Artikelöversikt

December2013

EU-parlamentet riktar sig mot den kinesiska regimens organskördsövergrepp

Alltfler regeringar kräver ett slut på dödandet vid organstöld

New York - Europaparlamentet antog igår en resolution som fördömer "den systematiska, statskontrollerade organskörden från... samvetsfångar i Kina, innefattande många Falun Gong-utövare" (full text). Resolutionen uppmanar medlemsländerna att offentligt fördöma den kusliga verksamheten och att tillförsäkra att de inblandade ställs inför rätta.

- Resolutionen har sänt ett kraftfullt budskap till den kinesiska kommunistregimen om att sådana brott mot mänskligheten är oacceptabla i civiliserade samhällen, säger Erping Zhang, talesman för Falun Dafa Information Center.

De första rapporterna om att kinesiska statstjänstemän hade överinseende i ett systematiskt dödande av människor för att ta deras inre organ kom i början av 2006.

- Trots all press och skrämselförsök som kinesiska tjänstemän använt för att hindra regeringar från att öppet lyfta fram denna grymhet, vänder sig nu många, såsom EU-parlamentet, mot Peking-regimen för den ska upphöra med denna förfärliga verksamhet. Läs mer

2013-12-12 Organstölder

Presskonferens - FN:s Högkommissionär för mänskliga rättigheter ombeds sätta press på Kina

1,5 miljoner namn för slut på organstöld

På den Internationella dagen för mänskliga rättigheter den 10 december, håller DAFOH en presskonferens i Los Angeles. Man kommer där be att FN:s Högkommissionär för mänskliga rättigheter sätter press på Kina, för att få ett slut på olaglig organskörd från samvetsfångar.

DAFOH,"Läkare mot organskörd", DAFOH (Doctors Against Forced Organ Harvesting), har under fem månader insamlat 1,5 miljoner namnunderskrifter. I petitionen krävs att denna verksamhet, som är djupt oetisk och dödlig, upphör.

Falun Gong-utövare är den grupp som varit mest utsatt för tvingande organskörd. Regimen har speciellt riktat in sig på fängslade Falun Gong-utövare för att ta blodtester, som föregår organstölder, framför andra fångar.

Representanter från de många amerikanska kongressledamöter som stödjer petitionen närvarar vid presskonferensen, liksom Falun Gong-utövare som överlevt förföljelsen i Kina.

Läs pressreleasen från DAFOH:

1.5 Million People Call Upon the UN High Commissioner for Human Rights to Press China to End Forced Organ Harvesting Läs mer

November2013

Arbetsläger stängs - den kinesiska regimen lanserar ny hjärntvättskampanj

"Slutstrid" syftar till att hjärntvätta Falun Gong-utövare

New York - Media har i sin rapportering den senaste tiden karakteriserat det kinesiska kommunistpartiets beslut att stänga de förhatliga arbetslägren som ett framsteg inom mänskliga rättigheter.

Epoch Times har publicerat en förteckning över 56 rundskrivelser från statliga ämbeten runtom i Kina, vilka avslöjar att en ny landsomfattande kampanj att tillintetgöra Falun Gong är på gång. En officiell webbplats uppger, "genomförande av kampanjen 'Slutstrid 2013-2015 för omskolning och transformering'".

- Det är vanligt att kommunistpartiet meddelar om förändringar, vilka är skenbara - och de är ämnade att stärka bilden av partiet - medan det bakom kulisserna fortsätter som tidigare. Vi ser att Falun Gong-utövare sänds till antingen fängelser (efter skenrättegångar) eller omskolningsenheter, även kallade hjärntvättscenter, vilka är något än mer fördolt och godtyckligt än arbetslägersystemet. Den tortyren och de övergrepp som människor utsätts för i dessa center kan vara lika förfärande som i ett arbetsläger. Tillkännagivandet om stängning av arbetsläger är bara en fasad. Verkliga förbättringar för Falun Gong-utövare och andras mänskliga rättigheter i Kina är ännu inte genomförda, säger Lewi Browde i Falun Dafa Information Center. Läs mer

2013-11-18 Tvångsarbete
October2013

Fel i västs mediarapportering om "självbränningen" på Himmelska fridens torg

New York - Vid rapportering om den brand som idag uppkom på Himmelska fridens torg, har även tidigare händelser som där ägt rum omnämnts. Västlig media som har närvaro i Peking, har i flera fall felaktigt uppgett att Falun Gong-utövare i januari 2001 hade satt eld på sig själva på Himmelska fridens torg.

Under de senaste årtioendet har trovärdiga källor och analytiker påvisat att den påstådda självbränningen den 23 januari 2001 var iscensatt av den kinesiska regimen som en förfärlig propagandaploy. Läs mer

Jule2013

14 år av förföljelse och motstånd

Den 20 juli är årsdagen för den olagliga förföljelsens inledning av Falun Gong i Kina.

Den omfattande förföljelsen pågår fortfarande. Den kinesiska regimen har emellertid misslyckats med att tysta krav om rättvisa och principerna sanning, godhet och tålamod. Falun Gong växer och frodas, och Falun Gong-utövare runtom i världen och i Kina fortätter att exponera sanningen om övergreppen som sker i Kina - och de är inte ensamma, utan miljoner människor har undertecknat petitioner med begäran om ett slut på förföljelsen.

  Läs mer

June2013

Ansträngningar med namninsamling för Falun Gong fortsätter trots faror

NEW YORK – Fem nya petitioner för enskilda Falun Gong-utövare - vissa petitioner med över 10000 underskrifter - har rapporterats under de senaste två månaderna, och är en växande trend som fortsätter i Kina. Medan vissa petitioner är nya initiativ - medräknat de i Hubei- och Hebeiprovinserna – är andra pågående ansträngningar att rädda lokala invånare som utövar Falun Gong, trots officiellt förtryck. Läs mer

April2013

Årsdagen för Falun Gong-utövares vädjan i Peking - fortfarande finns missförstånd

New York - Den storskaliga vädjan som Falun Gong-utövare gjorde den 25 april 1999 nära regimens regeringsbyggnader, Zhongnanhai, blev huvudnyheter i världens media, men missuppfattas fortfarande av många som en provocerande protest mot ledningen. De flesta mediarapporter identifierade denna vädjan till att vara det som utlöste den förföljelsekampanj som inleddes tre månader senare och som ännu pågår.

Problemet är... det är inte sant. Läs mer

2013-04-24 Zhongnanhai