Artikelöversikt: Rättsliga processer

Jule2015

Över 34 000 rättsliga klagomål har inlämnats mot tidigare kinesiske presidenten Jiang Zemin

New York – Över 34 000 klagomål har inlämnats till domstolar i Kina, där den tidigare presidenten Jiang Zemin anklagas för olagligt fängslande, tortyr, korruption, maktmissbruk och fler än dussinet andra brott.

Falun Dafa Information Centers talesman Erping Zhang säger:

– Denna våg av inlämnade klagomål har betydelsefull av två anledningar. För det första så visar det på ett ökat stöd runtom i Kina och världen att ställa Jiang inför rätta för sin medverkan i det våldsamma förtrycket av Falun Gong. Det andra skälet är att dessa rättsliga klagomål har accepterats av kinesiska domstolar och att de som inlämnat dom inte utsätts för repressalier från regimen. Bara något år tillbaka så var detta otänkbart. Det är en stor förändring med omfattande följder. Läs mer

June2011

Uttalande om domslutet angående demonstrationsplats framför kinesiska konsulatet

Den 20 juni 2011 meddelade Förvaltningsrätten i Göteborg ett domslut som innebär att Svenska föreningen för Falun Dafa ”ska tillåtas att, i enlighet med polismyndighetens beslut från 7 januari 2011, hålla allmän sammankomst vid Grönsakstorget på trottoaren längs med kanalen vid hörnet mitt emot Lilla Korsgatan”.

Ärendet visar hur det kan gå när den kinesiska regimen genom sitt konsulat i Göteborg vill utöva makt över den svenska polisens arbete. Läs mer

November2009

Spansk domstol anklagar höga kinesiska partitjänstemän för tortyr och folkmord mot Falun Gong

Skall svara inom sex veckor - riskerar internationell arresteringsorder

New York – Spansk domare har tagit det unika beslutet att anklaga fem höga ämbetsmän inom det kinesiska kommunistpartiet (KKP) för delaktighet i tortyr- och folkmordsbrott mot Falun Gong-utövare. Bland de anklagade finns KKP:s tidigare ordförande Jiang Zemin, vilken av många anses vara den drivande bakom kampanjen att "utplåna" den andliga utövningen.

Efter en två år lång utredning underrättade i förra veckan Spaniens nationella domstol (Audiencia Nacional) genom domare Ismael Moreno, advokat Carlos Iglesias (Human Rights Law Foundation, HRLF) att man tillmötesgått en rättslig begäran om att anklaga svaranden för tortyr och folkmord.

- Detta historiska beslut från en spansk domare innebär att ledare inom kinesiska kommunistpartiet som är ansvariga för brutala brott nu är ett steg närmare att ställas inför rätta. När någon begår folkmords- och tortyrbrott, så är det ett brott mot det internationella samfundet som helhet, och inte bara mot kinesiska medborgare. Spanien framstår som en försvarare av mänskliga rättigheter och universell rättvisa, sade advokat Iglesias. Läs mer

June2007

Inbjudan – Pressmöte om rättsprocess mot Kinas handelsminister Bo Xilai som nu besöker Sverige och Kungahuset och som Sten Tolgfors strax besöker i Kina

Svenska föreningen för Falun Dafa kommer imorgon lördag den 9 juni på nytt att polisanmäla Kinas handelsminister Bo Xilai för mord och människorov när han är på besök i Sverige.

Föreningen anser att de brott som Bo Xilai begått 1999-2004 under sin tid som guvernör och borgmästare i Liaoningprovinsen i Kina är så grova att immunitetsavtalen mellan Kina och Sverige inte skall tillämpas. Läs mer

September2006

Kinas handelsminister polisanmäls idag under sitt Sverigebesök

Svenska Föreningen för Falun Gong kommer den 15 september att polisanmäla Bo Xilai för mord, tortyr och människorov under hans besök i Sverige.

Bo Xilai har haft en ledande roll i förföljelsen av Falun Gong under sin tid som borgmästare i staden Dalian (1999-2001) samt som guvernör i Liaoning-provinsen (2001-2004). Han implementerade den dåvarande kinesiske presidentens Jiang Zemins direktiv ned till den lokala nivån i kampanjen att förfölja Falun Gong. Det har innefattat direktiv rörande massarrestering, kidnapping, tortyr, och massmord, tvångs- och omskolningsläger osv. Läs mer

Jule2005

Advokat Peter Bergquists tal om rättsprocess mot förövarna av människorättsbrott

När Förenta Staternas tredje president i ordningen, Thomas Jefferson, samlade sin första regering tidigt artonhundratal, så deklarerade han, ”Design of a good government is to inspire its citizens and protect their liberty”. Så tecknen på gott politiskt ledarskap är att inspirera sina medborgare och skydda deras frihet. Allt sedan tidigt artonhundratal, så har detta varit kriteria för gott politisk ledarskap. Nu kan vi med skärpa slå fast att det kinesiska politiska ledarskapet representerar den extrema motsatsen till detta goda politiska ledarskap. Läs mer

June2005

Polisanmälan har gjorts i Sverige mot Kinas tidigare statschef Jiang Zemin för mord och människorov

Stockholm I egenskap av ombud för Svenska föreningen för Falun Dafa, inlämnade människorättsadvokat Peter Bergquist på måndagen den 13 juni en polisanmälan mot Kinas före detta statschef Jiang Zemin samt högre kinesiska befattningshavare inom den så kallade 610-byrån, Li Lanqing, Luo Gan och Liu Jing med flera, för delaktighet i mord och människorov på Falun Gong-utövare.

Peter Bergquist, tidigare anlitad i rättsprocessen mot den argentinske marinlöjtnanten Alfredo Astiz för kidnappningen av Dagmar Hagelin, skrev i anmälan att Jiang Zemin personligen beordrade förföljelsen av Falun Gongs utövare, samt särskilt skapade 610-byrån, vars enda uppgift var att centralisera och samordna denna förföljelse. Läs mer

2005-06-16 Nyckelpersoner

Svenska Falungong-utövare polisanmäler Kinas förre president för mord och tortyr

Advokat Peter Bergquist kommer att på måndag den 13 juni lämna in en polisanmälan mot Kinas förre president Jiang Zemin och flera andra höga kinesiska statstjänstemän för mord, tortyr och människorov.

Peter Bergquist: ”Förföljelsen av Falun Gong-utövarna är omfattande och har pågått i flera år. Den är direkt inspirerad av kommunistpartiet och leds av ett särskilt organ som instiftats av Jiang Zemin." Läs mer

2005-06-10 Nyckelpersoner
January2005

Rättsprocess i USA mot kinesisk tv-chef som anklagas för att ha utnyttjat medierna för att underblåsa förföljelsen av Falun Gong

Försvaret söker stöd i USA:s pressfrihet trots att programinnehållet var en del av kommunistpartiets kampanj för att ”utplåna Falun Gong”

Zhao Zhizhen, chef för en kinesisk tv-station är stämd i amerikansk domstol för att ha understött och uppmuntrat förföljelsen av Falun Gong-utövarna i Kina.

Enligt New York Times hävdar Zhao i en inlaga till domstolen att han är en ”oberoende och objektiv journalist” som har en ”kolossal frihet [i Kina] precis som västerländska journalister har." Det är inte sant.

Zhao hävdar också i domstolsinlagan att han ska skyddas av USA:s yttrandefrihetslagstiftning. Det har emellertid inte stöd i fakta och avleder dessutom uppmärksamheten från det egentliga brottet: tortyr och folkmord. Läs mer

December2004

Falun Gong-utövare från olika länder vinner tortyrprocess

Amerikansk domstol fastslår – immunitet gäller inte förövarna i förföljelsen av Falun Gong

NEW YORK (FDI) – Vi är uppmuntrade av förra veckans domstolsutslag, vilket fann två höga kinesiska ämbetsmän skyldiga för tortyrbrott, folkmord och andra brott mot mänskligheten.

Domarna har betydelse för de sammanlagt 47 rättsprocesser som inletts i 29 länder mot kinesiska ämbetsmän som aktivt har förföljt Falun Gong-utövare. Dessa rättsprocesser har blivit den största internationella och gemensamma rättsliga insatsen sedan Nürnberg-processerna.

Trots press från den kinesiska regeringen avvisade inte domstolen ärendet, utan sände istället ett viktigt budskap till Kina: De som förföljer Falun Gong-utövare kommer att hållas ansvariga för sina brott, oavsett rang eller tjänsteposition.

Onsdagen den 8 december dömde distriktsdomstol i Kalifornien Xia, borgmästare i Dalian och Liu, Pekings partisekreterare och chef för Pekings olympiska kommitté och tidigare även Pekings borgmästare, för överträdelser av internationella avtal, vilka Kina ratificerat, Kinas konstitution och lagstiftning, såväl som internationell lag. Läs mer

Rättsprocesserna mot ansvariga i förföljelsen av Falun Gong ökar i omfattning

Internationell tribunal nästa steg enligt människorättsadvokater

NEW YORK (FDI) – Ansträngningarna för att ställa ledare inom Kinas kommunistparti till svars för sitt agerande i förföljelsen av Falun Gong växer i omfattning. Den senaste månaden har processer inletts i Kanada, Irland, Korea och Holland och de rättsliga ansträngningarna ökar även i Kina. Totalt har 45 rättsprocesser inletts i 28 länder.

– Nästa steg är att inleda rättsprocesser på det internationella planet. Det kan bli genom en tillfällig internationell brottstribunal, som för Rwanda och före detta Jugoslavien eller i en specialdomstol som för Sierra Leone, säger människorättsadvokat Terri Marsh, som driver flera av ärendena i USA. Läs mer

November2004

Domstol i Zambia utfärdar arresteringsorder för hög kinesisk partifunktionär

Kinesisk ämbetsman stämd för mord på Falun Gong-utövare

WASHINGTON DC (FDI) – Zambias Högsta domstol utfärdade en officiell arresteringsorder och sände polis för att söka efter en kinesisk ämbetsman, efter att denne trotsat domstol, efter anklagelser om mord på Falun Gong-utövare.

Su Rong, partisekreteraren i Gansuprovinsen och tidigare chef för 610-byrån i Jilinprovinsen, ingick i en kinesisk delegation som besökte flera afrikanska länder. Vid sin ankomst till Zambia den 4 november, ingavs en stämningsansökan mot honom med anklagelser om mord, tortyr och förnedrande behandling av Falun Gong-utövare. Läs mer

September2004

Pressmöte i Stockholm om rättsprocess

Den 21 september hölls pressmöte i Stockholm som tillkännagav att rättsprocess förbereds i Sverige mot Jiang Zemin och andra huvudansvariga för förföljelsen.

Falun Gong-utövare och advokat Peter Bergquist informerade om rättsprocessen mot Jiang Zemin och andra medansvariga, med anklagelser för brotten mord, tortyr och människorov, gentemot oskyldiga utövare av Falun Gong i Kina.

Peter Bergquist förbereder processen i samarbete med internationella människorättsadvokater som Georges-Henri Beauthier, Belgien och William Bourdoun, Frankrike. Läs mer

Inbjudan – Pressmöte om rättsprocesser mot Jiang Zemin i Sverige samt levande anti-tortyrutställning

Svenska Falun Gong-utövare och advokat Peter Bergquist förbereder i samarbete med internationella människorättsadvokater som Georges-Henri Beauthier, Belgien och William Bourdoun, Frankrike, rättsliga åtgärder i Sverige mot Kinas före detta statschef Jiang Zemin och andra ansvariga i förföljelsen av Falun Gong för mord, tortyr och människorov.

I samband med pressmötet kl 13 finns tillfälle för intervjuer med advokat Peter Bergquist och andra närvarande. Läs mer

2004-09-17 Fysisk tortyr

Domstol i USA hävdar immunitet för Kinas förre ledare inför anklagelser om folkmord och tortyr

Advokat Terri Marsh: “Immunitet är inte straffrihet, vi kommer att överklaga till Högsta domstolen”

I sitt utslag sade domstolen att den inte var ”oförstående inför de överklagandes begäran” och syftade på uppfattningen hos justitiedepartementets representant som under sin muntliga framställning i ärendet kallade förföljelsen av Falun Gong för avskyvärd.

Advokaten Terri Marsh, som företräder målsägarna kommenterar:

– ”[Förre ledaren] Jiang Zemin åtnjuter inte immunitet under USA:s lag eller under de internationella normer som skapats i kölvattnet efter Nürnberg och som bekräftats och åter bekräftats av nationella och internationella domstolar över hela världen. Läs mer

Rättsprocess inledd mot hög kinesisk ämbetsman i Spanien

Anklagas för tortyr och folkmord

Den 2 september lämnades en stämningsansökan in till spansk domstol mot den kinesiske ämbetsmannen Jia Qingling, medlem av Politbyrån. Han anklagas för folkmord och tortyrbrott mot utövare av Falun Gong i Peking.

Jia Qinglin som inledde ett officiellt besök i Spanien den 3 september, anklagas för allvarliga brott mot mänskligheten, begångna under den brutala förföljelsen av Falun Gong-utövare, medan han tjänstgjorde som ordförande i Pekings Partikommitté, från 1999 till november 2002.

Målsägarna bakom stämningsansökan är 15 Falun Gong-utövare, som personligen, eller indirekt har drabbats genom att deras familjemedlemmar blivit förföljda i Peking, under under den tid som Jia Qinglin hade sin befattning. Läs mer