Artikelöversikt: Falun Gong-aktiviteter

December2005

Hjälp inte Kinas kommunistregim att förfölja Falun Gong-utövare!

Svenska Falun Gong-utövare protesterar i dag utanför Thailands och Argentinas ambassader i Stockholm mot övergreppen som skett mot Falun Gong-utövare i de båda länderna. I dag och i morgon sker även protester utanför Thailands konsulat i Göteborg.

Bland de arresterade i Thailand fanns tre barn. Ett av barnen var Kaixin, vars mamma Luo Zhixiang torterades till döds av den kinesiska polisen när hon var gravid i tredje månaden. Kaixin hade för en tid sedan åter­förenats med sin pappa som flytt till Bangkok där han befann sig under skydd av FN:s flyktingstatus. Läs mer

November2005

Inbjudan till manifestation vid Kinas ambassad - uttalande från Falun Dafa-föreningen

Falun Gong-utövare samlas under fredagen den 4 november utanför Kinas ambassad i Stockholm, för att uppmana till ett omedelbart slut på den skoningslösa förföljelsen av dem som utövar Falun Gong i Kina. Media inbjuds och välkomnas till platsen utanför ambassaden kl 15. Aktiviteten pågår mellan kl 14-17.

Den svenska Falun Dafa-föreningen gjorde den 9 oktober ett uttalande gällande de personer som medverkar i förföljelsen av Falun Gong:

Ett meddelande till dem som fortsätter att tortera och döda Falun Gong-utövare i Kina... och till dem som önskar sluta. Läs mer

Jule2005

Förföljelsen av Falun Gong – inne på sitt sjunde år

Manifestationer uppmärksammar den sex år långa förföljelsen

Falun Gong-utövare tillsammans med MR-organisationer försöker konstant avslöja kkp:s förföljelse av oskyldiga människor. Rättsprocesser mot Jiang Zemin och hans medbrottslingar har initierats i flera länder, även i Sverige.

Manifestationer som uppmärksammar den sex år långa förföljelsen:

Göteborg: den 20 juli kl 10.00-12.15 framför Kinas generalkonsulat. Den 20-22 juli kl 14-19 på Kungsportsplatsen.

Stockholm: den 20 juli kl 8-10 framför Kinas ambassad och den 23 juli kl 11-15 på Mynttorget. Läs mer

June2005

Polisanmälan har gjorts i Sverige mot Kinas tidigare statschef Jiang Zemin för mord och människorov

Stockholm I egenskap av ombud för Svenska föreningen för Falun Dafa, inlämnade människorättsadvokat Peter Bergquist på måndagen den 13 juni en polisanmälan mot Kinas före detta statschef Jiang Zemin samt högre kinesiska befattningshavare inom den så kallade 610-byrån, Li Lanqing, Luo Gan och Liu Jing med flera, för delaktighet i mord och människorov på Falun Gong-utövare.

Peter Bergquist, tidigare anlitad i rättsprocessen mot den argentinske marinlöjtnanten Alfredo Astiz för kidnappningen av Dagmar Hagelin, skrev i anmälan att Jiang Zemin personligen beordrade förföljelsen av Falun Gongs utövare, samt särskilt skapade 610-byrån, vars enda uppgift var att centralisera och samordna denna förföljelse. Läs mer

2005-06-16 Nyckelpersoner

Svenska Falungong-utövare polisanmäler Kinas förre president för mord och tortyr

Advokat Peter Bergquist kommer att på måndag den 13 juni lämna in en polisanmälan mot Kinas förre president Jiang Zemin och flera andra höga kinesiska statstjänstemän för mord, tortyr och människorov.

Peter Bergquist: ”Förföljelsen av Falun Gong-utövarna är omfattande och har pågått i flera år. Den är direkt inspirerad av kommunistpartiet och leds av ett särskilt organ som instiftats av Jiang Zemin." Läs mer

2005-06-10 Nyckelpersoner
February2005

Inbjudan till manifestation vid den kinesiska ambassaden med anledning av upptrappning av förföljelsen under de senaste månaderna i Kina

Över 170 nya dödsfall rapporterades sedan årsskiftet – Kinesiska skolungdomar tvingas skriva propagandaartiklar

I Kina har förföljelsen av Falun Gong trappats upp ytterligare under de senaste månaderna. Nu översvämmar ännu en propagandavåg landet, samtidigt pågår det nya arresteringar och tortyr vilket leder till nya dödsfall.

Den 20 januari publicerade Kinas statskontrollerade tv, radio och tidningar en av nyhetsbyrån Nya Kina producerad uppföljning av den iscensatta propagandahändelsen kallad ”självbränningen på Himmelska Fridens torg” som ägde rum i Peking för fyra år sedan. Läs mer

January2005

Inbjudan till pressmöte i Göteborg om Kinas konsulats försök att inskränka våra medborgerliga rättigheter

Manifestation på Förintelsens minnesdag – Sveriges grundlag inskränks på det kinesiska konsulatets begäran

Falun Gong-utövare i Göteborg har sedan fem år utanför konsulatet regelbundet uppmärksammat och vädjat om att förföljelsen av Falun Gong och brotten mot de mänskliga rättigheterna ska upphöra – alltid med tillstånd och polisens fulla vetskap.

För en och en halv månad sedan beslutade myndigheterna att på konsulatets begäran göra stora inskränkningar i vårt tillstånd. Dessutom har konsulatet krävt att vi inte skall få dela ut flygblad på allmän plats utanför konsulatet. Beslutet inte bara sätter munkavle på oss, utan legitimerar också Kinas fortsatta människorättsbrott. Läs mer