Artikelöversikt: Falun Gong-aktiviteter

Jule2013

14 år av förföljelse och motstånd

Den 20 juli är årsdagen för den olagliga förföljelsens inledning av Falun Gong i Kina.

Den omfattande förföljelsen pågår fortfarande. Den kinesiska regimen har emellertid misslyckats med att tysta krav om rättvisa och principerna sanning, godhet och tålamod. Falun Gong växer och frodas, och Falun Gong-utövare runtom i världen och i Kina fortätter att exponera sanningen om övergreppen som sker i Kina - och de är inte ensamma, utan miljoner människor har undertecknat petitioner med begäran om ett slut på förföljelsen.

  Läs mer