligen förföljelsen."

"Förföljelsen har pågått i 16 år. Falun Gong lär ut principerna Sanning-Godhet-Tålamod. Många utövare har dragit nytta av det fysiskt och andligt. Jag blev frisk från mina sjukdomar genom [utövning av] Falun Gong. Är inte det bra? Jag har inte behövt någon medicinsk vård på över tio år."

"Syftet med att stämma Jiang Zemin är att återställa Falun Gongs rykte."

Falun Gong-utövaren gav ledaren för gruppen ett exemplar av Zhuan Falun, Falun Gongs huvudbok, som sedan satte sig och noggrant läste några sidor. Sedan sade han till utövaren och sina underordnade: "Om alla kunde uppträda med medkänsla skulle folk i samhället bli tillfreds och den moraliska standarden skulle återställas."

Han frågade utövaren: "Kan jag låna den här boken? Jag vill läsa den i lugn och ro."

De gick nöjda därifrån, med boken.

Den andra berättelsen hände i Jinzhou, Hebei-provinsen.

Den 7 juli frågade sekreteraren inom kommunistpartiets underkommitté i byn Susheng i staden Donglizhuang , en utövare: "Har du lämnat in en stämningsansökan mot Jiang Zemin? Stadens regering har skickat några tjänstemän för att få tag i dig."

"Ja, det gjorde jag. Var vänlig och be dem att ringa mig, så ska jag förklara."

Sekreteraren slog numret och gav telefonen till utövaren.

"Har du lämnat in en stämningsansökan mot Jiang Zemin?"

"Ja, det gjorde jag. Alla medborgare har yttrandefrihet och trosfrihet. Det är skyddat av grundlagen. Jiangs förföljelse av Falun Gong är emot lagen. Under de senaste 16 åren har vi inte haft något sätt för att stämma honom. Nu finns det en ny lag, så varför skulle vi inte stämma honom?"

"Varför kommer du inte hit? Jag kan berätta mer. Jag väntar på dig,” fortsatte utövaren.

Regeringstjänstemannen sade att han var upptagen och behövde lägga på luren. Sedan den dagen har han inte besvärat Falun Gong-utövaren.

Bakgrund

Sedan maj 2015 har fler än 80 000 Falun Gong-utövare inlämnat brottsanmälan mot Jiang Zemin och antalet fortsätter att öka.

Jiang Zemin, det kinesiska kommunistpartiet dåvarande ordförande, körde 1999 över andra medlemmar i politbyråns stående kommitté och lanserade det våldsamma förtrycket av Falun Gong.

Förföljelsen har under de senaste 16 åren inneburit att många Falun Gong-utövare mist livet. Många har torterats för deras övertygelse och även dödats då deras inre organ stulits. Jiang Zemin är direkt ansvarig för inledningen och fortsättningen av den brutala förföljelsen.

Under hans personliga ledning etablerade kommunistpartiet den 10 juni 1999 610-byrån, ett utomrättsligt säkerhetsorgan. Organisationen står över polisen och rättsväsendet för att föra ut Jiangs direktiv om Falun Gong: Att förstöra deras rykte, spärra deras ekonomiska resurser och förstöra dem fysiskt.

Kinesisk lag tillåter medborgarna att vara målsägande i brottmål och många utövare tillämpar nu denna rätt att lämna in klagomål [brottsanmälningar] mot den förre diktatorn.

 

Källa: http://en.minghui.org/html/articles/2015/7/24/151712.html

AGERA NU

I FOKUS