Artikelöversikt: Falun Gong-aktiviteter

Jule2012

Fruktansvärd förföljelse av Falun Gong i 13 år

Pressuttalande 20 juli 2012

Efter 13 år och i skymundan fortsätter Kinas kommunistparti begå brott mot mänskligheten genom att i arbetsläger, fängelser, avlägsna interneringsläger och lokaler avsedda för organskörd, förfölja Falun Gong-utövare. Många svenskar frågar sig varför det har varit så tyst om en så fruktansvärd förföljelse.

En anledning är att kineser som protesterar mot förföljelsen eller engagerar sig för offren riskerar att förlora sina arbeten, friheten och till och med sina liv. Ett välkänt exempel är den kinesiske kristne människorättsadvokaten Gao Zhisheng som förlorade sin arbetsrätt, dömdes till tre års fängelse 2006 och som åter rövades bort i februari 2009 efter avtjänat straff och svår tortyr. Säkerhetspolisen trakasserade även hans hustru och dotter.

Utländska journalister som har intresserat sig för Falun Gong har hotats och fått sina arbetstillstånd konfiskerade. Även deras mediaföretag riskerar att bli blockerade i Kina. Falun Gong-utövare som har tagit kontakt med utländska journalister har fängslats, torterats och till och med dödats. Läs mer

April2012