Förföljelsens offer

I dagens Kina kan alla Falun Gong-utövare plockas från gatan, som när man är på väg till affären, och fängslas i åratal utan någon rättsligt process. Detta har hänt hundratusentals personer som utövar Falun Gong. I juli 1999 inledde Jiang Zemin, då ledare för det Kinas kommunististparti, sin förföljelsekampanj mot Falun Gong. Han gav den trefaldiga ordern: "förstör deras rykte, ruinera dem ekonomiskt och förstör dem fysiskt" och satte i gång hela det kinesiska statsmaskineriet för att föra ut förföljelsen av Falun Gong.

Det första steget i förföljelsen var en massiv propagandakampanj mot Falun Gong i kinesiska medier, dygnet runt sju dagar i veckan. Dessutom etablerades 610-byrån in i alla skikt i samhället för att verkställa förföljelsen. Med förstörelsen av Falun Gongs rykte och 610-byråns närvarande överallt i skolor och arbetsenheter, blev Falun Gong-utövare en efter en avskedade och studenter avstängda från skolor och universitet om de utövade Falun Gong.

Familjemedlemmar till Falun Gong-utövare har också hotats, avskedats eller avstängts från skolan om någon i familjen utövar Falun Gong. För att rädda familj från förföljelse och att befria dem från den mentala stressen orsakad av polisen, är Falun Gong-utövare ofta tvungna att lämna sina hem. Otaliga Falun Gong-utövare är isolerade från familj eller vänner och lever i djup fattigdom eller hemlös.

Fysisk utmattning och eliminering av Falun Gong-utövare sker i stor skala genom tvångsarbete och tortyr. Mellan 200 000 och två miljoner Falun Gong-utövare har arresterats och fängslats i det gigantiska systemet med kinesiska fängelser och arbetsläger. Under de svåra förhållandena tvingas de arbeta upp till 20 timmar per dag. De som vägrar blir slagna, torterade eller utsätts för svält. Olika former av tortyr tillämpas, såsom fysisk tortyr, hjärntvätt, psykiatrisk tortyr där Falun Gong-utövare injiceras med farliga substanser, och sexuella övergrepp och våldtäkt som i synnerhet inträffar i kvinnoarbetsläger.

Sedan starten av förföljelsen i juli 1999 fram tills idag har 4 225 fall av Falun Gong-utövare som dödats och 87 000 fall av tortyr dokumenterats. Tiotusentals dödsfall förblir orapporterade. En oberoende rapport från David Kilgour (tidigare kanadensisk statssekreterare) och David Matas (känd människorättsadvokat) fastställer att organ i stor skala skördas från Falun Gong-utövare. Rapporten konstaterar att mellan 1999 och 2006 har uppskattningsvis 40 000-65 000 Falun Gong-utövare dödats för sina organ. Nya analyser visar att denna organskörd fortfarande pågår och att möjligen miljoner har dödats.

"Det enda som är nödvändigt för det ondas triumf är att goda män inte gör någonting."

Edmund Burke

AGERA NU

SENASTE NYHETER

Kinesiska regimen plundrar fortfarande organ från fängslade Falun Gong-utövare enligt rapport från tribunal

En oberoende tribunal i London, China Tribunal , drog den 17 juni 2019 enhälligt slutsatsen att dödandet av samvetsfångar för organtransplantation har pågått i Kina i åratal. De har inte funnit tecken på att hanteringen håller på att avvecklas. Tribunalens ordförande, Sir Geoffrey Nice, även åklagare vid internationella brottmålsdomstolen för f d Jugoslavien, sade att ”Falun Gong med säkerhet är en källa – förmodligen den huvudsakliga källan – till organ för organplundring”, i ”betydande skala”. Läs mer

26-06-2019 Organstölder

Vid Kinas tröskel - amerikansk ambassadör begär ett slut på förföljelsen av Falun Gong

I ett av Kinas politiska fästen, Hongkong, gav den 8 mars USA:s särskilda ombud för internationell religiös frihet [ambassador-at-large], Samuel Brownback, ett tydligt och kraftfullt budskap om förföljelsen av Falun Gong:

"Vi fortsätter att uppmana den kinesiska regeringen att upphöra med övergreppen mot Falun Gong-utövare. Porten till religionsfrihet kommer att öppnas snabbt och järnridån av religiös förföljelse falla. Den kinesiska regeringen är för närvarande på fel sida av historien... men det kommer att förändras. Detta har pågått i över tjugo år och måste upphöra. [KKP] måste ge svar på frågan om vad som hänt saknade Falun Gong-utövare. Fortsatt information från modiga forskare medför allvarliga frågor om organtransplantationssystemet i Kina, med frivilliga donationer som inte motsvarar efterfrågan. [Organskörd] är den verkligt skrämmande tanken."
Läs mer

​Falun Gong på bilturné uppmärksammar förföljelsen i Kina

Under sommaren gör svenska utövare av Falun Gong (Falun Dafa) en bilturné för att uppmärksamma den pågående förföljelsen av Falun Gong i Kina.

Vi tjuvstartade i Visby den 1 juli och avslutar i Göteborg den 20 augusti. Bilfärden besöker Visby, Karlskrona, Kalmar, Öland, Göteborg, Jönköping, Linköping, Stockholm, Falun, Mora, Leksand, Strömstad, Helsingborg, Malmö, med flera orter. Läs mer

AGERA NU

I FOKUS