Artikelöversikt

October2007

Falun Dafa Information Centers respons på Xinhuas attacker mot Falun Gong

Uppmanar massmedia att inte sprida grundlösa uttalanden från ”nyhetsbyrån” Xinhua

NEW YORK - I respons till Reuters artikel den 9 oktober, vilken citerar ett uttalande från Xinhua om Dalai Lama och Falun Gong, sade Falun Dafa Information Center i torsdags att avsikten med sådana uttalanden var att leda bort uppmärksamheten från människorättsbrott.

Xinhuas uttalanden som kopplar ihop Dalai Lama och Falun Gong med sekter är ett överlagt tillvägagångssätt att demonisera fredliga trosbaserade grupper. Läs mer

September2007

Känd kinesisk försvarsadvokat bortförd av säkerhetspolis efter öppet brev till den amerikanska kongressen

Gao Zhishengs brev efterlyser en amerikansk bojkott av de olympiska spelen p g a förföljelsen av Falun Gong

Gao Zhisheng, en av Kinas mest framträdande människorättsadvokater och 2007 års pristagare av Bruno Kreisky-stiftelsens människorättspris, sågs enligt ögonvittnen föras bort av säkerhetspolis från sitt hem i Peking i söndags, den 23 september. Gao hade brutit det mest känsliga tabuet i kommunistkina genom att offentligt kräva ett slut på förföljelsen av Falun Gong.

Bortförandet kom mindre än 48 timmar efter att Gao låtit publicera ett öppet brev till kongressen i USA. I brevet bad han USA att bojkotta de olympiska spelen i Peking 2008 eftersom kommunistpartiet fortfarande driver en kampanj mot Falun Gong. Läs mer

Jule2007

Den kinesiska regimen beordrar Hongkong att införa reseförbud för Falun Gong

Hundratals Falun Gong-utövare nekas inträde, vissa bars till flygplanen insvepta i presenningar

Över 800 Falun Gong-utövare har de senaste dagarna nekats inträde till Hongkong.

Falun Dafa Information Center ber världssamfundet att komma till Hongkongs hjälp när de möter otillbörlig och olaglig påtryckning från Zeng Qinghong och andra kommunistledare i Peking. Speciellt vikigt är att de länder som lovade att bevaka Hongkongs frihet efter 1977-års överlämnande till Kina inte överger Hongkong Läs mer

June2007

Hongkong böjer sig för kinesiska påtryckningar - svartlistar Falun Gong-utövare

Fax med instruktioner om att stoppa Falun Gong-utövare från flygturer läckte ut

Bryssel - Den 1 juli kommer Hongkong att uppmärksamma tioårsdagen av återlämnandet av den särskilda administrativa regionen Hongkong till Kina.

Hongkongs immigrationsmyndigheter har tills nu stoppat cirka 520 taiwanesiska Falun Gong-utövare att komma till regionen.

Enligt nyhetsbyrån AFP har USA:s inrikesdepartement som reaktion på det inträffade gjort ett uttalande där man kräver att myndigheterna i Hongkong upprätthåller "personlig och politisk frihet”. Läs mer

Inbjudan – Pressmöte om rättsprocess mot Kinas handelsminister Bo Xilai som nu besöker Sverige och Kungahuset och som Sten Tolgfors strax besöker i Kina

Svenska föreningen för Falun Dafa kommer imorgon lördag den 9 juni på nytt att polisanmäla Kinas handelsminister Bo Xilai för mord och människorov när han är på besök i Sverige.

Föreningen anser att de brott som Bo Xilai begått 1999-2004 under sin tid som guvernör och borgmästare i Liaoningprovinsen i Kina är så grova att immunitetsavtalen mellan Kina och Sverige inte skall tillämpas. Läs mer

Kinas regim har utfärdat hemligt direktiv om utestängning av tusentals inför OS i Peking

Direktiven avser bland andra Falun Gong, Dalai Lama, kontrarevolutionärer och handikappade

New York (FDI) - I vad som kan vara den hittills mest oförskämda handlingen mot de olympiska spelen har Kinas Allmänna säkerhetsdepartement utfärdat direktiv som listar 43 kategorier med icke önskvärda personer.

De som ska undersökas är deltagande idrottsmän, mediapersoner, anställda inom olympiska spelens administration, domare, sponsorer, dignitärer, själva Internationella olympiska kommittén och andra för att avgöra om de skall placeras i någon av de 43 kategorierna.

"Skall Kinas kommunistdiktatur avgöra vem som får en del av de mänskliga rättigheterna vid tiden för de olympiska spelen, kommer spelen bara att bli ett stort propagandanummer?" Läs mer

2007-06-05 Offer
April2007

Uttalande av Europeiska föreningen för Falun Dafa

EU-Kina Människorättsdialogen

Nästa människorättsdialog mellan EU och Kina kommer att äga rum 15-16 maj. Å alla de miljoner människors vägnar som förföljs i Kina idag, känner vi oss nödgade att påminna EU om att vi inte har sett några positiva resultat från denna process. Faktum är att de mänskliga rättigheterna i Kina har försämrats sedan dialogen inleddes. Vi ber EU om att se över hela sin utgångspunkt vad gäller Kinas mänskliga rättigheter. Läs mer

Kvinnlig Falun Gong-utövare i Peking i koma efter misshandel från polis

Maken har tidigare mött EU-parlamentets vice talman

NEW YORK/PEKING (FDI) - Falun Dafa Information Center har fått uppgifter om att 46-åriga Zhang Lianying den 20 mars misshandlades så illa i ett av Pekings kvinnoarbetsläger att hon gick in i koma.

I maj 2006 besökte EU-parlamentets vice talman Edward McMillan-Scott Kina, för att undersöka människorättsbrotten i landet. Under ett hemligt möte berättade Niu för McMillan-Scott om sin hustrus samt andra Falun Gong-utövares belägenhet – frihetsberövanden, tvångsarbetsläger, misshandel och tortyr runtom i Kina. Det är troligt att de kinesiska myndigheterna trappat upp förföljelsen av henne efter makens möte med McMillan-Scott. Läs mer

2007-04-03 Fysisk tortyr
February2007

Tonårsflicka flyr förföljelse i Kina -– kidnappas i USA

En ung kinesisk flicka från Peking har kidnappats av kinesiska myndighetspersoner under ett besök i nordöstra USA. Den 14-åriga Youran Zhao ingick i en besökande studiegrupp och försvann någon gång mellan lördag kväll och söndag morgon, efter att hon deklarerat att hon tänkte söka politisk asyl. Kinesiska säkerhetsagenter hade i Kina avlyssnat familjens telefonsamtal och läst kommunikationen via e-post med flickans moster i USA. Läs mer