Pressinbjudan inför Almedalsvecka 2022: Kinas regim plundrar fortfarande organ från fängslade Falun Gong-utövare

2022-07-02 Newsletters

Kinas regim plundrar fortfarande organ från fängslade Falun Gong-utövare

En EU resolution från i maj 2022 uppmanar samtliga EU- länder att vidta åtgärder, bl a informera allmänheten om organstölderna i Kina. Men Sverige har ännu inte gjort det.  

Ett brott som redan uppmärksammats internationellt sedan 2007:

Den oberoende China Tribunal i London drog den 17 juni 2019 slutsatsen att dödandet av samvetsfångar för organtransplantation har pågått i Kina i åratal. De fann inga tecken på att hanteringen håller på att avvecklas. Tribunalens ordförande, Sir Geoffrey Nice, även åklagare vid internationella brottmålsdomstolen för f d Jugoslavien, sade att ”Falun Gong med säkerhet är en källa – förmodligen den huvudsakliga källan – till organ för organplundring”, i ”betydande skala”. Tribunalen har inhämtat bevis från medicinska experter, MR-utredare, vittnen, m fl. Regimens kraftigt expanderande trans- plantationsindustri har inbringat enorma summor. Källa: chinatribunal.com/

Se även: universaldeclarationcpfoh.net/http://bloodyharvest.info/

Vi hoppas att Sverige kan följa andra länders exempel och införa lagar som förhindrar att svenska medborgare reser till Kina för organtransplantation och omedvetet bidrar till detta brott. Sverige bör också i kontakter med Kina stoppa allt samarbete och förmedlande av know-how inom områden som kan gynna regimens transplantationsindustri.

Program i Almedalen

Svenska föreningen för Falun Dafa uppmärksammar 23 år av grym förföljelse och organplundring i Kina med följande program:

Manifestation med inbjudna talare och vittne: Kinas maktgirighet och brott mot mänskliga rättigheter 

Plats: Donners plats (Talarplats)

Tider: Varje dag, söndag-torsdag, 3-7 juli,  kl. 12-13

Seminarium: Kinas verkliga ambition – en blick in bakom kulliserna

Samtal med Kinaexpert Manyan Ng, director, International Society for Human Right

Plats: Cramérgatan H308, Trottoaren framför universitetsfilialen Cramergatan 3

Tider: Varje dag, söndag-torsdag, 3-7 juli,  kl. 14:30-15:15

Vad är Falun Gong och varför förföljs dess utövare av kommunistregimen i Kina?

Plats: Cramérgatan H308, Trottoaren framför universitetsfilialen Cramergatan 3

Tider: Varje dag, söndag-torsdag, 3-7 juli,  kl 10-18.

 

Presskontakter i Almedalen

Werner Kleinert: 070-6149693

Thomas Pompe: 070-9828299

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vad är Falun Gong? Falun Gong/Falun Dafa är en traditionell qigongmetod för hälsa och självförbättring. Kärnan i Falun Gong är egenskaperna Sanning, Godhet och Tålamod. Utövare tar detta som vägledning i det dagliga livet. Metoden har fyra mjuka, stående övningar och en sittande meditation. Mer info: sv.falundafa.org/

Varför förföljs Falun Gong i Kina? 1998 uppskattades, enligt en statlig undersökning, antalet Falun Gong-utövare i Kina till 70-100 miljoner. Falun Gong är helt opolitisk och fredlig. Dess popularitet – de var fler än medlemmarna i kommunistpartiet – sågs av den dåvarande diktatorn som ett ”hot” mot sin och partiets maktfullkomlighet, och förföljelsen startade i juli 1999. Förföljelsen har förutom organstölderna bestått i tortyr, arbetsläger och hjärntvätt m m.

AGERA NU

I FOKUS