Vad är Falun Dafa

En kultiveringsmetod för kropp och själ

Falun Gong, även kallad Falun Dafa, baseras på forntida kinesiska traditioner av hälsa och självförbättring. Att förbättra och förädla sig till kropp och själ kallas också kultivering.

Falun Dafas grunder

Kärnan i Falun Gong är egenskaperna Sanning, Godhet och Tålamod (eller på kinesiska Zhen 真 Shan 善 Ren 忍) och utövare tar dem som en vägledning för det dagliga livet och utövandet.

Assimileringen till de högsta kvaliteterna i universum - Zhen, Shan, Ren (Sanning, godhet, tålamod) - är grunden för utövningen. Utövningen styrs av dessa högsta kvaliteter och baseras på just dessa lagar som ligger till grund för utvecklingen av kosmos.

- Li Hongzhi, Falun Dafas grundare

Falun Dafas fem övningar

Falun Dafa har fyra mjuka, stående övningar och en sittande meditation. Dessa övningar är lämpliga för alla åldrar, enkla att lära sig och är ett unikt och effektivt sätt att förbättra sin andliga och fysiska hälsa.

En komplett introduktion, liksom Falun Dafa-böcker, artiklar, ljud- och videomaterial finns tillgängliga för gratis nedladdning på www.falundafa.org.

"Det enda som är nödvändigt för det ondas triumf är att goda män inte gör någonting."

Edmund Burke

AGERA NU

SENASTE NYHETER

Varför Falun Gong inte är någon ”sekt”

Det är mer korrekt, rättvisande och upplysande att använda termer som qigongmetod eller “andlig utövning” för att beskriva Falun Gong, i stället för att använda uttrycket ”sekt”. Falun Gong passar inte ihop med vare sig ordböckers definitioner av sekt eller med försök som har gjorts till kriterieindelning för att knyta fenomen till begreppet sekt, inte heller hjälper ordets negativa bibetydelse läsaren till en bra förståelse. Läs mer

12-09-2011 Vad är Falun Gong?

Miljoner firar runtom i världen

Uttalande av Falun Dafa Information Center vid Falun Dafa-dagen

I en enkel skolaula i nordöstra Kina började Li Hongzhi den 13 maj 1992 att undervisa Falun Gong (Falun Dafa), och därmed till dagens Kina introducera en utövning vars rötter sträcker sig tusentals år tillbaka. Tidigt år 1999 fanns det enbart i Kina 70-100 miljoner människor som praktiserade de långsamma och stillsamma övningarna i landets parker.

Nitton år senare har Falun Gong sträckt sig över kulturella och nationella gränser, för att ge fysisk hälsa, glädje och ett lugnt sinne till miljoner människor runtom i världen. Läs mer

10-05-2011 Vad är Falun Gong?
AGERA NU

I FOKUS