Pressmeddelande: Falun Gong-utövare i Sverige håller manifestationer för att uppmärksamma 23 års förföljelse

2022-07-18 Newsletters
Den 20 juli i år är det 23 år sedan som det kinesiska kommunistpartiet började förfölja Falun Gong utövare i Kina.

Den 20 juli i år är det 23 år sedan som det kinesiska kommunistpartiet började förfölja Falun Gong utövare i Kina.

I början skrev många västerländska tidningar om förföljelsen. Bland annat fick Ian Johnson vid Wall Street Journal Pulitzerpriset för sin bevakning av förtrycket av Falun Gong. Han avslöjade den fruktansvärda tortyr och de övergrepp utövarna utsattes för, liksom hur Pekings direktiv genomdrevs på alla samhällsnivåer.

Från år 2000 och framåt trappades förföljelsen av Falun Gong upp, med en metod som samtidigt gav ekonomisk vinst. Utövare dödades systematiskt med syftet att använda deras organ i Kinas snabbt växande organtransplantationsindustri.

En oberoende tribunal, China Tribunal (chinatribunal.com), fastslog i juni 2019, efter ett års utredning, att Falun Gong-utövare i en betydande omfattning blivit, och även fortsättningsvis blir, dödade för sina organ.

En EU resolution från i maj 2022 uppmanar samtliga EU- länder att vidta åtgärder, bl a informera allmänheten om organstölderna i Kina. Men Sverige har ännu inte gjort det. Nyligen infördes en sådan lag i Storbritanien. Se följande länk för mer info.

Se även: universaldeclarationcpfoh.net/http://bloodyharvest.info/

Vi hoppas att Sverige kan följa andra länders exempel och införa lagar som förhindrar att svenska medborgare reser till Kina för organtransplantation och omedvetet bidrar till detta brott. Sverige bör också i kontakter med Kina stoppa allt samarbete och förmedlande av know-how inom områden som kan gynna regimens transplantationsindustri.

Rapporter bekräftar att 366 Falun Gong-utövare dömts till fängelse på grund av sin utövning mellan Januari – Juni i år. På grund av strikt censur inom Kina är detta givetvis bara en handfull exempel.

Svenska föreningen för Falun Dafa välkomnar media till våra manifestationer där vi uppmärksammar 23 års förföljelse av Falun Gong i Kina

Stockholm:

Onsdag den 20 juli

Framför Kinas ambassad vid Gärdet kl.10.00-12.00

Mynttorget kl.14.00-16.00

Torsdag den 21 juli

Mynttorget kl.14.00-16.00

Presskontakter:

Stockholm

Johan Samuelsson: 0705 305013

Bakgrund:

Vad är Falun Gong? Falun Gong/Falun Dafa är en tradi­tionell qigongmetod för hälsa och självförbättring. Kär­nan i Falun Gong är egenskaperna Sanning, Godhet och Tålamod. Utövare tar detta som vägledning i det dagliga livet. Metoden har fyra mjuka, stående övningar och en sittande meditation. sv.falundafa.org

Varför förföljs Falun Gong i Kina? 1998 upp­skat­tades, enligt en statlig undersök­ning, anta­let Falun Gong-utövare i Kina till 70-100 miljoner. Falun Gong är helt opolitisk och fredlig. Dess popularitet – de var fler än medlemmarna i kom­munistpartiet – sågs av den dåvar­ande diktatorn som ett ”hot” mot sin och par­tiets makt­fullkomlighet, och förföl­jelsen startade i juli 1999. Förföljelsen har förutom organstölderna bestått i tortyr, arbetsläger och hjärntvätt m m.

 Svenska föreningen för Falun Dafa (info@falundafa.se)

AGERA NU

I FOKUS