Falun Gongs tillväxt

1951 - 1963 Li Hongzhi, grundaren av Falun Gong, föddes den 13 maj 1951 i staden Gongzhuling i Jilinprovinsen, Kina. Från ung ålder studerade han personlig kultivering och kampsport under flera mästare.

1980-1990
Qigong-våg

En folkrörelse för hälsa känd som "qigong-vågen" sveper över Kina. Miljontals tar upp traditionella Tai chi-liknande övningar som kallas "qigong", vilket varje dag fyller upp parker i gryningen över hela landet. Enligt uppgifter praktiseras cirka 2000 olika qigong-discipliner av tiotals miljoner. Böcker, tidskrifter och vetenskaplig forskning på qigong finns i överflöd.

1992
Introduktion till allmänheten

Efter två år av försök och erfarenheter med privata studenter, inleder Li Hongzhi spridandet Falun Gong till allmänheten den 13 maj 1992. Under två år reser han genom Kina och ger 54 föredrag och seminarier om Falun Gong. Klasserna varar normalt 8-10 dagar, två timmar per dag. Seminarier anordnas ofta av kommunaldrivna qigong-organisationer. Deltagare varierar från några hundra till uppemot 6000 per tillfälle.

1992-1993

Erkännande som qigonq

Falun Gong blir officiellt erkänd som en form av qigong och Li Hongzhi formellt titulerad qigongmästare av Kinas Qigongforskningsinstitut, vilket innefattar tillstånd att undervisa i hela landet. På den asiatiska hälsomässan i Peking i december 1992 får Li Hongzhi flest utmärkelser vid evenemanget. Ett år senare i december 1993 får Falun Gong flera utmärkelser vid samma hälsomässa, såsom utmärkelser för ”avancerad frontvetenskap”, "speciell guld-utmärkelsen" och "mest hyllade qigongmaster". Detta erkännande i qigongsamfundet markerar starten på Falun Gongs snabba tillväxt i Kina.

April 1993
Första boken

Den första boken som undervisar metoden ZhongQuo Falun Gong (中国法轮功, Kina Falun Gong), utfärdas av den militära tryckeriet Yiwen Press, vilket gör metoden tillgänglig för en mycket bredare publik. En reviderad upplaga släpps i december samma år.

1993-1994

Rikstäckande erkännande

The People's Public Security Daily, en publikation under allmänna säkerhetsministeriet, publicerar en berättelse som berömmer Li Hongzhi för hans bidrag att främja det kinesiska folkets traditionella dygder för bekämpande av brott, värnande om social ordning och säkerhet samt främjande av hederlighet i samhället. I december 1993 tilldelas Li Hongzhi ett hederscertifikat från Jianyi Yongwei Foundation i Kina, en institution under allmänna säkerhetsministeriet. I april 1994 publicerar månadstidskriften ”Fönster till litteratur och konst” den första av tre artiklar om Falun Gong. Utövningen förekommer allt mer på nyheterna, främst på grund av dess hälsofördelar och det goda medborgarskap som det främjar. Den 6 maj 1994, förklarades Li Hongzhi en "Qigong stormaster" av Jilinprovinsens Qigongforskningsinstitut.

1994

Internationellt erkännande

Houston, Texas, förklarar Li Hongzhi goodwillambassadör och hedersmedborgare (länk) för sitt "osjälviska tjänande för det allmännas välbefinnande och för mänskligheten". Dessa är de första av vad som skulle bli hundratals erkännanden som ges till Li Hongzhi och Falun Gong i USA och världen. (klicka här för en fullständig förteckning över priser och utmärkelser).

September 1994

De första instruktionsvideobanden för Falun Gong (som visar övningar och meditation) publiceras under överinseende av Beijing Television Art Centre Publishing House.

December 1994

Den sista offentliga föreläsningen ges i Kina och äger rum i nordöstra staden Dalian. Cirka 6600 personer deltar.

Januari 1995
Andra boken:
Zhuan Falun

Zhuan Falun (转法轮), den fullständiga undervisningen om Falun Gong och huvudboken, publiceras av Radio & Television Broadcasting Press of China. En högtidlighet hölls i samband med publiceringen den 4 januari i en föreläsningssal på det allmänna säkerhetsministeriet. 

1995

Första internationella föreläsningar

Li Hongzhi påbörjar undervisningen om Falun Gong utomlands med ett tal på den kinesiska ambassaden i Paris, på inbjudan av Kinas ambassadör i Frankrike. En fullständig sju dagarskurs inleds på kvällen i Paris, följt av en andra serie i maj i Sverige.

1996
Bästsäljare

Zhuan Falun listas i januari, mars och april som en bästsäljare av Beijing Youth Daily.

1996

Första tecknen på förtryck

Medan Falun Gong snabbt blir alltmer populärt, uppstår samtidigt tidiga tecken på statligt förtryck. Strax efter att Zhuan Falun listades som bästsäljare förbjöds Falun Gong-böcker att publiceras genom en internorder den 24 juli, från China News Publishing Bureau, en enhet under propagandaministeriet. Dokumentet anklagar Falun Gong för "spridning av vidskepelse". Samma år flyttar Li Hongzhi till USA.

 

Läs mer om den kinesiska regimens ökande förtryck, som leder till den fruktansvärda förföljelsen: tidslinje för förföljelsen

 

 

"Det enda som är nödvändigt för det ondas triumf är att goda män inte gör någonting."

Edmund Burke

AGERA NU
AGERA NU

I FOKUS