Varför förföljs Falun Gong i Kina

Den mest grundläggande anledningen till varför den kinesiska regimen började förfölja Falun Gong handlar om beteenden hos våldsamma diktaturer. Det är våld vad de gjort med Tibet, vad de gjorde med student- och demokratirörelsen och vad de gjort mot uigurer och kristna i Kina.

Med detta sagt, finns det flera sammankopplade faktorer och politiska krafter som kan bidra till att kasta ljus över hur denna specifika förföljelse drabbade Kina.

Falun Gongs snabba tillväxt och oberoende

Baserat på kinesiska regeringens statistik steg antalet utövare i Kina efter Falun Gongs introduktion till allmänheten 1992 till över 70 miljoner på bara sju år. Enligt US News and World Report 1999 hade Falun Gong blivit "den största frivilligorganisationen i Kina, större än kommunistpartiet" vars medlemsantal vid den tidpunkten uppgick till 65 miljoner. Det totalitära partiet såg Falun Gongs oberoende och förmåga att samordna aktiviteter som en farlig modell, fast dess verksamhet i grunden är opolitisk och till gagn för kinesiska medborgare.

Jiang Zemins intensiva avundsjuka

Jiang Zemin var under den tiden ledare för KKP. Med en handfull supportrar ledda av Luo Gan, dikterade Jiang sin anti-Falun Gong-hållning genom att föreställa Falun Gong-utövare som "det största hotet mot partiet", svartmåla Falun Gong som en "ond religion", skapa 610-byrån och driva igenom retroaktivt gällande lagstiftning, för att rättfärdiga förbudet.

Det finns två skäl till varför han gjorde en sådan sak. Journalistiska rapporter och insiderkällor antyder att Jiang var våldsamt avundsjuk på Falun Gongs popularitet som han ansåg underminera hans eget ämbete.

Det andra skälet är som CNN:s analytiker Willy Lam och andra har föreslagit att Jiang såg en möjlighet. Genom att attackera Falun Gong och skapa en maoistliknande kampanj kunde Jiang använda den "för att främja lojalitet till sig själv" och att manövrera för politisk vinning. (Läs CNN:s rapport).

Varför har kampanjen fortsatt så aggressivt även efter Jiangs tillbakaträdande? Jiang arrangerade att medlemmar av hans politiska fraktion kunde stanna kvar i toppositioner inom politbyrån och partisäkerhetsapparater. Dessa personer har kunnat behålla och även intensifiera kampanjen. Rapporter inifrån Kina avslöjar dock ökande spänningar mellan Jiangs fraktion och den nya ledningen.

Dessa tjänstemän kan även frukta att ställas till svars för brott mot mänskligheten; därför låg det i deras intresse att fortsätta förföljelsen för att dölja dessa brott.

Ideologiska skillnader

Alla religioner och andliga utövningar i Kina måste sätta tron på kommunistpartiet över egen andlig övertygelse eller tro, och de som vägrar möter idag fortsatt förföljelse.

Några personer inom partitoppen var rädda att Falun Gong med sina principer om sanning, godhet, tålamod och dess tro på Buddhor, Tao och Gudar stod i konflikt med partiideologin. Partiets officiella språkrör Xinhua rapporterade strax efter att förföljelsen lanserades: "Den så kallade principen om sanning-godhet-tålamod som Li Hongzhi (Falun Gongs grundare) sprider har ingenting att göra med de socialistiska, etniska och kulturella framsteg som vi eftersträvar."

Dessutom fruktade partiledningen att Falun Gongs moraliska normer undergrävde partiets kommunistiska taktik för att styra samhället. Medan partikontrollerade medier vilseleder allmänheten betonar Falun Gong sanning; medan partiet kallar på människor att kämpa mot varandra, betonar Falun Gong godhet; och medan partiet använder våld för att genomdriva sin vilja, lär Falun Gong strikt ickevåld.

"Det enda som är nödvändigt för det ondas triumf är att goda män inte gör någonting."

Edmund Burke

AGERA NU

SENASTE NYHETER

Jiang Zemins personliga korståg

[...] Många kinesiska ledare, däribland den kinesiske premiärministern Zhu Rongji och direktören för Kinas Sportkommission, Wu Shaozu, lovordade de goda hälsoeffekterna som metoden förde med sig till landet. Ledaren för kommunistpartiet, Jiang Zemin, blev emellertid orolig för det stora antalet utövare och trodde att Falun Gongs fridfulla natur gjorde gruppen till ett lättbesegrat byte. Han bannlyste metoden 1999. Efter att ha misslyckats med att "utplåna Falun Gong på tre månader", som han utlovat, intensifierade Jiang sin propagandakampanj för att vända den allmänna opinionen mot metoden medan han i tysthet fängslade, torterade och till och med mördade dess utövare. Läs mer

11-12-2005 Nyckelpersoner

Politiska frågor

Politiskt är dagens Kina inriktat på ekonomisk och teknologisk utveckling. Det politiska forumet är inrättat för dem med sakkunskap inom ekonomi, teknologi och management. De som specialiserat sig på politisk propaganda och på att föra ideologisk kamp har förlorat sina möjligheter till politiskt avancemang. Många av dessa personer har haft viktiga roller i kommunistpartiets historia. Ett stabilt, fredligt och välmående Kina ger dem emellertid mycket små möjligheter att vidmakthålla de starka maktpositioner de ägde på den tiden, då partiets fokus låg på politiska kampanjer. För att dessa personer skall fortsätta att vara nödvändiga beståndsdelar för regeringen, är de i desperat behov av politisk oro. Följaktligen har de i själva verket arbetat hårt för att skapa oroligheter. De bestämde sig för att Falun Gong var precis vad de behövde. Läs mer

Sociala frågor

Vad beträffar Kinas sociala situation, genomgår landet för närvarande mycket stora förändringar i varje aspekt av samhällslivet. Inget mindre än en värderingskris uppenbaras när utländska värderingar härstammande från kapitalistiska marknader och radikalt annorlunda samhällen dagligen strömmar in i den kinesiska kulturen. Inte mycket finns på plats för att kontrollera detta inflöde av värderingar och idéer. När nu glöden hos den djupt rotade traditionella kulturen, en kultur som till och med överlevde den stora kulturrevolutionen (1966-76), i viss utsträckning falnat uppkommer alla möjliga slags, för Kina nya, problem. Det finns ett utbrett missnöje med sakernas tillstånd och även om dessa frågor faller utanför räckvidden av denna text, är det tillräckligt att säga att Kinas politiska ledning är mycket osäker på hur man skall hantera dessa företeelser. Läs mer

Historiska frågor

Klassificerandet av Falun Gong som en ”sekt” är bara en ursäkt för att försöka eliminera den. Många anhöriga till höga partitjänstemän i kommunistpartiet är Falun Gong-utövare. Li Hongzhi höll offentlig undervisning i flera år och allmänheten har sett att Falun Gong påverkat samhället på ett mycket positivt sätt. Departementet för Allmän Säkerhet har undersökt Falun Gong i åratal. Medlemmar av departementet har i sina tjänsterapporter klart uttalat att de inte ser några faror eller lagöverträdelser i Falun Gong. En del beslutade t o m att själva börja utöva efter att genom sina granskningar ha fått kunskap om hur oklanderliga utövarna är. Hur kan säkerhetstjänsten och andra myndigheter inte förstå att Falun Gong är en upprätt och bra metod? Hur kan de inte känna till att Li Hongzhi alltid undervisat människor att vara goda medborgare med högre moral? Hur kan de glömma att Li Hongzhi upprepade gånger uppmanat utövare att inte blanda sig i nationell politik och att inte bryta mot några lagar? De ansvarigas gemensamma minnesförlust är, tycks det, ytterst strategisk. Läs mer

AGERA NU

I FOKUS