Hjärntvätt

KKP:s mål med att hjärntvätta Falun Gong-utövare är att “omvandla” eller omprogrammera utövaren till den punkt där han eller hon överger sin andliga utövning. Myndigheter lovar att utövarens prövningar kommer att upphöra så snart personen skriver under ett trefaldigt ”garantiuttalande” (ångeruttalande) som ska uppvisa den ”korrekta” förståelsen av Falun Gong, lovar att ge upp Falun Gong och att aldrig mer associera sig med andra utövare eller resa till Peking för att vädja för Falun Gong. Dessutom tvingas utövaren att avslöja information om familj och vänner som utövar Falun Gong.

Den psykiska våndan upphör emellertid inte där. ”Omvandlade” utövare beordras omedelbart att inte bara sluta tro på Falun Gong, utan att också vända sig mot metoden. Så snart ett ångeruttalande är signerat, placeras utövaren ofta framför en kamera där han eller hon ska läsa upp uttalandet med sin ”nya förståelse” av Falun Gong. Dessa inspelningar används sedan som propagandamaterial inför andra Falun Gong-utövare. Om uttalandet inte påvisar tillräcklig ånger eller nedvärderande av Falun Gong och dess grundare, måste hela processen börja om från början.

Om utövaren inte skriver ett ”garantiuttalande”, utsätts han eller hon för de mest allvarliga formerna av mental tortyr. Om utövaren skriver ett ”garantiuttalande”, tvingas personen genast att ta en aktiv roll i att omvandla och trakassera andra Falun Gong-utövare. Det finns således ingen utväg för utövaren. En del personer som utstått denna tortyr, men som överlevt och kunnat berätta om den, har beskrivit den som ett andligt mord.

Kan mord klassas som det mest ondskefulla? Är fysisk åverkan den enda formen av skada? Nej! När en människas tänkande kontrolleras, våldtas hennes oskuldsfullhet, och det sista lilla utrymmet för fri tanke blir invaderad. När hennes tro dödas – vad kan vara mer grymt, plågsamt och uselt än det? Det är det största brottet. Jag vet att den mentala nedbrytningen av Falun Gong-utövare är det direkta resultatet av psykisk förstörelse och andligt mord.
- Zhang Yijie

Hur Falun Gong-utövare bryts ned

Vittnesmålen från Falun Gong-utövare som blivit utsatta för hjärntvättssessioner avslöjar att följande metoder används:

 1. Utövarna isoleras och låses in, antingen helt ensamma eller tillsammans med kriminella.
 2. De blir dagligen slagna och fysiskt torterade.
 3. De blir avklädda och berövas sin personliga värdighet – de får konstant höra att de är kriminella personer som begått ett fruktansvärt brott, att de är personer med farliga mentala problem.
 4. Utövarna förnekas sömn i flera dagar i sträck; om de somnar väcks de omedelbart av en stöt eller ett högt ljud. Detta fortsätter tills de inte längre kan hålla reda på tiden eller komma ihåg de mest grundläggande detaljerna i sina egna liv.
 5. De tvingas se på filmer som förtalar Falun Gong, och särskilt dess grundare Li Hongzhi, under tio timmar dagligen. Filmerna spelas på högsta volym och de tillåts inte vika av med blicken ens ett ögonblick.
 6. De blir intalade att det enda sättet för dem att någonsin bli fria igen är att signera det ”trefaldiga garanti-uttalandet” och att allting kommer vara över när detta är gjort.
 7. Utövarnas föräldrar, barn och syskon kallas in i syfte att övertala dem [att ge upp] genom gråt, knäböjande och vädjan att komma hem. Deras makar kallas in för att hota med skilsmässa.
 8. De hotas (och dessa hot infrias) med att deras jobb, pension eller plats på universitetet kommer försvinna. De hotas också med att deras familjemedlemmar kommer förlora sin inkomst och möjlighet till utbildning.
 9. ”Omvandlade” före detta Falun Gong-utövare (helst någon de tidigare varit nära vän med) tvingas ”hjälpa dem att se ljuset”. Dessa personliga samtal alterneras med samtal då många personer talar samtidigt.
 10. Utövarna får höra att Falun Gong är förbjudet i hela världen eftersom ”det är en internationell slutsats att det är ondskefullt”. Denna information upprepas hundratals gånger varje dag i veckor eller månader tills den accepteras och utövaren börjar tro på den.
 11. Försök görs att ersätta Falun Gong i utövarnas sinnen genom att installera en ideologi, såsom genom att indoktrinera dem med Marxism (i samma stil som under kulturrevolutionen) och de får höra att detta är för deras eget bästa. 

"Det enda som är nödvändigt för det ondas triumf är att goda män inte gör någonting."

Edmund Burke

AGERA NU

SENASTE NYHETER

Buddhistiskt tempel används för att hjärntvätta Falun Gong-utövare

New York - Utanför orten Pengzhou i Kinas Sichuanprovins har delar av ett buddhistiskt tempel gjorts om till en interneringsenhet för att hjärntvätta lokala Falun Gong-utövare, uppger källor. Åtminstone 14 Falun Gong-utövare har sedan i juni 2010 hållits i enheten, varav många har utsatts för övergrepp och tortyr.

Nyheter om övergrepp i templet Sansheng kommer mitt i en treårig kampanj som syftar till att "omtransformera" den stora majoriteten av Falun Gong-utövarna i Kina. Kampanjen, som kostar många miljarder kronor, sker främst genom hjärntvättscenter. Läs mer

31-10-2011 Hjärntvätt

Universitetsprofessor utsattes för hjärntvättssessioner för att sedan torteras ihjäl i kinesiskt arbetsläger

(FDI) Efter tre år av frihetsberövanden, tortyr och misshandel, dog en universitetsprofessor från Jilinprovinsen den 18 juli 2003 i ett kinesiskt arbetsläger. Bai Xiaojun, 35 år gammal, hade en Magisterexamen i filosofi och var professor på Northeast Normal University i Jilinprovinsen. Under året efter 20 juli 1999, frihetsberövades Bai illegalt vid ett flertal tillfällen för att han fortsatte att utöva Falun Gong. Läs mer

14-08-2003 Hjärntvätt
AGERA NU

I FOKUS