Kinesiska regimen plundrar fortfarande organ från fängslade Falun Gong-utövare enligt rapport från tribunal

2019-06-26 Organstölder

En oberoende tribunal i London, China Tribunal , drog den 17 juni 2019 enhälligt slutsatsen att dödandet av samvetsfångar för organtransplantation har pågått i Kina i åratal. De har inte funnit tecken på att hanteringen håller på att avvecklas. Tribunalens ordförande, Sir Geoffrey Nice, även åklagare vid internationella brottmålsdomstolen för f d Jugoslavien, sade att ”Falun Gong med säkerhet är en källa – förmodligen den huvudsakliga källan – till organ för organplundring”, i ”betydande skala”.

Tribunalen har inhämtat bevis från medicinska experter, människorättsutredare, vittnen, med flera.

Den kinesiska regimens kraftigt expanderande organtransplantationsindustri har inbringat landet motsvarande 1 miljard dollar per år. Kartor över fängelser och transplantationssjukhus. I detta statssanktionerade system hålls människor fängslade som djur, för sina organ. Samma system befaras även användas för uigurer, tibetaner, kristna och andra förföljda grupper i Kina.

Tribunalens rapport har uppmärksammats internationellt av bland andra: Independent, The Guardian, South China Morning Post, Reuters, ABC News, BBC, Telegraph, Forbes, International Business Times, UCA News, New Scientist, Defence, the Epoch Times.

Program i Almedalen

Svenska föreningen för Falun Dafa uppmärksammar 20 år av grym förföljelse och organplundring i Kina med följande program:

Seminarium
Vad är Falun Gong och varför förföljs denna fredliga qigongmetod fortfarande så brutalt i Kina?

Inbjudna talare och vittnen
Plats: Donners plats (Talarplats)
Tider: Söndag-fredag kl. 11-12

Seminarium
Medicinskt folkmord – massmord i Kinas organtransplantationsindustri
Samtal med Kinaexpert Manyan Ng, director, International Society for Human Right och Asia Vision Foundation.
Plats: Cramérgatan H308
Tider: Söndag-onsdag kl. 14.00-14.15 och 16.00-16.15

Seminarium och filmvisning
Hur skapar vi etiska relationer med Kina som individer och som nation?
Filmvisning: Den prisbelönta dokumentären Letter from Masanjia
Följs av seminarium med Kina-experten Manyan Ng
Plats: Bio Roxy, Adelsgatan 39
Tider: Torsdag kl. 15-17, fredag kl. 14-16

Arrangeras i samarbete med International Society for Human Rights Sweden

Träffpunkt

Vad är Falun Gong och varför förföljs dess utövare av kommunistregimen i Kina?
Plats: Cramérgatan H308
Tider: Söndag-fredag kl. 9-18
Presskontakter i Almedalen
Thomas Pompe: 0709 828299
Lilly Wang: 0705 989909

AGERA NU

I FOKUS