Artikelöversikt

December2004

De yngsta offren

Räddningsaktion för kinesiska barn som blivit föräldralösa av förföljelsen

Jingyu är knappt åtta år. Hon ligger skräckslagen tyst och stilla på det kalla betonggolvet i fängelset i byn Jiuxian. Pappa vrider sig i smärta och vånda. Polisen hade tvingat Jingyu att bevittna misshandeln.

Smärtan och förvirringen efter att hon och mamman hade släppts från fängelset blev för stor för den lilla flickan. Traumat fick Jingyu att kräkas och spotta blod. Knappt en månad senare dog hon, alltför sargad för att leva vidare.

Barnen är de oräknade anonyma offren för regimens förföljelse av Falun Gong. Det är dessa barn som en omfattande räddningsaktion riktar in sig på under jul- och nyårshelgerna. Förhoppningen är att kunna föra dem i säkerhet i USA. Läs mer

2004-12-26 Familjer och barn

Falun Gong-utövare från olika länder vinner tortyrprocess

Amerikansk domstol fastslår – immunitet gäller inte förövarna i förföljelsen av Falun Gong

NEW YORK (FDI) – Vi är uppmuntrade av förra veckans domstolsutslag, vilket fann två höga kinesiska ämbetsmän skyldiga för tortyrbrott, folkmord och andra brott mot mänskligheten.

Domarna har betydelse för de sammanlagt 47 rättsprocesser som inletts i 29 länder mot kinesiska ämbetsmän som aktivt har förföljt Falun Gong-utövare. Dessa rättsprocesser har blivit den största internationella och gemensamma rättsliga insatsen sedan Nürnberg-processerna.

Trots press från den kinesiska regeringen avvisade inte domstolen ärendet, utan sände istället ett viktigt budskap till Kina: De som förföljer Falun Gong-utövare kommer att hållas ansvariga för sina brott, oavsett rang eller tjänsteposition.

Onsdagen den 8 december dömde distriktsdomstol i Kalifornien Xia, borgmästare i Dalian och Liu, Pekings partisekreterare och chef för Pekings olympiska kommitté och tidigare även Pekings borgmästare, för överträdelser av internationella avtal, vilka Kina ratificerat, Kinas konstitution och lagstiftning, såväl som internationell lag. Läs mer

Rättsprocesserna mot ansvariga i förföljelsen av Falun Gong ökar i omfattning

Internationell tribunal nästa steg enligt människorättsadvokater

NEW YORK (FDI) – Ansträngningarna för att ställa ledare inom Kinas kommunistparti till svars för sitt agerande i förföljelsen av Falun Gong växer i omfattning. Den senaste månaden har processer inletts i Kanada, Irland, Korea och Holland och de rättsliga ansträngningarna ökar även i Kina. Totalt har 45 rättsprocesser inletts i 28 länder.

– Nästa steg är att inleda rättsprocesser på det internationella planet. Det kan bli genom en tillfällig internationell brottstribunal, som för Rwanda och före detta Jugoslavien eller i en specialdomstol som för Sierra Leone, säger människorättsadvokat Terri Marsh, som driver flera av ärendena i USA. Läs mer

Kinas konsulat i Göteborg vill inskränka svenska Falun Gong-utövares möjligheter att uppmärksamma människorättsbrotten i Kina

Försöker pressa polisen till att få bort demonstranter från konsulatet vid Grönsakstorget

GÖTEBORG (FGI) – Kinas konsulat i Göteborg har genom sin advokat krävt att den svenska tillsynspolisen ska flytta på och inskränka Falun Gong-utövares rätt att demonstrera på svensk mark utanför konsulatet. Falun Gong-utövare i Göteborg har sedan fem år regelbundet demonstrerat utanför konsulatet och vädjat om att förföljelsen av Falun Gong och brotten mot de mänskliga rättigheterna ska upphöra. Alltid med tillstånd och polisens fulla vetskap. Svenska Falun Gong-utövare anser att konsulatets krav strider mot svensk grundlag och kräver, genom sin advokat Peter Bergquist, att få utnyttja sina rättigheter att demonstrera mot tortyr och dödande av Falun Gong-utövare i Kina. Vidare vill utövare uppmärksamma att den kinesiska regimen har kränkt sin egen värdighet genom att tillåta och beordra tortyr av Falun Gong-utövare och andra oskyldiga människor. Läs mer

Vad är den verkliga historien bakom "självbränningen"?

Efter att självbränningen ägde rum den 23 januari 2001, började den regimstyrda Xinhua News Agency redan samma kväll rapportera om händelsen på engelska där man beskyllde Falun Gong-utövare för självbränningen. Normalt tar detta flera dagar och offentliga självmord rapporteras vanligtvis inte alls. Kort efter att nyheterna visades publicerade Falun Dafa Information Center i New York ett pressmeddelande på morgongen den 23 januari (USA östtid) där man fördömde Xinhua News Agency för att sprida ogrundat förtal mot Falun Gong. Den krävde också av Kinas regim att tillåta världsmedia och internationella människorättsgrupper undersöka detta fall för att klargöra fakta. Läs mer

Politiska frågor

Politiskt är dagens Kina inriktat på ekonomisk och teknologisk utveckling. Det politiska forumet är inrättat för dem med sakkunskap inom ekonomi, teknologi och management. De som specialiserat sig på politisk propaganda och på att föra ideologisk kamp har förlorat sina möjligheter till politiskt avancemang. Många av dessa personer har haft viktiga roller i kommunistpartiets historia. Ett stabilt, fredligt och välmående Kina ger dem emellertid mycket små möjligheter att vidmakthålla de starka maktpositioner de ägde på den tiden, då partiets fokus låg på politiska kampanjer. För att dessa personer skall fortsätta att vara nödvändiga beståndsdelar för regeringen, är de i desperat behov av politisk oro. Följaktligen har de i själva verket arbetat hårt för att skapa oroligheter. De bestämde sig för att Falun Gong var precis vad de behövde. Läs mer

Sociala frågor

Vad beträffar Kinas sociala situation, genomgår landet för närvarande mycket stora förändringar i varje aspekt av samhällslivet. Inget mindre än en värderingskris uppenbaras när utländska värderingar härstammande från kapitalistiska marknader och radikalt annorlunda samhällen dagligen strömmar in i den kinesiska kulturen. Inte mycket finns på plats för att kontrollera detta inflöde av värderingar och idéer. När nu glöden hos den djupt rotade traditionella kulturen, en kultur som till och med överlevde den stora kulturrevolutionen (1966-76), i viss utsträckning falnat uppkommer alla möjliga slags, för Kina nya, problem. Det finns ett utbrett missnöje med sakernas tillstånd och även om dessa frågor faller utanför räckvidden av denna text, är det tillräckligt att säga att Kinas politiska ledning är mycket osäker på hur man skall hantera dessa företeelser. Läs mer

Historiska frågor

Klassificerandet av Falun Gong som en ”sekt” är bara en ursäkt för att försöka eliminera den. Många anhöriga till höga partitjänstemän i kommunistpartiet är Falun Gong-utövare. Li Hongzhi höll offentlig undervisning i flera år och allmänheten har sett att Falun Gong påverkat samhället på ett mycket positivt sätt. Departementet för Allmän Säkerhet har undersökt Falun Gong i åratal. Medlemmar av departementet har i sina tjänsterapporter klart uttalat att de inte ser några faror eller lagöverträdelser i Falun Gong. En del beslutade t o m att själva börja utöva efter att genom sina granskningar ha fått kunskap om hur oklanderliga utövarna är. Hur kan säkerhetstjänsten och andra myndigheter inte förstå att Falun Gong är en upprätt och bra metod? Hur kan de inte känna till att Li Hongzhi alltid undervisat människor att vara goda medborgare med högre moral? Hur kan de glömma att Li Hongzhi upprepade gånger uppmanat utövare att inte blanda sig i nationell politik och att inte bryta mot några lagar? De ansvarigas gemensamma minnesförlust är, tycks det, ytterst strategisk. Läs mer

En åskådares uppfattning: Moralisk konflikt mellan Falun Gong och det regerande kinesiska partiet är den verkliga orsaken till förföljelsen

Boxun.Net publicerade en artikel den 26 april 2002, som förklarade: Den verkliga orsaken till det regerande partiets förföljelse av Falun Gong är ett moraliskt krig mellan de båda, som manifesteras i en konflikt mellan partiets kultur representerad av "hyckleri, ondska, konflikt" och de vanliga människornas strävan efter en moralisk livsstil centrerad kring "sanning, godhet, tålamod". Läs mer

Ny publikation med sammanställda FN-rapporter om förföljelsen av Falun Gong har publicerats

"Grymheten i tortyren trotsar all beskrivning" – FN:s Specialrapportör

SAN DIEGO (FDI) – Arbetsgruppen för Falun Gong-utövares mänskliga rättigheter, Falun Gong Human Rights Working Group, har tillkännagett utgivningen av 2004 United Nations Reports on China's Persecution of Falun Gong" ("FN-rapport om Kinas förföljelse av Falun Gong, 2004"). Denna andra utgåva är en sammanställning med rapporter från FN:s människorättskommissions specialrapportörer, om Kinas våldsamma och ofta dödliga förföljelse av Falun Gong-utövare.

Informationen och rapporterna suddar övertygande ut den kinesiska regimens påstående om att Kina har "den bästa perioden för mänskliga rättigheter," sa Liying Zheng, en taleskvinna för arbetsgruppen. Läs mer

November2004

FN-rapport om Kinas förföljelse av Falun Gong 2004

Arbetsgruppen för Falun Gong-utövares mänskliga rättigheter, Falun Gong Human Rights Working Group, utgav nyligen publikationen "2004 United Nations Reports on China's Persecution of Falun Gong" ("FN-rapport om Kinas förföljelse av Falun Gong, 2004"). Detta är andra utgåvan med rapporter från United Nations Human Rights Commission's Special Rapporteurs (FN:s specialrapportörer), med dokumenterade fall av övergrepp mot Falun Gong-utövare av Kinas regim. Läs mer

610-byrån – en Gestapo-liknande organisation

Skapandet av 610-byråerna

Den 7 juni 1999, cirka en månad innan förföljelsen av Falun Gong startade, lät den kinesiske presidenten Jiang Zemin ett brev cirkulera med titeln ”Kamrat Jiang Zemins tal vid ett möte med centralkommitténs politbyrå angående den omedelbara hanteringen av och lösningen på Falun Gong-frågan." I detta brev introducerade Jiang förföljelsetaktiken mot Falun Gong. Han beordrade etableringen av vad han kallade ”en ledningsgrupp som specialiserar sig på att hantera Falun Gong-frågan” och utsåg gruppens tre högsta chefer, däribland chefen för politik- och rättskommittén, Luo Gan. Läs mer

2004-11-23 610-byrån

Kinesiska agenter ledde angrepp på Falun Gong under president Hu Jintaos besök i Argentina

Över 30 våldsmän angrep Falun Gong-utövare och skar sönder banderoller

BUENOS AIRES (FDI) - Över trettio kineser, som tydligt samarbetade med den kinesiska ambassaden, angrep på tisdagen Falun Gong-utövare och skar sönder deras banderoller. Angreppet ägde rum utanför Hotel Hilton, där president Hu Jintao och hans delegation befann sig. Ambassadtjänstemän pressade även det argentinska presidentämbetet att arrestera Falun Gong-utövare och beslagta deras banderoller. "Myndigheterna och polisen osv, känner alla till sanningen, men Kina framställer sig själva som 'jultomten' som kommer med gåvor till denna del av världen." Läs mer

Domstol i Zambia utfärdar arresteringsorder för hög kinesisk partifunktionär

Kinesisk ämbetsman stämd för mord på Falun Gong-utövare

WASHINGTON DC (FDI) – Zambias Högsta domstol utfärdade en officiell arresteringsorder och sände polis för att söka efter en kinesisk ämbetsman, efter att denne trotsat domstol, efter anklagelser om mord på Falun Gong-utövare.

Su Rong, partisekreteraren i Gansuprovinsen och tidigare chef för 610-byrån i Jilinprovinsen, ingick i en kinesisk delegation som besökte flera afrikanska länder. Vid sin ankomst till Zambia den 4 november, ingavs en stämningsansökan mot honom med anklagelser om mord, tortyr och förnedrande behandling av Falun Gong-utövare. Läs mer

Stuntman eller stand-in: Falska utövare

Redaktionens kommentar: Många av de uppenbara luckorna i den arrangerade ”Självbränningen” på Himmelska fridens torg i början av 2001 har avslöjats av den ena efter den andra av observanta iakttagare. Dessutom har amerikansk media avslöjat den verkliga identiteten på Liu Chunling [som slogs till döds med ett hårt föremål under ”Självbränningen” Klicka på bilden för att se en bildsekvens] Men Jiangs regim försöker hålla allmänheten ovetande genom sin hårda informationsblockad. Under tiden fortsätter de att mana till hat mot dem som utövar kultiveringsmetoden och hoppas på så sätt legitimera sin förföljelse. Läs mer

Dödstalet för dödade Falun Gong-utövare steg kraftigt i september och oktober

68 fall på två månader är dubbla månadssnittet

LOS ANGELES (FDI) – Under september och oktober rapporterade källor i Kina om 68 dödsfall förföljelsen av de som praktiserar Falun Gong. Det innebär att antalet dokumenterade dödade uppgår till 1011 – ett genomsnitt på 17 dödsfall per månad. 42 fall rapporteras från oktober, vilket är den högsta månadssiffran sedan förföljelsen av Falun Gong började 1999. De flesta av offren hade börjat att utöva Falun Gong i mitten på 90-talet. De 68 utövarna dog huvudsakligen efter övergrepp och tortyr, infektioner från tvångsmatning och stress orsakade av extrema trakasserier från polisen och ödeläggelse av deras livsbetingelser. Läs mer

2004-11-10 Dödslista
October2004

Räddningskampanj för kinesiska barn

Internationell organisation inleder kampanj för undsättning av förföljda Falun Gong-utövares barn i Kina

BOSTON (FDI) – I förföljelsen av Falun Gong-utövare tros antalet dödade vara flera tusen och uppskattningsvis några miljoner sitter fängslade. Detta medför att oräkneliga barn i Kina drabbas när deras föräldrar inte kan ta hand om dem. En internationell organisation arbetar nu för att kunna få ut dessa barn från Kina till trygga hem.

Femåriga Rongrong är ett exempel på vad uppgiften handlar om. Flickans pappa torterades till döds på grund av att han praktiserade Falun Gong. För att undkomma samma öde som sin make, tvingades Rongrongs mor fly och leva hemlös och hon arresterades senare. Rongrongs mormor avled under den djupa sorgen och lämnade sin make att ta hand om flickan. Läs mer

2004-10-31 Familjer och barn

Chockerande videofilm på kvinna efter två års tortyr

Utmärglad Falun Gong-utövare undkommer att kremeras levande, efter att hennes fall exponerats över internet

LOS ANGELES – En videofilm som smugglats ut från Inre Mongoliet visar Wang Xias fullständigt utmärglade kropp. Två års tortyr har minskat hennes vikt till 20 kg och hon pendlar mellan vakenhet och medvetslöshet.

[Se videon online: låg-res | hög-res (6,20 min)]

Frustrerade över att hon vid dödens rand vägrade att skriva uttalanden om att ta avstånd från Falun Gong, ville fängelsevakterna kremera Wang levande. "Det har publicerats på minghui [webbsajt] om henne, vi kan inte låta henne dö på fängelset." Läs mer

2004-10-12 Fysisk tortyr

USA:s representanthus antar resolution som fördömer den kinesiska statens förtryck av amerikanska Falun Gong-utövare

I måndags den 4 oktober antog USA:s representanthus enhälligt resolution 304 (läs resolutionen), som fördömer den kinesiska regimens förtryck av Falun Gong i Kina och i USA. 75 kongressmedlemmar stod bakom resolutionen.

– Vi kommer inte att förhålla oss passiva när ni kränker rättigheterna för de invånare och medborgare som utövar Falun Gong.

Resolutionen slår fast att Folkrepubliken Kinas regering skall: ”upphöra att utnyttja det diplomatiska uppdraget i USA för att sprida lögner om Falun Gong”. Läs mer

Kinesisk kvinna fri efter internationell räddningskampanj

TYSKLAND. Xiong Wei, en 33-årig kinesisk kvinna som är anställd vid ett tyskt företag återvände den 29 september till Tyskland efter två års olaglig fångenskap i Kina. På morgonen den 29 september flög hon tillbaka till Tyskland och hälsades välkommen av vänner och människor som kämpat för hennes frigivning. En av dem som fanns med på flygplatsen var Man Yan Ng som sade:

– Det är fantastiskt att hon, tack vare internationella påtryckningar och stöd från tyska myndigheter, allmänhet och människorättsorganisationer, till slut är fri. Läs mer

2004-10-02 Individuellt stöd

Tortyr och dödande av Falun Gong-utövare fortsätter i Kina

Under augusti 2004 har det kommit rapporter om 23 Falun Gong-utövare som dött efter grova övergrepp i polisförvar. Innan de dog blev personerna förnedrade, torterade och i två fall psykiskt nedbrutna av den utdragna tortyren, som är en del av den systematiska kampanj som införts över hela Kina av landets förre ledare Jiang Zemin, för att ”utrota” Falun Gong.

De som dödats efterlämnade föräldralösa barn och föräldrar. Stora penningsummor har också utkrävts av många av de dödades familjer. Läs mer

2004-10-02 Dödslista
September2004

Psykiatrisk tortyr – inte "feldiagnostisering"

LOS ANGELES. Övergreppen på Falun Gong-utövare på psykiatriska institutioner är utbredda, pågående och statssanktionerade, säger China Mental Health Watch (CMHW) och dess moderorganisation Världsorganisationen för undersökning av förföljelsen av Falun Gong. Organisationerna har agerat utifrån ett uttalande från i maj från World Psychiatric Organisations (WPA) ordförande Aahmed Okasha och ordföranden för Chinese Society of Psychiatric (CSP) Zhou Dongfeng. I uttalandet sägs CSP ha funnit att ”felaktiga diagnoser” lett till felbehandling av Falun Gong-utövare.

– Kinas ledning och CSP tar fortfarande inte ansvar för det som har visat sig vara systematiska övergrepp på Falun Gong-utövare på mentalsjukhus, säger en talesman för Falun Gong I USA. Läs mer

2004-09-28 Psykisk tortyr

Pressmöte i Stockholm om rättsprocess

Den 21 september hölls pressmöte i Stockholm som tillkännagav att rättsprocess förbereds i Sverige mot Jiang Zemin och andra huvudansvariga för förföljelsen.

Falun Gong-utövare och advokat Peter Bergquist informerade om rättsprocessen mot Jiang Zemin och andra medansvariga, med anklagelser för brotten mord, tortyr och människorov, gentemot oskyldiga utövare av Falun Gong i Kina.

Peter Bergquist förbereder processen i samarbete med internationella människorättsadvokater som Georges-Henri Beauthier, Belgien och William Bourdoun, Frankrike. Läs mer

Inbjudan – Pressmöte om rättsprocesser mot Jiang Zemin i Sverige samt levande anti-tortyrutställning

Svenska Falun Gong-utövare och advokat Peter Bergquist förbereder i samarbete med internationella människorättsadvokater som Georges-Henri Beauthier, Belgien och William Bourdoun, Frankrike, rättsliga åtgärder i Sverige mot Kinas före detta statschef Jiang Zemin och andra ansvariga i förföljelsen av Falun Gong för mord, tortyr och människorov.

I samband med pressmötet kl 13 finns tillfälle för intervjuer med advokat Peter Bergquist och andra närvarande. Läs mer

2004-09-16 Fysisk tortyr

Domstol i USA hävdar immunitet för Kinas förre ledare inför anklagelser om folkmord och tortyr

Advokat Terri Marsh: “Immunitet är inte straffrihet, vi kommer att överklaga till Högsta domstolen”

I sitt utslag sade domstolen att den inte var ”oförstående inför de överklagandes begäran” och syftade på uppfattningen hos justitiedepartementets representant som under sin muntliga framställning i ärendet kallade förföljelsen av Falun Gong för avskyvärd.

Advokaten Terri Marsh, som företräder målsägarna kommenterar:

– ”[Förre ledaren] Jiang Zemin åtnjuter inte immunitet under USA:s lag eller under de internationella normer som skapats i kölvattnet efter Nürnberg och som bekräftats och åter bekräftats av nationella och internationella domstolar över hela världen. Läs mer

Rättsprocess inledd mot hög kinesisk ämbetsman i Spanien

Anklagas för tortyr och folkmord

Den 2 september lämnades en stämningsansökan in till spansk domstol mot den kinesiske ämbetsmannen Jia Qingling, medlem av Politbyrån. Han anklagas för folkmord och tortyrbrott mot utövare av Falun Gong i Peking.

Jia Qinglin som inledde ett officiellt besök i Spanien den 3 september, anklagas för allvarliga brott mot mänskligheten, begångna under den brutala förföljelsen av Falun Gong-utövare, medan han tjänstgjorde som ordförande i Pekings Partikommitté, från 1999 till november 2002.

Målsägarna bakom stämningsansökan är 15 Falun Gong-utövare, som personligen, eller indirekt har drabbats genom att deras familjemedlemmar blivit förföljda i Peking, under under den tid som Jia Qinglin hade sin befattning. Läs mer

August2004

En bild kan rädda tusentals liv

Förstummande bilder på utmärglade Falun Gong-utövare – påkallar världens uppmärksamhet

Eftersom förföljelsen av Falun Gong sällan nämns i nyheterna har många kommit att tro att brutaliteten mot Falun Gong-utövare också har upphört. Ingenting kan vara längre från sanningen. Brutaliteten har bara flyttat från bort från allmänhetens åsyn, in bakom koncentrationslägrens väggar. Det är hög tid att media visar världen bilderna på vad som just nu händer Falun Gong-utövarna i Kina. Det finns inga foton inifrån dessa arbetsläger, som det finns från till exempel Iraks Abu Ghraib-fängelse. Men det ha tagits många foton på tortyroffer sedan de skickats hem för att dö. Läs mer

2004-08-27 Tortyr

48 dödade Falun Gong-utövare rapporterade i juni och juli

Medeltida tortyrinstrument används regelbundet i arbetsläger

NEW YORK (FDI) – 48 dödade Falun Gong-utövare har bekräftats i Kina under juni och juli. De flesta blev torterade eller slagna till döds.

Information om tortyr eller dödande av Falun Gong-utövare klassas som statshemligheter i Kina. De som avslöjar och publicerar sådana bevis gör det därför på mycket stor egen risk. Många har dödats enbart för att de publicerat fakta om förföljelsen av Falun Gong-utövare i Kina.

Några av de 48 dödsrapporterna: Läs mer

2004-08-23 Dödslista

Ung kvinna drabbas av mentalt sammanbrott efter obeskrivlig tortyr och våldtäkt

Statssanktionerad “hjärntvätt” innebär systematisk tortyr av Falun Gong-utövare för att tvinga dem att avsäga sig sin övertygelse.

NEW YORK (FDI) – Trettiotvååriga Zhu Xia gråter, skrattar och smäller ofta ursinnigt i dörrar. Hon sölar okontrollerat ned sina kläder, har ofta hallucinationer och hon skruvar rastlöst på sig bland främlingar.

På nätterna lägger Zhu ofta händerna runt huvudet i försvarsställning och skriker “ska du våldta mig?”

Likt hundratusentals, kanske miljontals andra i Kina, fängslades Zhu av myndigheterna och skickades till hjärntvättsklasser för att tvinga henne att avsäga sig Falun Gong. Hennes familjemedlemmar säger att hennes mentala tillstånd och beteende lämnar föga tvivel om att hon utsatts för obeskrivlig tortyr och våldtagits upprepade gånger. Läs mer

2004-08-19 Sexuella övergrepp

Stämningsansökan inlämnad mot Kinas ex-president i Aten

ATEN – En vecka före invigningen av 2004 års olympiska spel i Aten lämnade tre Falun Gong-utövare in en stämningsansökan i ett brottsmål mot Kinas före president Jiang Zemin, förre vicepresidenten Li Lanqing samt medlemmen i politbyråns ständiga utskott, Luo Gan. Brotten de anklagas för är folkmord och tortyr. Bland målsägarna finns den 37-åriga australiensiska medborgaren Chris Cominos. Läs mer

Domare har gett klartecken för rättegång mot Kinas förra utbildningsminister Chen Zhili i Tanzania

TANZANIA: Den historiska rättsprocessen mot Chen Zhili, medlem i Kinas rådsförsamling, har tagit ett stort steg framåt. Ett preliminärt domslut i Dar Es Salaam den 3 augusti var till fördel för de etiopiska Falun Gong-utövare, för vilka advokater driver ärendet. Fallet flyttas just nu över till det statliga chefsåklagarämbetet.

Chen Zhili inställde sig vid domstolen den 19 juli, vilket markerar det första tillfälle då en kinesisk ämbetsman med ansvar för förföljelsen personligen infunnit sig till någon av de rättsprocesser som inletts i flera länder. Läs mer

Jule2004

Ögonvittnesskildring efter att ha sett deltagarna i "självbränningen" på Himmelska fridens torg på sjukhus

I juli 2003 träffade jag en fånge i 20-årsåldern på Fengtais interneringscenter i Peking. Hon var söt men hade ett långt ärr på sin vänstra arm som såg hemskt ut. Jag frågade henne hur hon fick sitt ärr och hon sade till mig att hon blev bränd när hon var ett år gammal. Hon sade också att ärret inte var så stort från början. Läs mer

Foton avslöjar den elchockstortyr som allmänt används

Foton på den 36-åriga Gao Rongrong, vars ansikte vanställdes svårt av sju timmars elchockstortyr, kom i förra veckan från källor inne i Kina, (foton på www.falungonginfo.net). Dessa foton ger en liten glimt av tortyren och de systematiska övergreppen mot Falun Gong-utövare i polisförvar och tvångsarbetsläger runtom i Kina. Denna form av tortyr är allmänt utbredd, men sällan fotodokumenterad på grund av att kinesiska tjänstemän noggrant vakar över bevisen som "statshemligheter". Läs mer

2004-07-22 Fysisk tortyr

Antalet bekräftade dödsfall av Falun Gong-utövare i Kina överstiger nu 1000

Utifrån uppgifter inom den kinesiska regeringen bör den verkliga dödssiffran uppgå till åtminstone 5000 eller fler. Att upptäcka och verifiera dödsfall bland Falun Gong-utövare i Kina är svårt och farligt. Information om dessa dödsfall klassificeras ofta som statshemligheter vilket innebär långa fängelsestraff eller värre om det avslöjas till utlandet. Många Falun Gong-utövare, som Chen Ying, slogs eller torterades till döds för sina försök att exponera om förföljelsen. 18-åriga Chen Ying var den första rapporterade dödade Falun Gong-utövaren i polisförvar. Läs mer

2004-07-17 Dödslista

Fem års förföljelse av Falun Gong - grym tortyr och folkmord i modern tid

Allmänhet, press, radio och tv är välkomna till en manifestation på Sergels Torg i Stockholm på måndag 19 juli klockan 11-16. Den kommer att uppmärksamma förföljelsens grymhet, bland annat i en så kallad "levande tortyrutställning" som demonstrerar några av de tortyrmetoder som används mot Falun Gong-utövare, och andra fängslade i kinesiska polisceller, fängelser och tvångsarbetsläger. På årsdagen av de inledande massgripandena av Falun Gong-utövare i Kina kommer det att hållas en manifestation utanför den kinesiska ambassaden i Stockholm den 20 juli klockan 11-14. Läs mer

2004-07-15 Fysisk tortyr

Vem sköt David Liang?

Vem som sköt Falun Gong-utövaren David Liang i Sydafrika är en fråga som dragit till sig internationell uppmärksamhet och som samtidigt sätter strålkastarna på de två kinesiska statsråden Zeng Qinghong och Bo Xilai. De var samtidigt på besök i landet när en Falun Gong-utövare sköts i en ovanlig attack som fått internationell uppmärksamhet på grund av märkliga omständigheter. Zeng och Bo är kända för att vara medansvariga för mord och tortyr av Falun Gong-utövare i Kina. Läs mer

Fyraåriga Fadu och hennes mamma reser runt i världen och berättar om vad som hände pappan i Kina

Fadu är bara fyra år, men hon har redan förstått att hennes pappa Chengyong Chen var en modig man. Chengyong trakasserades rutinmässigt, greps flera gånger och torterades av kinesisk polis för att han vidhöll sitt utövande av Falun Gong. Sommaren 2001 hittades hans delvis förmultnade kropp i en övergiven hydda. Under de senaste tre åren har Fadu, som bara var ett spädbarn när hennes pappa dog, rest runt i världen tillsammans med sin mamma Jane Dai. Tillsammans vädjar de om ett slut på den femåriga vålds- och indoktrineringskampanjen mot Falun Gong i Kina. Läs mer

2004-07-06 Dödslista
June2004

Läcka vid polisens avdelningskontor på Himmelska fridens torg avslöjar hur ”självbränningen” iscensattes

En nära anhörig till min vän arbetar vid polisstationen på Himmelska Fridens torg. Under en konversation råkade han försäga sig och sa att poliser på stationen kände till den så kallade ”självbränningen” tre dagar innan det hände, han sa: ”Tre dagar innan händelsen fick vi ett internt meddelande om att några personer skulle begå en ”självbränning” och att vi skulle förbereda oss för det. Tre dagar senare hände det.” Läs mer

Ny bok avslöjar den komplott genom vilken de kinesiska ledarna skulle ”utrota Falun Gong” över hela världen

Efter ett drygt års efterforskningar har en ideell organisation i Boston publicerat boken Investigation Reports in the Persecution of Falun Gong som med många citat från kinesiska regeringsdokument och källor, dokumenterar omständigheterna i den förre kinesiska ledaren Jiang Zemins kampanj för att utplåna Falun Gong i Kina och i resten av världen. Den redogör grundligt för hur förföljelsen av Falun Gong går till i Kina. En kampanj som många människorättsadvokater kallar ett folkmord. Från dagarna innan förföljelsen inleddes i juli 1999 fram tills idag visar Investigation Reports på omständigheterna kring Jiangs komplott för att utplåna Falun Gong. Den citerar många hemliga dokument däribland två stycken från Jiang själv. Läs mer

Falun Gong-utövare beskjuten i Sydafrika - kinesiska dignitärer samtidigt på besök

Flera skott sköts mot en bil fullsatt med Falun Gong-utövare i Johannesburg, Sydafrika, på måndagskvällen omkring kl. 20.30 lokal tid. En person i bilen skadades. David Liang körde en av de två bilar som var på väg från Johannesburgs flygplats till Pretoria under måndagskvällen när en vit bil med tre personer i körde upp vid sidan av hans bil. Skotten riktades enbart mot David Liang, vilken var den ende i de två bilarna som bar kläder som kunde identifiera honom som en Falun Gong-utövare. Två kinesiska statsråd som är djupt involverade i förföljelsen av Falun Gong i Kina befinner sig just nu på besök i Sydafrika. Läs mer

62 Falun Gong-utövare har rapporterats dödade av tortyr under april och maj

Antalet dödsoffer för den kampanj som Kinas förre ledare Jiang Zemins startade i avsikt att "utrota" Falun Gong fortsätter att stiga. Under april och maj i år rapporterades ytterligare 62 dödsfall.

Bara i april rapporterades 41 dödssfall. Det är en av de högsta månadssiffrorna under den femåriga kampanjen, som baseras på våld och indoktrinering mot Falun Gong. De dödade är i åldrarna 23 till 82 år. Läs mer

2004-06-10 Dödslista

FN:s tortyrrapportör uppmärksammar Kina och Falun Gong inför planerad Kinaresa

NEW YORK (FDI): FN:s särskilda tortyrrapportör, Theo van Boven, planerar att resa till Kina i slutet av juni. I sin senaste rapport uppmärksammar han den tortyr av Falun Gong-utövare som pågår i landet.

Av de 115 länder som den 420-sidiga rapporten omfattar, upptar Kina i särklass störst utrymme. Bland de drygt 130 fallen av tortyr och övergrepp som rapporteras från Kina har ungefär 100 utförts mot Falun Gong-utövare. Läs mer

May2004

Falun Gongs advokat hävdar att Kinas förre ledare inte åtnjuter immunitet för tortyr och folkmord

CHICAGO. I en fullsatt rättssal i Chicago framfördes muntliga argument inför det 7:e distriktets appellationsdomstol, gällande stämningsansökan i en grupptalan mot Kinas förre ledare Jiang Zemin.

– Immunitet innebär inte straffrihet, sade Terri Marsh.

Hon tillade att USA:s rättspraxis gör en tydlig åtskillnad mellan handlingar som ingår i tjänsteutövningen och individuella handlingar vad gäller immunitet. Läs mer

2004-05-30 Nyckelpersoner

Första spelfilmen med anknytning till förföljelsen av Falun Gong vinner pris på filmfestival

Sandstorm, ett filmdrama skrivet och redigerat av den kanadensiske skådespelaren Michael Mahonen, tilldelades ett specialpris under den gångna veckans årliga omgång av “Law and Society International Film and Television Festival” i Moskva. När Mahonen tog emot priset i Moskva sade han: "Tiotals miljoner Falun Gong-utövare från alla sorters bakgrunder utsätts just nu för en brutal förföljelse i Kina. Det är min förhoppning att den här filmen kan bidra till att fler människor blir medvetna om vad som pågår under denna förföljelse." Läs mer

2004-05-03 Individuellt stöd

Brutalt misshandlad kropp bevis för tortyr i Kina

Den 5 november 2003 reste Li Yinglin från hemmet i Shandongprovinsen till Peking för att appellera till regeringen om att avsluta förföljelsen av Falun Gong. Li greps omedelbart och misshandlades brutalt av Pekingpolis. Foton som togs av hans hustru avslöjar extrem brutalitet. Med sin mun förmörkad efter upprepade elchocker från en boskapsbatong, med en bit kött bortslitet från sin häl och med en kropp full av blåsvarta områden dog Li Yinglin sex dagar senare från sina skador. Läs mer

2004-05-02 Dödslista
April2004

Fem år efter Zhongnanhai: Falun Gongs fredliga vädjanden fortsätter

Den 25 april var en fredlig respons mot polisbrutalitet och månader av illegal verksamhet från kinesisk säkerhetstjänst. Vad som är tragiskt är att regimens ledare, Jiang Zemin, utnyttjade händelsen och satte igång en kampanj för att "förinta" Falun Gong. Men samtidigt finns det ett budskap av hopp i den 25 april. Tusentals människor, från alla delar av samhället, gick tillsammans till sin regering för att rapportera om olagliga aktiviteter. Man kan säga att det var en uppvisning i gott medborgarskap och just detta fredliga tillvägagångssätt har kommit att bli Falun Gongs kännemärke under ett fruktansvärt, brutalt förtryck. Läs mer

2004-04-24 Zhongnanhai

Wang Guofang dog efter tortyr i Shuanghe tvångsarbetsläger just innan FN:s möte om mänskliga rättigheter inleddes i Genève

Alldeles innan FN:s människorättskommission inledde sitt årliga möte i Genève, dog Wang Guofang efter brutal förföljelse. Den 42-åriga kvinnan, affärsinnehavare och Falun Gong-utövare, frihetsberövades olagligt år 2002 och skickades till Shuanghe tvångsarbetsläger i Qiqihar. Hennes fall liknar många andras öden under de senaste åren. Under veckorna innan kommissionens session har flera utövare dött under förföljelsen av Falun Gong. Vissa bedömare uppskattar den verkliga totala dödssiffran till omkring tiotusen. Medlemsländerna i kommissionen beslutade igår, efter en stor lobbyingverksamhet från Kina, att de mänskliga rättigheterna i Kina inte skall tas upp på dagordningen överhuvudtaget. Läs mer

2004-04-15 Dödslista

Slavarbetande Falun Gong-utövare ger högre konkurrenskraft globalt

Wang Jiangping är handikappad och kan inte sticka tröjorna så fort som de andra. Klockan är nästan två på natten och fångarna i avdelning 6 har arbetat sedan gryningen. De måste nå upp till det rätta antalet exemplar innan deadline. De andra Falun Gong-utövarna har just slumrat till, men väcks av vakter som sticker dem med saxar. Wang är utmattad, men vakterna börjar kasta tegelstenar på hans bröst. Läs mer

2004-04-03 Tvångsarbete
March2004

30 dödsfall i februari relaterade till tortyr och allvarlig misshandel av Falun Gong-utövare

Shanghai-invånaren Xinxing Ma, 40 år, dog från skador tillfogade vid tortyr. Skadorna var så allvarliga att han inte kunde känna igen sina anhöriga innnan han dog. Under februari i år har uppgifter om 30 dödade Falun Gong-utövare i Kina avslöjats trots fortsatta försök till mörkläggning från kinesiska myndigheter när det gäller information om Falun Gong-relaterade fall. De 30 dödsfallen visar på en ökning av antalet rapporter om dödade Falun Gong-utövare i Kina. Under de senaste tre månaderna rapporterades totalt 64 dödsfall. Läs mer

2004-03-26 Dödslista

Öppet brev från kvinnor i Kina som utövar Falun Gong

Under de senaste fyra och ett halvt åren har Jiang Zemins anhängare byggt fler interneringsenheter och fängelser för att kvarhålla Falun Dafa-utövare. Hundratusentals utövare genomgår ett enormt lidande och tvingas leva separerade från sina makar och familjer runtom i Kina. Så många av oss har sparkats från våra jobb, från skolor och har tvingats bli utblottade och hemlösa. Så många har blivit misshandlade, arresterade och skickade till tvångsarbetsläger. Många har förlorat sina liv på grund av tortyr. Läs mer

2004-03-26 Sexuella övergrepp
February2004

Svenske Jörgen Persson greps i Paris för att han informerade om förföljelsen av Falun Gong i Kina

Polisen sade att Jörgen greps för att han delade ut information. Informationen rörde mänskliga rättigheter i Kina. Det sågs som ett brott att berätta för människor om de människorättsbrott som de kinesiska Falun Gong-utövarna utsätts för. Det är sannolikt ingen slump att gripandet av Jörgen och - som det nu har framkommit - hela 70 andra Falun Gong-utövare sammanföll med att den kinesiske presidenten Hu Jintao gästade Paris. Läs mer

November 2003 - januari 2004, Kina: rapporter om 64 dödade Falun Gong-utövare till följd av tortyr

Enligt källor i Kina har varje tvångsarbetsläger i Kina tilldelats en "dödsfallskvot", vilket innebär det antal Falun Gong-utövare som tillåts dö under lägerpersonalens brutala "reformeringsprocess". Dessutom belönas varje tvångsarbetsläger när det, efter en sådan process, lyckas få en Falun Gong-utövare att "avsäga" sig sin utövning av Falun Gong. Som en följd försöker chefer och personal i lägren ofta att undvika att utövare dör inom lägrets murar utan att först ha erhållit bonusen för att ha lyckats med "reformeringen". Läs mer

2004-02-15 Dödslista

Slavarbetande Falun Gong-utövare i Kina tvingas tillverka peruker för export

Företaget Henan Rebecca Inc. China är ett av Kinas största företag inom hårproduktsbranchen. Enligt nya uppgifter från källor i Kina har företaget hemliga affärsuppgörelser med minst två kända tvångsarbets-läger som köper Falun Gong-utövare som slavarbetskraft. Arbetslägren Shibalihe och Xuxhang köper dessa människor för 800 Yuan (ca 680 kr) per person, tvingar dem att arbeta dag och natt och torterar dem som en del i ett "reformerings-program". Läs mer

2004-02-10 Tvångsarbete

Kinesisk ställföreträdande konsul dömd i kanadensisk domstol för förtal av Falun Gong-utövare

"Man kan inte säga att propagandan som spreds av nazisterna i Tyskland åren innan Förintelsen, inte utgjorde ett förberedande arbete för Förintelsen. Om du byter ut orden 'Falun Gong' mot 'Jude' i den förtalande kommentaren som fälldes mot dig i Toronto Star, skulle det ha orsakat ett uppror i samhället"

-- Keith Landy, ordförande för den Judiska kongressen i Kanada, under ett möte med Chipkar Läs mer

"Att bära gul halsduk är förbjudet" om händelserna i Paris

Kränkningarna av yttrandefriheten, som skedde under en festival som skulle prisa och fira den kinesiska kulturen, resulterar utan tvekan från påtryckningar från delar av den kinesiska regimen. Det är oroande att detta kan hända i Frankrike, ett demokratiskt land som traditionellt upprätthåller rättvisa och mänskliga rättigheter, men med största sannolikhet är det ekonomiska incitament som föranledde den franska statens agerande. Läs mer

Internationell rättsexpert: Före detta statsöverhuvud åtnjuter inte immunitetsskydd för brott begångna under tiden vid makten

I en inlaga till en appellationsdomstol i USA hävdar en expert på internationell rätt, Professor Jordan J. Paust, att ett beslut som fattades av domare Matthew F. Kennely om att Kinas förre ledare Jiang Zemin inte kan ställas inför rätta på grund av att han har immunitet som statsöverhuvud, var fattat på felaktiga grunder. Läs mer

2004-02-01 Individuellt stöd
January2004