19 år av förföljelse och medicinskt folkmord - 19 år av orubbligt mod!

På årsdagen för starten av förföljelsen av den fredliga qigong- och meditationsmetoden Falun Gong hålls manifestationer på flera olika platser i Stockholm. Utövare från hela Sverige, tillsammans med MR-organisationen ISHR kommer under två dagar hålla tal, läsa vittnesberättelser samt visa en fiktiv organstöld från en samvetsfånge i Kina. Ett kinesiskt vittne som var nära att bli ett offer för organstöld kommer också att delta. Båda dagarna inleds vid Kinas ambassad och fortsätter sen vid Mynttorget och ett par andra torg i Stockholm.

Tid och plats:

  • Fredag och lördag: kl. 09-12. Tal och manifestation vid Kinas ambassad, Gärdet.
  • Fredag och lördag: kl. 13-16 Mynttorget. Tal, uppvisning av organstöld.

Den 20 juli 1999 inledde Kinas kommunistparti en brutal kampanj för att utrota Falun Gong, efter att man vid en officiell undersökning sett att antalet utövare var fler än antalet partimedlemmar. Partiet, då under ledning av Jiang Zemin, använde alla tillgängliga medel för att förtala och demonisera utövare genom en landsomfattande propagandakampanj, vilken även spreds utomlands. Detta följdes sedan av massarresteringar, "omskolning" genom arbetsläger och tortyr av hundratusentals utövare. Många vägrade avslöja sina namn för att skydda familj och andra utövare. Detta ledde till en enorm mängd av identitetslösa människor i fängelser och arbetsläger, vilka enligt rapporten Bloody Harvest, blev grunden för Kinas organtransplantationsindustri. Rapporten innehåller flera intervjuer med kinesiska läkare och sjukhuspersonal samt över 50 indicier som visar att fångar dödas på beställning för sina organ, vilka säljs med stora vinster.

"Efter månader av utredning, inklusive hemliga intervjuer med läkare i tolv provinser i Kina, kommer vi till den beklagliga slutsatsen att dessa påståenden är sanna", David Kilgour, f.d. kanadensisk statssekreterare.

Kina är nu det näst största transplantationslandet i världen med över 700 transplantationssjukhus, men utan ett normalt fungerande donationssystem, eftersom ytterst få kineser är villiga att donera sina organ på grund av kulturella skäl.

I Sveriges riksdag har det varit flera seminarier i ämnet och en riksdagsgrupp har bildats för att få till en ny svensk lag, likt de som bl.a finns i Spanien, Italien, Israel och Norge. I en nylig debattartikel i Dagens Samhälle med titeln "Oetisk organhandel kräver en svensk lagstiftning" kan man läsa om svenska politikers initiativ. Många länder har agerat för att stoppa förföljelsen och organstölderna, även EU och USA. Läs mer om deras resolutioner via dessa länkar:
https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-resolution/343/text
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WDECL&reference=P8-DCL-2016-0048&format=PDF&language=EN

Kontaktpersoner:
Kristina Isaksson-Kleinert: 0706-647048
Dan Alfjorden: 0722-113553

----------------------------------------
Bakgrundsinformation:

Falun Gong, också kallad Falun Dafa, är en traditionell qigongmetod som blev mycket populär i Kina på grund av de goda hälsoeffekterna. En statlig undersökning 1998 uppskattade att det fanns 70–100 miljoner utövare i Kina. De tillhörde alla grupper i samhället. Dåvarande kommunistpartiledare uppfattade Falun Gong som ett hot mot sin maktställning.
För mer information kring Falun Gong och förföljelsen se: www.faluninfo.net,
Mer om organstölder: www.dafoh.org

AGERA NU

I FOKUS