Artikelöversikt: Människorättsorganisationer

June2017
June2012

Amnesty utfärdar blixtaktion för kidnappade Falun Gong-utövare

Bybor utsätts för hot då petition cirkulerar inom Politbyrån

New York - Amnesty International har utfärdat en blixtaktion (urgent action) om att för Falun Gong-utövare riskerar att utsättas för tortyr, då en en hel by genom hot ska fås att dra tillbaka en petition som kräver deras frisläppande.

[...]

En välplacerad källa uppgav till tidningen The Epoch Times att ämbetsmän på högsta nivå, inklusive medlemmar i Politbyråns ständiga utskott, hade sett petitionen och debatterade dess betydelse, och att vissa krävde att förföljelsen av Falun Gong måste nå en fredlig lösning. Läs mer

February2009

FN:s Människorättsråd måste uppmärksamma Kinas största grupp av samvetsfångar

New York – Medlemsländerna i FN:s råd för mänskliga rättigheter (UNHRC) måste ta upp den pågående och nyligen upptrappade förföljelsen av utövare av Falun Gong med Kina under måndagens Universal Periodic Review session.

Hundratusentals kineser tynar bort i fängelser, interneringscenter och tortyrkammare, enbart för att de är Falun Gong-utövare.

Enligt amerikanska UD:s människorättsrapport för 2007 så bedömde utländska observatörer att hälften av fångarna i Kinas omskolningsläger var Falun Gong-utövare. Läs mer

November2008

Tortyr och dödande av Falun Gong-utövare fortsätter enligt rapporter till FN

New York – Förenta Nationernas kommitté mot tortyr mottog i fredags uttalanden från olika människorättsgrupper inför organets Kina-granskning. Inlämnade svar från Amnesty International, the Conscience Foundation, Chinese Human Rights Defenders, och Interfaith International citerar återkommande rapporter om tortyr och död i fängsligt förvar av Falun Gong-utövare under de senaste åren, liksom den våldskultur och straffrihet som omger dem.  Läs mer

December2004

Ny publikation med sammanställda FN-rapporter om förföljelsen av Falun Gong har publicerats

"Grymheten i tortyren trotsar all beskrivning" – FN:s Specialrapportör

SAN DIEGO (FDI) – Arbetsgruppen för Falun Gong-utövares mänskliga rättigheter, Falun Gong Human Rights Working Group, har tillkännagett utgivningen av 2004 United Nations Reports on China's Persecution of Falun Gong" ("FN-rapport om Kinas förföljelse av Falun Gong, 2004"). Denna andra utgåva är en sammanställning med rapporter från FN:s människorättskommissions specialrapportörer, om Kinas våldsamma och ofta dödliga förföljelse av Falun Gong-utövare.

Informationen och rapporterna suddar övertygande ut den kinesiska regimens påstående om att Kina har "den bästa perioden för mänskliga rättigheter," sa Liying Zheng, en taleskvinna för arbetsgruppen. Läs mer

September2004
August2004

Stämningsansökan inlämnad mot Kinas ex-president i Aten

ATEN – En vecka före invigningen av 2004 års olympiska spel i Aten lämnade tre Falun Gong-utövare in en stämningsansökan i ett brottsmål mot Kinas före president Jiang Zemin, förre vicepresidenten Li Lanqing samt medlemmen i politbyråns ständiga utskott, Luo Gan. Brotten de anklagas för är folkmord och tortyr. Bland målsägarna finns den 37-åriga australiensiska medborgaren Chris Cominos. Läs mer

June2004

Ny bok avslöjar den komplott genom vilken de kinesiska ledarna skulle ”utrota Falun Gong” över hela världen

Efter ett drygt års efterforskningar har en ideell organisation i Boston publicerat boken Investigation Reports in the Persecution of Falun Gong som med många citat från kinesiska regeringsdokument och källor, dokumenterar omständigheterna i den förre kinesiska ledaren Jiang Zemins kampanj för att utplåna Falun Gong i Kina och i resten av världen. Den redogör grundligt för hur förföljelsen av Falun Gong går till i Kina. En kampanj som många människorättsadvokater kallar ett folkmord. Från dagarna innan förföljelsen inleddes i juli 1999 fram tills idag visar Investigation Reports på omständigheterna kring Jiangs komplott för att utplåna Falun Gong. Den citerar många hemliga dokument däribland två stycken från Jiang själv. Läs mer

December2003
May2003

Uttalande från Falun Gong Informationscenter i Sverige angående Pirjo Svenssons arrestering i Thailand

Sedan juli 1999 har Jiang Zemin bedrivit en systematisk och hänsynslös förföljelse av Falun Gong. Nära nog varje funktion inom det kinesiska kommunistpartiet har mobiliserats för att förtrycka Falun Gong-utövare, i syfte att tvinga dem att ge upp sin utövning av Falun Gong. De som inte ger vika riskerar att torteras till döds. Amnesty International och Human Rights Watch har dokumenterat hundratals dödsfall bland Falun Gong-utövare till följd av misshandel och tortyr i kinesiska polisarrester, fängelser och arbetsläger. Enligt inofficiella källor inom regeringen rör det sig snarare om 1000-tals dödade. Läs mer