Artikelöversikt

November2009

Spansk domstol anklagar höga kinesiska partitjänstemän för tortyr och folkmord mot Falun Gong

Skall svara inom sex veckor - riskerar internationell arresteringsorder

New York – Spansk domare har tagit det unika beslutet att anklaga fem höga ämbetsmän inom det kinesiska kommunistpartiet (KKP) för delaktighet i tortyr- och folkmordsbrott mot Falun Gong-utövare. Bland de anklagade finns KKP:s tidigare ordförande Jiang Zemin, vilken av många anses vara den drivande bakom kampanjen att "utplåna" den andliga utövningen.

Efter en två år lång utredning underrättade i förra veckan Spaniens nationella domstol (Audiencia Nacional) genom domare Ismael Moreno, advokat Carlos Iglesias (Human Rights Law Foundation, HRLF) att man tillmötesgått en rättslig begäran om att anklaga svaranden för tortyr och folkmord.

- Detta historiska beslut från en spansk domare innebär att ledare inom kinesiska kommunistpartiet som är ansvariga för brutala brott nu är ett steg närmare att ställas inför rätta. När någon begår folkmords- och tortyrbrott, så är det ett brott mot det internationella samfundet som helhet, och inte bara mot kinesiska medborgare. Spanien framstår som en försvarare av mänskliga rättigheter och universell rättvisa, sade advokat Iglesias. Läs mer

October2009

Falun Gong-utövare avled efter psykiatrisk tortyr

En 40-årig kvinnlig Falun Gong-utövare från Kinas Hunanprovins har avlidit efter psykiatrisk tortyr.

- Denna oskyldiga kvinnas död är en abrupt påminnelse om de fortsatta förfärliga konsekvenser förra årets olympiad innebär för vanliga kineser, månader efter avslutningsceremonin. Kanske den mest tragiska aspekten av Chens död är att det sker trots alla tidigare varningssignaler om att sådana metoder används på detta sjukhus. För varje dag som går utan att praktiska åtgärder vidtas för att stoppa det, riskerar fler Falun Gong-utövare att möta samma öde, säger Gail Rachlin, talesman för Falun Dafa Information Center. Läs mer

2009-10-03 Dödslista
Jule2009

Turné berättar om tio års förföljelse - avslutning i Stockholm

För att uppmärksamma den kinesiska regimens förtryck av Falun Gong pågår en turné i Sverige som berättar om situationen för Falun Gong, som fortfarande är alarmerande.

I tio år har den kinesiska regimen förföljt Falun Gong-utövare i Kina, men också i övriga världen. Tusentals har dödats, efter tortyr eller efter att ha berövats sina organ, hundratusentals har fängslats olagligt och 100 miljoner har hindrats i sin utövning av metoden.

Turnén avslutas nu i Stockholm efter att ha varit i sju städer. Den har visat upp vad Falun Gong är samt uppmärksammat den tio år långa och brutala förföljelsen i Kina. Läs mer

Ljusvakor runtom i världen markerar tio år av förföljelse

Washington DC – För tio år sedan, den 20 juli 1999 startade förre kommunistpartiledaren Jiang Zemin en våldsam kampanj för att ”utrota” den andliga metoden Falun Gong, som vid den tiden utövades av tiotals miljoner kinesiska medborgare. Sedan dess har partiet utövat tvångsmetoder, fängslanden, tortyr och systematisk desinformation i sina försök att tvinga var och en som utövade Falun Gong att förneka grunden i sin fredliga utövning.

Falun Gong-utövare utanför Kina markerar årsdagen av denna ödesdigra händelse med en rad marscher, ljusvakor och andra offentliga manifestationer. Läs mer

Familj i Harbin drabbad av ett andra dödsfall

Falun Dafa Information Center har fått information om att en 51-årig Falun Gong-utövare som hölls fången i Harbins Daqing-fängelse avled i fängelset den 23 maj efter övergrepp. Li Min hade torterats och nekats medicinsk vård efter en stroke. Li är en av flera personer inom samma familj som av kinesiska myndigheter har utsatts för svåra kränkningar på grund av att de utövar Falun Gong.

- Det som drabbat Li och hans familj är inget särfall. Det visar istället på hur kommunistpartiets kampanj mot Falun Gong just riktar in sig på fundamentet i det kinesiska samhället, där tvångsskiljsmässor, tortyr och död är en daglig realitet för miljoner familjer runtom i Kina.

  Läs mer

2009-07-06 Dödslista
April2009

Pressinbjudan - Falun Gong uppmärksammar historisk dag vid Kinas ambassad och konsulat

2009 markerar att det gått tio år med brutal förföljelse av Falun Gong i Kina. Detta förtjänar att uppmärksammas stort eftersom förföljelsen fortfarande är mycket grym och omfattande. Under de senaste tio åren har fler än 3200 Falun Gong-utövare dödats; fler än 87 000 har utstått tortyr i kinesiskt polisförvar och hundratusentals, om inte miljoner, har olagligt spärrats in i kinesiska tvångsarbetsläger och fängelser.

Manifestationer i Sverige idag och i morgon

Göteborg

Falun Gong-utövare samlas utanför det kinesiska konsulatet
Plats: Grönsakstorget
Tid: OBS Redan nu på fredag den 24 april kl. 11-12

Stockholm

Falun Gong-utövare samlas vid den kinesiska ambassaden
Plats: Intill Lidovägen 8 vid Gärdet
Tid: Lördag den 25 april kl 11-12
Läs mer

Sanningen bakom "25 april Zhongnanhai-händelsen"

Falun Gong-händelsen den 25 april 1999 var inte en plötslig, tillfällig händelse. Inte heller var det den slags politiska demonstration innefattande belägring av regeringsbyggnaders område, som Jiang Zemin påstått. Från det att de skriftliga attackerna började under Guangming Daily-händelsen i juli 1996, till mobiliseringen av polis och användande av våld i Tianjin i april 1999, har utvecklingen och upptrappningen av förföljelsen faktiskt skett under en period på tre till fyra år. Läs mer

2009-04-12 Zhongnanhai
February2009

Världens ledare måste kräva frisläppande av Gao Zhisheng och slut på förföljelsen av Falun Gong

NEW YORK – Den kinesiska säkerhetstjänstens svåra tortyr av, och försvinnandet av, den framstående människorättsadvokaten och Nobelprisnominerade Gao Zhisheng belyser den livsfara som Falun Gong-utövare och de som kommer till deras försvar i Kina lever under och detta måste föranleda en kraftig internationell reaktion, sade Falun Dafa Information Center på tisdagen. Läs mer

FN:s Människorättsråd måste uppmärksamma Kinas största grupp av samvetsfångar

New York – Medlemsländerna i FN:s råd för mänskliga rättigheter (UNHRC) måste ta upp den pågående och nyligen upptrappade förföljelsen av utövare av Falun Gong med Kina under måndagens Universal Periodic Review session.

Hundratusentals kineser tynar bort i fängelser, interneringscenter och tortyrkammare, enbart för att de är Falun Gong-utövare.

Enligt amerikanska UD:s människorättsrapport för 2007 så bedömde utländska observatörer att hälften av fångarna i Kinas omskolningsläger var Falun Gong-utövare. Läs mer