Fysisk tortyr

I över sextio år har den kinesiska kommunistregimen följt sin väg att förstöra människors vilja och tvinga dem till underkastelse genom politisk förföljelse, tortyr och dödande. På papperet finns lagar som förbjuder tortyr, ratificerat av Kina, men dessa kränks. När Jiang Zemin lanserade förföljelsekampanjen mot Falun Gong gav han den trefaldiga ordern: "förstör deras rykte, ruinera dem ekonomiskt och förstör dem fysiskt". Han tillade: "Det är inte ett brott att slå Falun Gong-utövare till döds. Om en utövare misshandlas till döds räknas det som ett självmord." Ingen misshandel av Falun Gong-utövare har därför ansetts alltför extrem och förövarna (polis, 610-byrån, vakter vid tvångsarbetsläger, etc) har begått brott ostraffat.

Det är inte ett brott att slå Falun Gong-utövare till döds. Om en utövare misshandlas till döds räknas det som ett självmord.

– Jiang Zemin

Människorättsarbetare har också sammanställt över 100 kroppsliga tortyrmetoder som används mot Falun Gong-utövare. Artiklarna i det här avsnittet fokuserar på olika former av tortyr som Falun Gong-utövare utsätts för i Kina och dess fruktansvärda konsekvenser. Några av de mest frekvent tillämpade metoderna för fysisk tortyr omfattar misshandel, chock med elbatonger, tvångsmatning, exponering för extrem värme eller extrem kyla, inböjning i små burar och under lång tids handbojning i ovanliga ställningar.

Även vanliga aktiviteter förvandlas till tortyrmetoder i Kinas fängelser och arbetsläger. Till exempel är att stå på ett ställe något som de flesta gör varje dag under korta perioder, men när någon tvingas att stå utan att flytta sig under tolv eller sexton timmar utan rast blir det en tortyrmetod. En annan form av tortyr som ofta används mot Falun Gong-utövare är berövande av sömn. Flera dagar i sträck är de uppbundna i omöjliga lägen eller väcks med slag, ett vasst föremål eller ett högt ljud så fort de somnar. Konsekvenserna är katastrofala. Människor blir desorienterade, har ingen känsla av tid eller rum och de grundläggande funktionerna i människokroppen försämras i sådan utsträckning att en del får ett totalt sammanbrott.

TORTYR AV FALUN GONG-UTÖVARE I KINA

I den här rapporten vill vi i bilder visa hur verkligheten ser ut för många Falun Gong-utövare i Kina - bortom affärsgator och turiststråk, bakom galler och höga murar. Bilderna är gjorda utifrån ögonvittnesskildringar och vittnesmål från dem som själva har utsatts för tortyr. Vi vill varna för att flera av bilderna är hemska och brutala. Genom bildrapporten hoppas vi, enligt principen att ”en bild säger mer än tusen ord”, kunna synliggöra förföljelse som döljs bakom kinesiska fängelsemurar.

Illustrationer utifrån ögonvittnen och tortyroffers berättelser

"Det enda som är nödvändigt för det ondas triumf är att goda män inte gör någonting."

Edmund Burke

AGERA NU

SENASTE NYHETER

Kvinnlig Falun Gong-utövare i Peking i koma efter misshandel från polis

Maken har tidigare mött EU-parlamentets vice talman

NEW YORK/PEKING (FDI) - Falun Dafa Information Center har fått uppgifter om att 46-åriga Zhang Lianying den 20 mars misshandlades så illa i ett av Pekings kvinnoarbetsläger att hon gick in i koma.

I maj 2006 besökte EU-parlamentets vice talman Edward McMillan-Scott Kina, för att undersöka människorättsbrotten i landet. Under ett hemligt möte berättade Niu för McMillan-Scott om sin hustrus samt andra Falun Gong-utövares belägenhet – frihetsberövanden, tvångsarbetsläger, misshandel och tortyr runtom i Kina. Det är troligt att de kinesiska myndigheterna trappat upp förföljelsen av henne efter makens möte med McMillan-Scott. Läs mer

03-04-2007 Fysisk tortyr

Fortsatt tortyr och dödande av de som utövar Falun Gong i Kina – bakom en fasad av nedtonad retorik

Kommunistpartiet döljer dess policy av förtryck och tortyr

Den kinesiska kommunistregimens propaganda mot Falun Gong har tonats ned, men rapporter om tortyr och övergrepp fortsätter att strömma ut från landet.

När kommunistpartiets förre ordförande Jiang Zemin, i juli 1999 inledde kampanjen att ”utrota” Falun Gong, beskrev många Kinabevakare det som ett steg tillbaka till de extrema perioderna under Kulturrevolutionen.

Då den svåra situationen för Falun Gong i Kina dragit till sig allt större uppmärksamhet från den internationella gemenskapen, har kommunistpartiets våldsamma kampanj mot Falun Gong genomgått en illusorisk förändring; den har ”gått under jorden” – för att undvika internationella fördömanden. Läs mer

04-09-2005 Fysisk tortyr

Chockerande videofilm på kvinna efter två års tortyr

Utmärglad Falun Gong-utövare undkommer att kremeras levande, efter att hennes fall exponerats över internet

LOS ANGELES – En videofilm som smugglats ut från Inre Mongoliet visar Wang Xias fullständigt utmärglade kropp. Två års tortyr har minskat hennes vikt till 20 kg och hon pendlar mellan vakenhet och medvetslöshet.

[Se videon online: låg-res | hög-res (6,20 min)]

Frustrerade över att hon vid dödens rand vägrade att skriva uttalanden om att ta avstånd från Falun Gong, ville fängelsevakterna kremera Wang levande. "Det har publicerats på minghui [webbsajt] om henne, vi kan inte låta henne dö på fängelset." Läs mer

12-10-2004 Fysisk tortyr

Inbjudan – Pressmöte om rättsprocesser mot Jiang Zemin i Sverige samt levande anti-tortyrutställning

Svenska Falun Gong-utövare och advokat Peter Bergquist förbereder i samarbete med internationella människorättsadvokater som Georges-Henri Beauthier, Belgien och William Bourdoun, Frankrike, rättsliga åtgärder i Sverige mot Kinas före detta statschef Jiang Zemin och andra ansvariga i förföljelsen av Falun Gong för mord, tortyr och människorov.

I samband med pressmötet kl 13 finns tillfälle för intervjuer med advokat Peter Bergquist och andra närvarande. Läs mer

16-09-2004 Fysisk tortyr
AGERA NU

I FOKUS