Vem är egentligen den onda sekten?

Falun Gong är och har alltid varit opolitiskt. Däremot kommer ingen att vara tyst när den blir förföljd. Tyvärr tog många etablerade medier världen över emot annonspengar och andra fördelar från KKP samt återpublicerade den svartmålande propagandan mot Falun Gong. Eftersom de flesta etablerade medierna varken gjorde egen research eller rapporterade sanningsenligt om förföljelsen startade Falun Gong-utövare mediebolag. 

Att Göran Leijonhufvud kallar Falun Gong domedagssekt kan inte vara mer felaktigt.

I en föreläsning i New York 1998 sade Falun Gongs (Falun Dafa) grundare Li Hongzhi,

”somliga säger att det blir en världsundergång, det blir det absolut inte.”

Men det kinesiska kommunistpartiet (KKP) klippte bort ordet ”inte” i en propagandavideo och spred den i hela världen.

Onda sekter kontrollerar medlemmarnas tankar och tro, kräver absolut lojalitet, styr sina medlemmar i en totalitär hierarki, att lämna organisationen anses vara förräderi. Alla dessa kriterier stämmer mycket väl överens med världens största onda sekt, Kommunistpartiet i Kina, KKP.

”Det är det värsta övergreppet under hela 1900-talet".

Så sade Sir Geoffrey Nice i London förra året under en tribunal om Kinas organstöldsindustri. Tribunalen leddes av Nice som tidigare drev åtalet mot Slobodan Miloševi i FN:s internationella domstol.

Tribunalen med nära hundra vittnen och experter fastslår att Kina utför ”signifikanta mängder” organstölder på Falun Gong-utövare. Detta rapporterades av många av världens media, men tyvärr rapporterades det inte i svensk media.

Wall Street Journal journalisten, författaren och Kinakorrespondenten Ian Johnson vann det mest prestigefyllda journalistpriset, Pulitzerpriset, för sin rapportering om Falun Gong i Kina. Han skriver följande:

“The group [Falun Gong] didn’t meet many common definitions of a cult: its members marry outside the group, have outside friends, hold normal jobs, do not live isolated from society, do not believe that the world’s end is imminent and do not give significant amounts of money to the organization. Most importantly, suicide is not accepted, nor is physical violence… [Falun Gong] is at heart an apolitical, inward-oriented discipline, one aimed at cleansing oneself spiritually and improving one’s health.” Källa: Wild Grass, Ian Johnsson

KKP gick så långt som att iscensätta en självbränning på Himmelska Fridens Torg år 2001 för att vända opinionen mot Falun Gong.

Att grundaren till metoden Li Hongzhi vill störta kommunistpartiet stämmer inte heller. När Falun Gong spreds i Kina var det i det kommunistiska samhället och många medlemmar i partiet övade metoden, till och med eliten i partiet, och Falun Gong hyllades i statlig media för dess goda effekter på hälsan.

Det var ledaren Jiang Zemin som sannolikt på grund av rädsla och avundsjuka på metodens popularitet med hundra miljoner utövare som startade förföljelsen. Jiang Zemin beordrade Politbyrån ”demonisera deras rykte, ruinera dem ekonomiskt och förstör dem fysiskt”. Det har partiet gjort i 21 år och med propaganda har man försökt vända opinionen mot Falun Gong för att rättfärdiga förföljelsen.

Världen över har man bland annat tagit hjälp av människor som byggt karriär som ”kinaexperter” och som fått resa till Kina och bjudits runt.

Falun Gong är och har alltid varit opolitiskt. Däremot kommer ingen att vara tyst när den blir förföljd. Tyvärr tog många etablerade medier världen över emot annonspengar och andra fördelar från KKP samt återpublicerade den svartmålande propagandan mot Falun Gong. Eftersom de flesta etablerade medierna varken gjorde egen research eller rapporterade sanningsenligt om förföljelsen startade Falun Gong-utövare mediebolag.

Falun Gong är en traditionell Qi Gong-metod som tillhör Buddhaläran och utövarna följer principerna sanning, medkänsla och uthållighet som är tvärtemot KKP:s lögner, våld och tyranni. Trots den brutala förföljelsen har Falun Gong-utövare aldrig svarat med våld. Hur behandlar den onda sekten KKP sina kritiker?

Lei Wang

Svenska föreningen för Falun Dafa

AGERA NU

I FOKUS