​18 års förföljelse av Falun Gong-utövare i Kina

Den 20 juli kommer svenska utövare av Falun Gong att uppmärksamma 18 års förföljelse av Falun Gong-utövare i Kina. Det inleds med en manifestation vid Kinas ambassad och fortsätter på Kungsträdgården i Stockholm. På plats finns Min Liu som var fängslad på grund av sin utövning av Falun Gong.

Tid och plats: Torsdag kl. 8:30-10:30 vid Kinas ambassad, Gärdet, och kl. 12-16 Karl XII:s Torg, Kungsträdgården.

Den 20 juli 1999 inledde Kinas kommunistparti en brutal kampanj för att utrota Falun Gong. Nu efter 18 år har förföljelsen tagit en aldrig tidigare skådad grotesk form. Falun Gong-utövare samt andra samvetsfångar används som organbank för transplantationsindustri.

I början av 2006 publicerade två kanadensiska utredare uppgifter som avslöjar att tusentals Falun Gong-utövare som satts i arbetsläger har dödats för sina organ som sålts med enorm vinst för transplantation.

"Efter månader av utredning, inklusive hemliga intervjuer med läkare i tolv provinser i Kina, kommer vi till den beklagliga slutsatsen att dessa påståenden är sanna" säger David Kilgour, f.d. kanadensisk statssekreterare.

2016 antog EU-parlamentet en resolution om organskörd på Falun Gong-utövare m.fl.
Mer information: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WDECL&reference=P8-DCL-2016-0048&format=PDF&language=EN

Kontaktperson:
Werner Kleinert, 070-614 96 93


Bakgrundsinformation:
Falun Gong, också kallad Falun Dafa, är en traditionell qigongmetod som blev mycket populär i Kina på grund av de goda hälsoeffekterna. En statlig undersökning 1998 uppskattade att det fanns 70–100 miljoner utövare i Kina. De tillhörde alla grupper i samhället. Dåvarande kommunistpartiledare uppfattade Falun Gong som ett hot.

AGERA NU

I FOKUS