Sjutton personer förlorade livet på grund av förföljelse första kvartalet av 2020 i Kina

2020-05-24 Tortyr
Författare: Falun Dafa Information Center

Sjutton rapporterade fall av Falun Gong-utövare, som avlidit mellan januari och början av april 2020, har dokumenterats av Minghui.org.

Falun Gong, även känd som Falun Dafa, är en gammal andlig meditationsdisciplin, som har förföljts av den kinesiska kommunistregimen sedan 20 juli 1999.

Övergreppen som orsakas av det kinesiska kommunistpartiets pågående förföljelsekampanj mot Falun Gong-utövare krävde en före detta militärläkares och en 46-årig musiklärares liv i början av 2020. Sjutton rapporterade fall av Falun Gong-utövare, som avlidit mellan januari och början av april 2020, har dokumenterats av Minghui.org.

Sex utövare dog som ett resultat av tortyr och övergrepp medan de hölls i förvar, medan de återstående elva dödades till följd av intensiva trakasserier, eller efter att de frisläppts från interneringen.

Dödsfallen inträffade i sju provinser, åtta fall i Liaoning, två fall vardera i Heilongjiang, Hunan och Henan, och ett fall vardera i Jilin, Sichuan och Guangdong . Utövarna, nio kvinnor och åtta män, var från alla samhällsskikt och inkluderade en musiklärare, en före detta militärläkare, en pensionerad skolchef och en flygingenjör. Tre utövare var i 40-årsåldern, tio i 50- till 60 års- åldern och tre i 70- till 80-årsåldern, en av de avlidnas ålder är okänd.

Fram till den 17 april 2020 fanns det sammanlagt 4 408 bekräftade dödfall av Falun Gong-utövare, som förlorat sina liv till följd av kommunistregimens förföljelse av deras tro. Mörkertalet är sannolikt mycket högre och beror på svårigheten att få ut ocensurerad information ur Kina. Nedan är en ögonblicksbild av några av de rapporterade fallen.

Tre bröder och deras far dör av förföljelse.

En moder i Sanmenxia City i Henan-provinsen drabbades av ytterligare ett slag när hennes yngsta son, Chen Xiaomin, dog den 10 mars 2020, mindre än två månader efter det att han släpptes från fängelset. Chen Xiaomin och hans två bröder arresterades fängslades och torterades upprepade gånger p.g.a. att de höll fast vid sin tro efter att den kommunistiska regimen förbjöd Falun Gong 20 juli 1999. I tvångsarbetslägret nr 3 i Henan-provinsen band vakterna ofta Chen Xiaomins händer bakom ryggen, drog sedan upp repet och band det i halsen, med repet så snävt bundet att det skar djupt in i hans kött. Vakterna utsatte honom sedan för elchocker med elektriska batonger i både ansiktet och på kroppen.

Återskapande av tortyrmetoden som användes på Chen Xiaomin

När Chen Xiaomin släpptes den 18 januari 2020 var han i kritiskt skick. Utmattad och oförmögen att äta, dog han några veckor senare, 51 år gammal.

Chen Xiaomin och hans andra bror, Chen Shaomin, arresterades den 6 och 7 juni 2016 på deras arbetsplatser. Efter att ha hållits i ett år i Sanmenxia interneringscentrum, dömdes de i hemlighet och fördes till Xinmi-fängelset i juli 2017, där de båda torterades svårt för att de inte avstod från sin tro.

På grund av brutal tortyr drabbades hans bror Chen Shaomin av flera hälsoproblem och hade till slut helt förlorat förmågan att ta hand om sig själv, varpå han 2018 släpptes på medicinsk grund. Han dog den 14 maj 2019 och hans lungor var vid tiden för hans död fullständigt kollapsade.

Chens äldsta bror, Chen Yuemin torterades och injicerades med okända droger medan han avtjänade en femårsperiod i Xinmi fängelset för sin tro. Tortyren lämnade honom förlamad och han klagade ofta på intensiv ryggsmärta efter att han hade frisläppts. Polisen fortsatte att trakassera honom tills hans sista dagar och han dog 48 år gammal den 26 april 2011.

Deras far dog 2001 efter att ha uthärdat enorm stress när han försökte få upprättelse för, och frigivning av, sina söner, som hade arresterats i Peking i samband med att de vädjade till myndigheterna om rätten att få utöva Falun Gong.

Före detta militärläkare dör efter 14 års fängelse

Zhao Chenglin, en pensionerad militärläkare i Benxi City, Liaoningprovinsen, dog den 15 februari 2020, efter att ha kämpat i två år med dålig hälsa till följd av 14 års fängelse och tortyr. Han blev 58 år gammal.

På grund av att han inte gav upp sin tro, förlorade Zhao sin tjänst i militären och arresterades upprepade gånger under de senaste två decennierna. Han avtjänade ett år i ett tvångsarbetsläger och två fängelsestraff på vardera fyra, respektive nio år.

Vakterna på arbetslägret och i fängelset slog Zhao så otäckt att de orsakade skador på hans huvud och inre organ. Han tappade flera tänder när han utsattes för bestraffande tvångsmatning, hans huvud blev vanställt och han utvecklade infekterade sår på baken till följd av misshandeln.

En annan form av tortyr - vakterna band hans lemmar och hängde upp honom i luften, vilket orsakade enorma skador på handleder och vrister.

Återskapande av tortyrmetoder: Racktortyr

En gång hängde vakterna upp Zhao vid handlederna i ett mörkt rum i flera dagar, medan fötterna drogs isär av bojor. Han svimmade flera gånger av smärtan. Efter mer än en månad av tortyr utvecklade Zhao infekterade sår på benen och andra invärtes skador. Vakterna vägrade ge honom medicinsk behandling och höll honom isolerad. Se hela rapporten

Musiklärare dör 46 år gammal

Zhang Yan, musiklärare i Mianyang, Sichuan-provinsen, dog den 11 februari 2020, 46 år gammal.

Hon arresterades upprepade gånger för sin tro under de senaste två decennierna och avtjänade ett års tvångsarbete och fem års fängelse.

Vakterna låste under en period in Zhang i en cell och tvingade henne att stå med armarna uppsträckta mot väggen i upp till tolv timmar om dagen. Hennes fingrar blev deformerade till följd av den fysiska belastningen, ändå tvingades hon arbeta intensivt med att t.ex. sortera grishår för att tillverka borstar och med att förpacka mediciner. Om hon inte hann med att avsluta arbetet under arbetsdagen tvingades hon att stå blick stilla till kl. 13 nästkommande dag eller tvingades att skriftligen kopiera av fängelsets regler varje natt. Hon fick således bara två till fyra timmars sömn varje natt och ibland fick hon inte sova alls, om hon vägrat göra det hon blivit tillsagd. Till följd av sömnbristen led Zhang av kronisk yrsel, bröstsmärta, svullnad, domningar, försämrad syn och högt blodtryck.

När Zhang släpptes i december 2012, efter fem års tortyr, var hennes fingrar så skadade och deformerade att hon inte längre kunde spela piano eller lära ut musik. Hemliga agenter från Mianyang:s 610-kontor fortsatte att trakassera henne trots att hon blivit frigiven. Hon tvingades hålla sig hemifrån för att undvika ytterligare förföljelse. Åratal av tortyr och fängelsevistelser samt ångesten för att återigen bli arresterad, satte spår i Zhangs mentala och fysiska hälsa. Hon avled den 11 februari 2020.

Se hela rapporten här:

Den ursprungliga versionen av denna artikel publicerades på Minghui.org:

https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/20/184117.html

Källa: Falun Dafa Information Center

AGERA NU

I FOKUS