Artikelöversikt

December2003

Heilongjiangprovinsen i nordöstra Kina står för största andelen dödade Falun Gong-utövare

132 dödade Falun Gong-utövare har blivit kända i Heilongjiangprovinsen sedan Kinas förre partiordförande Jiang Zemin 1999 gav order om att den andliga metoden skulle “utrotas”. Av de totalt 824 dödsfall som verifierats bland Falun Gong-utövare i hela landet, står Heilongjiangprovinsen i Kinas nordöstra hörn för ungefär 16 procent, det högsta bland alla Kinas provinser. Läs mer

2003-12-12 Dödslista
November2003

Förföljelsen av Falun Gong: 44 nya dödsfall har bekräftats under september och oktober

Ytterligare 44 dödsfall i samband med förföljelsen av Falun Gong-utövare har bekräftats under september och oktober månad. Dödsfallen, vilka inträffade runtom i 16 kinesiska provinser, är till största delen en direkt följd av tortyr i häkten och tvångsarbetsläger. De flesta av dödsfallen har ägt rum under 2003, men i vissa fall har det dröjt mer än ett år innan information om dödsfallen nått ut. Läs mer

2003-11-14 Dödslista

Kvinnor hängs upp nakna och torteras i underlivet i ett försök att ”omvända” tillräckligt många

På order av polisen hängs kvinnliga interner vid Dalian omskolningsläger upp i taket med händer och fötter åt fyra olika håll, under det att pepparolja sticks in i deras underliv med stavar. För att uppnå regimens kvot för antalet ”omvända” Falun Gong-utövare, har tvångsarbets- och omskolningslägren i Kina fått order av 610-byrån att tvinga fram signerade ”ångeruttalanden”. I dessa ångeruttalanden ska man helt avsäga sig sin kultivering och sitt utövande av Falun Gong. Läs mer

2003-11-07 Sexuella övergrepp

Närmare 100 Falun Gong-utövare hungerstrejkar i protest mot tortyr i Jilinfängelset

Det finns information om en av de 100 fångarna i Jilinfängelset: Det gäller fallet Cheng Jun Liu och de övergrepp som han har utsatts för av fängelsepersonalen. Många familjemedlemmar och engagerade medmänniskor har inlett en telefonkampanj där de kontaktar myndigheterna i Changchunregionen och uppmanar dem att frige Liu och övriga Falun Gong-utövare som sitter fängslade i Jilinfängelset. Läs mer

2003-11-01 Fysisk tortyr
October2003

Stämningsansökan i Spanien anklagar förre kinesiske ledaren och hans medhjälpare för tortyr och folkmord

Enligt målsägarnas advokat, Carlos Iglesias, har en domare blivit tilldelad att undersöka stämningsansökan, men det finns ännu inga uppgifter på hur länge det kan dröja innan domstolen fattar ett beslut huruvida den kommer att acceptera fallet. Till skillnad från flera tidigare stämningsansökningar som har lämnats in av Falun Gong-utövare i Europa, åberopas nationella lagar snarare än FN-konventioner i den spanska ansökan mot Jiang och Luo. Den baserar sig på en av Spaniens grundlagar, vilken ger spanska domstolar universell jurisdiktion att processa stämningsansökningar som handlar om allvarliga brott som folkmord, även om de påstådda brotten inte har begåtts i Spanien. Läs mer

2003-10-24 610-byrån

Brutalt mord på 56-årig kvinna exponerar regimens extrema censur kring Falun Gong

Efter att ha frihetsberövats och blivit torterad i Wanjia tvångsarbetsläger för att ha utövat Falun Gong, skrev 56-åriga Zhao Chunying om sina upplevelser och lät det publiceras på Internet. När den lokala polisen upptäckte vad Zhao hade avslöjat, arresterades hon den 15 april 2003 och blev förd till staden Jixis Häkte nr 2. Mindre än en månad senare var Zhao död. Läs mer

Ny stämningsansökan anklagar Kinas förre ledare Jiang Zemin för omfattande korruption

Målsägarna i fallet Falun Gong mot Jiang Zemin (och 610-byrån) har lämnat in ytterligare en stämningsansökan. I den anklagas Jiang Zemin för omfattande korruption och domstolen uppmanas att ställa honom till svars för att ha verkställt folkmordet av Falun Gong-utövare för sin egen vinnings skull - för att säkra sin makt, trygga sin ställning och öka sitt personliga välstånd. Läs mer

2003-10-06 610-byrån
September2003

Wienkonventionen ger inte internationell immunitet för de ansvariga bakom förföljelsen av Falun Gong-utövarna i Kina

Luo Gan, ständig medlem av det kinesiska kommunistpartiets politbyrå och ökänd för sina brott mot de mänskliga rättigheterna, åtnjuter inte immunitet utomlands för de tortyr- och folkmordsbrott som han begått i Kina, säger västerländska människorättsadvokater. Luo Gan var nyligen på rundresa i några Europeiska länder och ställdes då inför brottsmålsstämningar i Island och Finland för sitt agerande i förföljelsen av Falun Gong i Kina. Läs mer

Luo Gan anklagas för folkmord och tortyrbrott i Finland

HELSINGFORS (FGI) – För andra gången på tre dagar har Luo Gan, medlem i det kinesiska kommunistpartiets politbyrå, fått en stämningsansökan mot sig för sin huvudroll i förföljelsen av Falun Gong i Kina. Stämningsansökan lämnades in i morse till Åklagarmyndigheten i Helsingfors av målsägarnas advokat, Erkki Kannisto. Luo, som är ställföreträdande chef för "610-byrån" och i nuläget på ett tredagars besök i Finland, anklagas för folkmord och tortyrbrott. Läs mer

Ledaren för Kinas Gestapoliknande 610-byrå stämd för tortyr och folkmord på Island

På måndagen lämnades en stämning in mot 610-byråns ledare Luo Gan, för tortyr, folkmord och brott mot mänskligheten. Han var då han på ett tvådagars officiellt besök på Island. Stämningen registrerades den 8 september hos Islands statsåklagare. Anklagelserna baseras på FN:s tortyrkonvention, som Island skrev under i november 1996. Som undertecknare av tortyrkonventionen är isländska domstolar auktoriserade att ta upp fall som bryter mot konventionens stadgar. Läs mer

2003-09-09 610-byrån

Ledaren för det Gestapoliknande organ som genomför folkmordspolitiken mot Falun Gong besöker Norden

Redan innan Luo Gans ankomst till Island väckte hans besök protester från isländska invånare som ifrågasatte varför en man som bär ansvaret för allvarliga och långvariga människorättsbrott i Kina överhuvudtaget blivit inbjuden till Europa. Detta kan bli en problematiskt moralisk fråga i de demokratiska länder som Luo Gan besöker eftersom han varit en centralgestalt i genomförandet av omfattande förtryck och förföljelse i Kina. Läs mer

2003-09-07 Nyckelpersoner
August2003

Satellitsändningar nådde tio provinser och exponerade den förre kinesiske ledarens brott

Programmen visades under bästa sändningstid och innehöll enligt källorna material med detaljer kring den stämningsansökan som i USA har lämnats in mot den förre kinesiske ledaren Jiang Zemin, om Jiangs order att mörklägga det sanna antalet SARS-offer samt om andra brott som Jiang gjort sig skyldig till mot sitt eget folk. Filmen redovisade även en rapport från tredje part som slår hål på den propaganda från Xinhua (Kinas officiella och statskontrollerade nyhetsbyrå) som har omgärdat ”själv-bränningarna” på Himmelska fridens torg. Läs mer

Belgiska Falun Gong-utövare stämmer Kinas förre ledare Jiang Zemin

Jiang Zemin, Kinas förre ledare, bär ansvaret för denna förföljelse. Rättsprocesser har, som tidigare rapporterats, inletts på olika håll för att ställa honom inför rätta för sina brott. Belgiska Falun Gong-utövare åberopar Belgiens nya lag mot folkmord i sin stämningsansökan mot Jiang, där han anklagas för folkmord, brott mot mänskligheten och tortyr. På detta sätt vill de exponera förföljelsen för världen, hämma förföljelsens gärningsmän i Kina och stoppa dödandet och denna brutala förföljelse. Läs mer

2003-08-17 Nyckelpersoner

Pinochet-åklagare tar sikte på kinesisk ex-minister för tortyrbrott mot Falun Gong-utövare

“Detta är ett viktigt framsteg i fallet,” säger Terri Marsh, känd människorättsadvokat i USA. ”De anförda brotten, bevisen och de juridiska analyserna påminner en hel del om dem i den rättsprocess som pågår i USA, mot 610-byrån och Kinas förre ledare Jiang Zemin. Detta fall visar att den grundläggande principen i FN:s tortyrkonvention– att ingen är immun mot åtal för tortyrbrott – kan och kommer att användas i rättssalar runt om i världen.” Läs mer

2003-08-15 Nyckelpersoner

Universitetsprofessor utsattes för hjärntvättssessioner för att sedan torteras ihjäl i kinesiskt arbetsläger

(FDI) Efter tre år av frihetsberövanden, tortyr och misshandel, dog en universitetsprofessor från Jilinprovinsen den 18 juli 2003 i ett kinesiskt arbetsläger. Bai Xiaojun, 35 år gammal, hade en Magisterexamen i filosofi och var professor på Northeast Normal University i Jilinprovinsen. Under året efter 20 juli 1999, frihetsberövades Bai illegalt vid ett flertal tillfällen för att han fortsatte att utöva Falun Gong. Läs mer

2003-08-14 Hjärntvätt

Falun Gong-utövare sände ut TV-program i södra Kina

Enligt ett meddelande från Falun Gong-utövare i Kina fick invånarna i en sydlig kinesisk stad se något, som den förre kommunistpartiledaren Jiang Zemin inte vill att de ska se, när de nyligen satte sig ner framför TV:n för att titta på ett populärt kinesiskt TV-program. Istället för det reguljära programmet fick hundratusentals invånare se två program som rapporterade om människorättsbrotten mot Falun Gong-utövare i Kina – något som ansvariga på olika nivåer har ansträngt sig mycket för att dölja. Programmen punkterade också mycket av den anti-Falun Gong propaganda som har pumpats ut under de senaste fyra åren. Läs mer

Falun Gong-utövande kvinna dog i tvångsarbetsläger

(FDI) Zhang Guizhi, 47 år, var en invånare i byn Liujiawopu utanför staden Jinzhou i Liaoningprovinsen. I augusti 2001 kidnappade polisen Zhang för att hon var en Falun Gong-utövare och förde henne till Xiaolingziflygplatsens polisstation. Efter två månader där dömdes hon, på ett sätt som bryter mot den kinesiska konstitutionen, till två års tvångsarbete i det ökända arbetslägret Masanjia – en plats där många Falun Gong-utövare systematiskt torteras. Hur många som faktiskt har dödats där är ännu okänt. Läs mer

2003-08-12 Tvångsarbete

Falun Gong-kvinna dog efter tortyr genom tvångsmatning

Cui var anställd vid företaget Henanprovinsens Spannmåls- och Oljeimport & Export. I maj 2003 arresterade polisen henne efter att hon hade distribuerat flygblad offentligt, som exponerade förföljelsen av Falun Gong i Kina. Enligt källor som är väl förtrogna med hennes fall utsattes Cui för stora påtryckningar från polisen i ett försök att tvinga hennes att skriva ett “garantiuttalande”, vilket innebär att man skriver under på att ge upp Falun Gong. Många källor i Kina uppger att polismän och personal i häkten belönas – ofta med pengabonusar och/eller med befordran – för att ha samlat in sådana “garantiuttalanden” från Falun Gong-utövare. Läs mer

2003-08-12 Dödslista
Jule2003

Fyra års förföljelse av Falun Gong

Den 20 juli är det fyra år sedan som kvinnor och män över hela Kina som frivilligt organiserade Falun Gong-övningsplatser mitt i natten fördes bort från sina hem. Det var inledningen på den intensiva förföljelsen av Falun Gong i Kina, vars högste ansvarige är förre kommunistledare Jiang Zemin. Över 5.000 människor från Nordamerika, Europa och Asien väntas samlas i USA:s huvudstad nu under helgen och under nästa vecka för att delta i de aktiviteter som inleddes på lördagen med en utomhuskonsert och som kulminerar med en manifestation på Capitol Hill på tisdagen den 22 juli, ledd av USA:s förre ambassadör Mark Palmer. Läs mer

Inbjudan till allmänheten till parad och aktiviteter mot förföljelsen av Falun Gong

De ansvariga för förföljelsen av Falun Gong har, med förre kinesiske presidenten Jiang Zemin i spetsen, upprepade gånger försökt sprida förföljelsen till andra länder. Tack vare en klartänkthet hos de beslutsfattare som utsatts för påtryckningarna och den press- och åsiktsfrihet som råder i de flesta av världens länder, har dessa försök varit utan framgång. De flesta människor vet att förföljelsen av Falun Gong är orättfärdig och många människor har uttalat sitt helhjärtade stöd för Falun Gong-utövarnas fredliga vädjan för rätten att få utöva sin kultiveringsmetod, som bygger på principerna Sanning, Godhet, Tålamod. Läs mer

June2003

Bemötande av påståendena om att Falun Gong-utövare skulle hindrat arbetet med att stoppa SARS-smittan i Kina

Det har förekommit inslag i svenska och internationella nyhetsorgan om att Falun Gong-utövare skulle ha stört bekämpandet av SARS-viruset och att de skulle ha uppmanat smittade att inte ta medicin. Detta är helt befängda påståenden från statskontrollerad kinesisk media som helt uppenbart är ytterligare ett försök av Jiang Zemin och andra ansvariga att försöka rättfärdiga den besinningslösa förföljelsen av Falun Gong. Läs mer

2003-06-18 Propaganda

Amerikansk medborgare misshandlad och tvångsmatad

Enligt uppgifter från en ämbetsman på USA:s konsulat i Shanghai den 31 maj var Dr. Charles Li, en amerikansk medborgare av kinesisk härkomst, då inne på sin fjärde dag av hungerstrejk i ett kinesiskt fängelse. Han protesterar mot grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Sedan dess har det kommit uppgifter på att Li, sedan han inledde hungerstrejken, ska ha misshandlats och tvångsmatats. Läget just nu är oklart, men om Lis hungerstrejk har fortsatt är den inne på sin trettonde dag. Läs mer

Pirjos överklagan ignorerades. Grundläggande mänskliga rättigheter kan ej garanteras i Thailand

- Hela hanterandet av Pirjos ärende är en allvarlig kränkning av Pirjos mänskliga rättigheter. Hon fick inte chans att överklaga beslutet. Varför informerade man inte henne direkt vikten av att överklagan måste lämnas in inom 48 timmar? Att sedan sitta häktad under mycket dåliga förhållanden mer än en månad utan att få veta varför är helt oacceptabelt, säger Hans Bengtsson från Falun Gong Informationscenter i Sverige. Läs mer

Jiang försöker stoppa kinesiska Falun Gong-utövare från att ställa upp i civilmål mot honom i USA

Tidigare detta år talade 25-åriga Zhao Meiyu med sin syster över telefon och fick kännedom om den civilrättsliga process som pågår mot den förre kinesiske ledaren, Jiang Zemin, i en distriktdomstol i USA. 25-åriga Zhao Meiyu bortfördes från sitt hem av kinesiska tjänstemän p.g.a. att hon planerade att bli en av de kärande i ett civilrättsligt mål mot Jiang Zemin i USA. Läs mer

May2003

Rättsprocesser mot Kinas förre ledare Jiang Zemin förbereds

Vid en presskonferens i Genève den 18 mars, samtidigt som FN:s kommission för mänskliga rättigheter möttes för 59:e gången, meddelade den schweiziske människorättsadvokaten Phillip Grant att han förbereder en rättsprocess mot Kinas förre president Jiang Zemin. Brotten han kan ställas till svars för är tortyr, brott mot mänskligheten och folkmord. Jiang Zemins ansvar för förföljelsen av Falun Gong kan enligt Grant "bevisas bortom varje rimligt tvivel". Läs mer

2003-05-24 Nyckelpersoner

Uttalande från Falun Gong Informationscenter i Sverige angående Pirjo Svenssons arrestering i Thailand

Sedan juli 1999 har Jiang Zemin bedrivit en systematisk och hänsynslös förföljelse av Falun Gong. Nära nog varje funktion inom det kinesiska kommunistpartiet har mobiliserats för att förtrycka Falun Gong-utövare, i syfte att tvinga dem att ge upp sin utövning av Falun Gong. De som inte ger vika riskerar att torteras till döds. Amnesty International och Human Rights Watch har dokumenterat hundratals dödsfall bland Falun Gong-utövare till följd av misshandel och tortyr i kinesiska polisarrester, fängelser och arbetsläger. Enligt inofficiella källor inom regeringen rör det sig snarare om 1000-tals dödade. Läs mer

Pirjo Svenssons första uttalande

Jag är oskyldig. Jag har aldrig gjort någonting emot vare sig Thailand eller något annat land. Då min man arbetar här har jag under de tre senaste åren bott i Thailand från och till. Jag har många vänner här och jag håller Thailand kärt. Det är ingen tillfällighet att jag häktades samma dag som den kinesiske premiärministern besökte Thailand. Jag har mycket starka skäl att tro att den kinesiska ambassaden i Bangkok ligger bakom det här. Vad gäller Falun Gong så utövar Jiang Zemins regim i Kina påtryckningar på många länder. Läs mer

Uttalande från Världsorganisationen för undersökande av förföljelsen av Falun Gong (WOIPFG)

Nya fakta har framkommit som ytterligare bekräftar att den så kallade självbränningen på Himmelska fridens torg i Peking i Kina den 23 januari 2001 var iscensatt av regimen för att svartmåla Falun Gong. Världsorganisationen för undersökande av förföljelsen av Falun Gong (WOIPFG) genomför, med hjälp av oberoende expertis, en systematisk undersökning av alla skeden av händelseförloppet. Nu senast har en röstanalys genomförd vid Taiwans nationella universitet avslöjat att ”Wang Jindong”, som sades vara ledare för självbränningen, spelades av en annan person i program på Kinas stats-TV. Läs mer

Inbjudan till Presskonferens om senaste händelseutvecklingen rörande göteborgskan Pirjo Svensson som sitter fängslad i Bangkok

Den 29 april knackade tjänstemän från Thailands immigrationsmyndighet på hos Pirjo Svensson i hennes och hennes mans lägenhet i Bangkok. Det var samma dag som en av Kinas ledare besökte Bangkok. Hon fördes till immigrationsmyndigheten, hennes uppehållstillstånd drogs in och hon fängslades utan någon som helst förklaring. Hon är fortfarande inte frisläppt och efter 23 dygn i en varm, överfylld cell, har thailändska myndigheter ännu inte gett någon officiell förklaring, trots den officiella svenska protesten från den svenske ambassadören i Bangkok. Läs mer

2003-05-22 Pressinbjudan