Förföljelsen av Falun Gong fortsätter trots Coronavirus-pandemin

2020-04-09 Arresteringar

Trots coronavirus-pandemin som svepte över Kina fördubblade den kinesiska kommunistregimen antalet arresteringar av Falun Gong-utövare i februari 2020.

Det kinesiska kommunistpartiet (KKP) fortsätter att förfölja Falun Gong samtidigt som man mörkar rapporteringen om coronaviruset i Kina. Enligt data som samlats in av Minghui.org sågs i februari 2020 en ökning av arresteringarna, med 282 Falun Gong-utövare som arresterats, 15 dömts och 113 som trakasserats för sin utövning.

Falun Gong, även känd som Falun Dafa, är en gammal andlig disciplin som har förföljts av den kinesiska kommunistregimen sedan 1999.

Efter att ha dömt 193 Falun Gong-utövare i december 2019 och januari 2020 bromsades KKP:s domstolssystem, mitt i nedstängningen p.g.a. coronaviruset, och resebegränsningar infördes i hela Kina. Ändå greps dubbelt så många Falun Gong-utövare i februari 2020 (282) jämfört med februari förra året (140). I skrivande stund är 132 utövare fängslade. Ytterligare 113 utövare trakasserades av myndigheterna.

Vissa utövare arresterades eller trakasserades för att ha uppmuntrat människor att reflektera över behovet av sanning, godhet och tålamod (Falun Gongs principer) under pandemin.

Av de 395 utövare som arresterades eller trakasserades för sin utövning av Falun Gong var 21 av dem i 70- och 80-årsåldern. Totalt 193 utövare fick sina hem genomsökta och myndigheterna stal sammanlagt 244 234 yuan ($ 34,436,51 USD) från 26 utövare.

Åtta provinser och kommuner rapporterade tvåsiffriga arresteringar, såsom Hebei-provinsen (43), Shandong-provinsen (38), Liaoning-provinsen (37), Heilongjiang-provinsen (29), Peking (21), Jilin (19), Guangdong (16) och Tianjin (16). Femton andra regioner rapporterade enstaka arresteringar.

De 15 utövare som dömdes i februari kommer från sex provinser och regioner, däribland Hebei-provinsen (med fem dömda), Jilin-provinsen (3), Shandong-provinsen (3), Tianjin (2), Liaoning-provinsen (1) och Shanghai (1). Fängelsestraffen varierade från sju månader till nio år, med ett genomsnitt på 4,27 år.

Tvåsiffriga fall av trakasserier rapporterades i Sichuan-provinsen (27), Shanxi-provinsen (17), Hebei-provinsen (15) och Peking (11). Fjorton andra regioner hade enstaka fall.

Hubei-provinsen, epidemins centrum, rapporterade sju arresteringar och två trakasserier.

practitioners arrested China feb 2020

Den fullständiga listan över utövare som dömdes för sin tro i januari och februari 2020 kan laddas ner här.

Detaljerade fall kan hittas i den ursprungliga versionen av denna artikel publicerad på Minghui.org:

http://en.minghui.org/html/articles/2020/3/16/183662.html

AGERA NU

I FOKUS