Förföljelsen på arbetsplatser och universitet

Genom universitet och arbetsplatser kunde det kinesiska kommunistpartiet snabbt utvidga sin förföljelse av Falun Gong till massorna. I Kina har varje universitet och arbetsenhet en KKP-tjänsteman som ansvarar för att genomföra partidirektiv och rapportera tillbaka till överordnade. Den kinesiska byråkratin har i årtionden av kommunistpartistyre nått en aldrig tidigare skådad omfattning och förmåga att snabbt mobilisera kampanjer över hela det stora landet.

Innan förbudet

Innan förbudet 1999 kunde elever och lärare ofta ses utöva Falun Gong tillsammans, som de för närvarande gör i Taiwan. "Kinas KTH", det prestigefyllda Tsinghuauniversitetet, hade elva olika Falun Gong-platser på campuset med över 500 engagerade utövare, däribland 100-200 professorer.

På många arbetsplatser spred sig Falun Gong snabbt från en individ till en annan, då anställda blev fascinerade och glada av det nya träningsprogrammet och metodens moraliska kod. I vissa fabriker samlades arbetare tidigt på morgonen innan arbetet utanför fabriken för att göra Falun Gongs långsamma övningar. Vissa chefer prisade även metoden för att den ökade de anställdas moral och arbetsetik (se Falun Gong tidslinje).

Avskedad, vanärad och avstängd

När förföljelsen lanserades med dess medföljande propagandakampanj blev miljontals kollegor, lärare och klasskamrater plötsligt utfrysta. "Arbetsföredömen" och föredömliga studenter som var Falun Gong-utövare fick nu reprimander och även fängelse. Vänner som bara några veckor tidigare bett om att få låna en Falun Gong-bok uppmanade nu utövare att sluta utöva Falun Gong för att hålla sig borta från trubbel.

Arbetsgivare och rektorer vid universitet kom omedelbart under press om en av deras anställda eller studenter offentligt begärde att regeringen stoppade förföljelsen. En efter en avskedades Falun Gong-utövare och elever avstängdes för sin övertygelse.

Universitet och arbetsplatser omvandlas till propagandacenter och fängelser

Samtidigt tvingades arbetsplatser och universitet att genomföra lektioner i stil med kulturrevolutionen. Dessa har inkluderat offentliga fördömanden av Falun Gong som byggt på ledare i People's Daily och annat partimaterial, som beskrivit den "korrekta åsikten" kineser ska ha om Falun Gong.

Grundskoleelever tvingas rada upp och underteckna stora banderoller som attackerar Falun Gong och "vidskepelse" överlag medan de får svära trohet till den progressiva karaktären av marxismen och vetenskapen.

Gymnasieelever måste svara enligt den officiella partilinjen på nationella standardiserade examensprov. Underlåtenhet att lämna det officiella svaret har inneburit avstängning eller förnekande av högskoleutbildning för i övrigt kvalificerade studenter.

Fängslade utövare som vägrar att "omvandlas" hotas med att deras motstånd kommer att kosta nära och kära deras jobb och utbildningsmöjligheter (mer om förföljelsen av nära och kära). Överlevande rapporterar att, i många fall, är det hot som utförts.

Klassrum, kontor och studenthem har också använts som tillfälliga interneringscentrum för Falun Gong-utövare. En kvinna från Shanghai beskrev hur hon blev inlåst i skolan där hon undervisade , medan poliser turades om med att genomföra "hjärntvätt" dygnet runt.

Studenter i alla åldrar har inte förskonats från förföljelsens mest brutala metoder. Till exempel Wei Xingyan, en doktorand från Chongqings universitet som utövade Falun Gong, blev våldtagen av en polisman framför åskådare. När hennes fall avslöjades på nätet försvann hon och universitetet började med att förneka att kvinnan någonsin existerat (News).

På grund av det avsiktliga sätt med vilket förföljelsen av Falun Gong har genomförts i hela Kinas utbildningssystem har förre utbildningsminister Chen Zhili stämts för brott mot mänskligheten (rapport).

"Det enda som är nödvändigt för det ondas triumf är att goda män inte gör någonting."

Edmund Burke

AGERA NU
AGERA NU

I FOKUS